6 ffordd hawdd o ychwanegu bwyd tun i’ch cegin

Mae bwydydd tun fel ffa, llysiau, cawliau a physgod yn gefn gwych ar gyfer pan nad oes gennych gynnyrch ffres. Ond maen nhw hefyd yn gynhwysion gwych yn eu rhinwedd eu hunain sy’n ychwanegu blas dwys i’n prydau ac yn gwella proffiliau maethol ein prydau. Rhowch y clod y maent yn ei haeddu gyda’r 6 newid hawdd hyn i ychwanegu mwy o nwyddau tun i’ch cegin:

Cyfnewid cig eidion wedi’i falu am ffa a chorbys

Mae ffa, boed yn cannellini, menyn, blackeye neu aren, yn berffaith i’w hychwanegu at brydau sy’n cynnwys cig wedi’i falu, fel bolognese, chili con carne, llenwadau taco, burritos, lobi a phastai bugail, oherwydd mae ganddynt wead naturiol drwchus. Mae rhoi ffa neu ffacbys yn lle rhan o’r cig yn cynyddu cyfaint y seigiau fel eu bod yn cynhyrchu mwy ac yn arbed arian i chi. Awgrym da i roi nodyn dyfnach a sawrus i’ch seigiau ffa yw toddi cwpl o frwyniaid tun o’r dechrau.

Mae ffa llynges hefyd yn ddefnyddiol ar gyfer llenwi saladau tiwna a chyw iâr, yn enwedig pan fydd wy marmaled ar ei ben. Mae corbys tun yn wych ar gyfer cymysgu â llysiau oherwydd eu bod yn dal eu siâp ac yn ychwanegu diddordeb, ffibr a chyfaint. Yn syml, arllwyswch dros y dresin ac mae gennych gyfuniad blasus o flasau.

Ffotograffiaeth Sylfaenoldelweddau ffug

Cyfnewidiwch y byrgyrs am gigoedd deli tun, ffa neu eog

Bara cig deli, fel Sbam, a’i ffrio i gael byrger cyflym neu lenwad brechdanau poeth. Ychwanegwch dopins rheolaidd fel relish byrgyr, mayonnaise, a salad, ac ni fyddwch yn sylwi llawer o wahaniaeth i fyrgyr rheolaidd. Gellir defnyddio piwrî gwygbys a ffa coch o dun i wneud byrgyrs llysieuol ac mae eog mewn tun yn gwneud cacennau pysgod trwchus blasus i’w rhoi mewn bynsen gydag ychydig o mayonnaise a thafelli o giwcymbr wedi’u piclo.

Cyfnewid lasagna traddodiadol am fersiwn hynod gyflym o gig eidion corn

Defnyddiwch gig eidion corn yn lle cig eidion wedi’i falu i wneud lasagna cyflym. Gyda bechamel, taflenni pasta a thwmpathau o gaws ar ei ben, mae’n blasu’n flasus ac yn cymryd ychydig o amser oherwydd bod y corn-bîff eisoes wedi’i goginio a dim ond mewn saws marinara perlysiau y mae angen ei gynhesu.

Cyfnewid ffrwythau ffres am tun

Mae ffrwythau tun yn ddelfrydol ar gyfer ffurfio gwaelod crymbl cyflym. Rinsiwch y ffrwyth yn gyntaf i dynnu’r surop a’i daflu gyda gwasgiad o lemwn i wrthweithio’r melyster cyn taenu eich crymbl neu strewsel arferol ar ei ben. Gweinwch ef gyda chwstard poeth ac ni fydd neb yn gwybod bod y ffrwyth yn dod o gan. Mae pîn-afal tun, gellyg, a mangoes yn wych ar gyfer cacennau wyneb i waered neu gallwch eu troi yn eich cytew cacennau a’u pobi ar gyfer pwdin ffrwythau gyda phocedi o sudd suropi. Gellir cymysgu riwbob tun a mafon yn gacen gaws ac mae eirin gwlanog tun yn pobi’n flasus o dan ddoliau o grydd neu clafoutis gyda chwstard.

Newidiwch yr hufen, y sawsiau a’r cawl ar gyfer cawl

Defnyddiwch dun o hufen cyw iâr ar gyfer gratin neu fel sylfaen ar gyfer pastai pot cyw iâr yn lle hufen dwbl. Mae cawl tomato yn llwybr byr gwych i saws Joe Blêr cyflym ac mae cawl cyw iâr tun yn flasus pan gaiff ei ddefnyddio mewn pilaf reis neu risotto.

Cyfnewidiwch laeth ffres am laeth tun, cwstard a charamel

Cymysgwch laeth anwedd i mewn i’ch smwddi boreol neu bowlen uwd i gael trît cyfoethog, neu cynheswch a chymysgwch gyda’ch hoff gawsiau ar gyfer saws mac a chaws cyflym. Chwipiwch dun o gwstard neu butterscotch tun i hufen dwbl ar gyfer llenwad pei ar unwaith, topio pavlova, neu sylfaen ar gyfer pastai banoffee.

Mae’r cynnwys hwn yn cael ei greu a’i gynnal gan drydydd parti ac yn cael ei fewnforio i’r dudalen hon i helpu defnyddwyr i ddarparu eu cyfeiriadau e-bost. Efallai y gallwch ddod o hyd i ragor o wybodaeth am hyn a chynnwys tebyg ar piano.io

Leave a Comment

Your email address will not be published.