5 Salad Caws Hawdd y Byddwch Wrth eich bodd


5 Salad Caws Hawdd y Byddwch Wrth eich bodd

Mehefin 29, 2022 at 12:52
2 funud o ddarllen


Mae rhai amrywiadau caws yn mynd yn rhyfeddol o dda gyda saladau. (Credyd llun: Pixabay)

Mae llawer yn caru salad, fodd bynnag, mae gennym gornel feddal ar gyfer rhai cynhwysion.

Mae caws yn rheoli llawer o galonnau gourmet ac yn aml mae’n gynhwysyn seren mewn gwahanol brydau.

Edrychwch ar y ryseitiau salad cyflym a hawdd hyn gyda gwahanol amrywiadau caws.

Maent yn saladau maethlon, protein uchel sy’n wych ar gyfer swper, cinio ysgafn, neu fyrbryd.

Ar gyfer y dresin, cymysgwch fwstard, olew olewydd, finegr gwin gwyn, mêl, halen a phupur mewn powlen a throchwch sleisys winwnsyn ynddo.

I bowlen fawr, ychwanegwch letys wedi’i dorri’n fân, ciwcymbrau wedi’u piclo wedi’u torri, caws Cheddar wedi’i sleisio, a dail cilantro ffres a chymysgwch yn dda.

Yna arllwyswch y dresin i mewn a rhowch frig ar bopeth cyn ei weini. Mae hwn yn salad protein uchel, lliwgar sy’n deilwng o Instagram!

Brocoli a salad caws

Mewn powlen salad fawr, cyfunwch florets brocoli, tomatos ceirios wedi’u haneru, winwnsyn wedi’i sleisio, olewydd, darnau Monterey Jack, a darnau Cheddar.

Mewn powlen gyfrwng arall, chwisgiwch iogwrt, mayonnaise, powdr garlleg, mêl, halen a phupur.

Arllwyswch y dresin hwn dros y llysiau a’i daflu nes bod popeth wedi’i orchuddio’n gyfartal. Gorchuddiwch ac oeri am ychydig oriau a gweinwch y salad blasus hwn yn oer.

Cymysgwch y mwstard gyda halen, pupur, finegr ac olew.

Sleisys bara menyn wedi’u torri a’u pobi yn y popty am 12 munud, gan droi sawl gwaith.

Torrwch y sleisys cig moch yn ddarnau llai a’u coginio nes eu bod yn grimp.

Cydosod salad gyda letys wedi’i dorri’n fân, caws cheddar, cig moch a bara mewn powlen fawr.

Arllwyswch y dresin drosto a’i daflu’n dda.

Sprouts Brwsel a Salad Parmesan

Ar gyfer y dresin, cymysgwch yr olew olewydd, sudd lemwn a phersli wedi’i dorri.

Naddion chili wedi’u rhostio’n sych a hadau ffenigl, ychwanegu hadau blodyn yr haul a chnau almon wedi’u torri i’r sgilet a pharhau i rostio’n sych am funud arall, yna ychwanegu at bowlen fawr o ysgewyll Brwsel wedi’u rhwygo a phomgranad.

At hyn, ychwanegwch y dresin a chymysgwch yn dda.

Eilliwch gaws Parmesan a’i gymysgu.

Torrwch y ciwcymbrau, y tomatos a’r pupur cloch yn ddarnau bach a thorrwch y winwnsyn coch.

Chwisgwch ynghyd yr olew olewydd gwyryfon ychwanegol, finegr gwin coch, oregano, halen a phupur.

Ychwanegwch y llysiau a’r olewydd i bowlen salad fawr. Arllwyswch y dresin a’i daflu nes bod popeth wedi’i orchuddio’n dda.

Cymerwch floc o gaws feta a’i friwsioni ar ei ben. Ysgeintiwch oregano sych a’i weini’n ffres.

Leave a Comment

Your email address will not be published.