6 Ryseitiau Brecwast Llawn Magnesiwm i Danwydd Eich Diwrnod

midd yr unig beth all eich codi o’r gwely yn y bore yw meddwl am fwyta brecwast blasus a blasus a sipian ychydig o goffi, rydyn ni wedi rhoi sylw i chi. (A’r un peth). Ar wahân i ba mor egnïol y gall fod i ddechrau’ch diwrnod gyda smwddi adfywiol neu dost afocado, mae ymchwil helaeth yn dangos y gall hepgor brecwast arwain at ddiffygion niweidiol mewn nifer o faetholion hanfodol. Un ohonynt yw magnesiwm, “maethol hynod bwysig sy’n gyfrifol am gynhyrchu ynni, synthesis protein, cyfangiad cyhyrau a signalau nerfau, mwyneiddiad esgyrn, a rheoli glwcos,” dywedodd y dietegydd yn flaenorol wrth Well+ Registered Whitney English Tabaie, MS, RDN, CPT. Da.

I wneud yn siŵr y gallwch chi bob amser ddechrau’ch diwrnod gyda brecwast blasus, llawn maetholion, rydyn ni wedi crynhoi chwe rysáit brecwast blasus llawn magnesiwm sy’n cynnwys bwydydd fel almonau, hadau pwmpen, a bananas sy’n cynnwys y mwynau (yn ogystal â phrotein, ffibr, a fitaminau).

6 opsiwn brecwast llawn magnesiwm i ddechrau’r diwrnod i ffwrdd yn iawn

1. Tost Menyn Almon

Llun: The Modern Own

Mae’r rysáit tost hawdd hwn o The Modern Proper wedi’i wneud â dau gynhwysyn pwerdy magnesiwm: almonau a bananas. Fesul gwasanaeth un owns o almonau (tua 23 cnau), fe welwch tua 77 miligram o’r mwynau, sef tua 20 y cant o’ch anghenion dyddiol a argymhellir. Mae bananas hefyd yn ffynhonnell dda o fagnesiwm, yn ogystal â fitaminau a mwynau eraill fel potasiwm, fitamin B6, a fitamin A. Er bod gan y rysáit hwn ychydig o gynhwysion ychwanegol fel cnau coco wedi’u tostio, mêl, a halen môr flaky, gallwch chi hefyd ei gadw . syml gyda dim ond tost, menyn almon a banana ar ddiwrnod prysur.

Mynnwch y rysáit: Tost Menyn Almon Gyda Bananas a Chnau Coco wedi’i Dostio

2. Wyau wedi’u Sgramblo Gyda Eog Mwg

brecwast cyfoethog magnesiwm
Llun: House of Nash Eats

Yn ogystal â bod wyau yn ffynhonnell wych o brotein, haearn, a fitamin D sy’n helpu i gynnal iechyd esgyrn, maent hefyd yn cynnwys yr holl faetholion sydd eu hangen i gefnogi iechyd yr ymennydd. “Y rheswm pam mae wyau mor dda i iechyd yr ymennydd yw bod gan wy yr holl faetholion sydd eu hangen arnom i wneud cell ymennydd,” meddai’r seiciatrydd Drew Ramsey, MD, wrth Well+Good. Felly ni ddylai paru’r cynhwysyn hwn ag eog sy’n llawn magnesiwm fod yn beth di-flewyn ar dafod. Mae gan bob gweini tair owns o eog yr Iwerydd a godwyd ar y fferm tua 26 miligram o fagnesiwm, sy’n golygu bod y rysáit hawdd hwn gan House of Nash Eats Moked Eog Sgramblo Eggs wedi’i Sgramblo yn ddanteithion blasus a fydd yn teimlo fel bwydlen brunch arbennig.

Mynnwch y rysáit: Wyau Sgramblo Eog Mwg

3. Bariau blawd ceirch menyn cnau mwnci

brecwast cyfoethog magnesiwm
Llun: The BakerMama

Gan wneud ein ffordd i fyny’r safleoedd bwyd llawn magnesiwm, mae’r bariau blawd ceirch tri chynhwysyn hyn o The BakerMama yn cynnwys dau fwyd sy’n llawn mwynau: menyn cnau daear a blawd ceirch. Mae gan fenyn cnau daear fwy na 50 miligram fesul dwy lwy fwrdd; yn y cyfamser, mae gan flawd ceirch 112 miligram y cwpan. Hefyd, mae’r rysáit hwn wedi’i felysu’n naturiol â thaenell o fêl ac mae’n frecwast hynod foddhaol i’w fwyta wrth fynd.

Mynnwch y rysáit: Bariau Ceirch Mêl Menyn Pysgnau 3 Cynhwysyn

4. Myffins Wy a Sbigoglys

brecwast cyfoethog magnesiwm
Llun: Caethiwed blasus

O’r holl fwydydd brecwast llawn magnesiwm sydd ar gael, mae sbigoglys yn brif gystadleuydd. Mewn dim ond hanner cwpanaid o sbigoglys wedi’i ferwi, fe welwch 78 miligram o fagnesiwm, sy’n esgus perffaith i’w gynnwys mewn bron unrhyw beth rydych chi’n ei wneud, o smwddis i beli cig i gawl. Fodd bynnag, o ran brecwast, mae’r Myffins Wyau a Sbigoglys Caethiwed blasus hyn yn sicr o fod yn ffefryn gan y teulu a dim ond tri chynhwysyn sydd eu hangen (wyau, sbigoglys a blawd ceirch) i’w chwisgio gyda’i gilydd. Rwy’n cael fy gwerthu.

Mynnwch y rysáit: Myffins Wy a Sbigoglys

5. Crempogau Blawd Ceirch Banana

brecwast cyfoethog magnesiwm
Llun: melyn iach

Wrth gwrs, ni fydd brecwast yn gyflawn heb rywbeth ychydig yn felys a blewog. Dyna pam y bu’n rhaid i ni gynnwys y rysáit crempog banana tri chynhwysyn blasus hwn gan Healthful Blondie sy’n dod at ei gilydd mewn eiliadau diolch i ddefnyddio’ch cymysgydd. Wrth wneud y rhain, efallai y byddwch hefyd am arbed ychydig o dafelli o fananas i garameleiddio ar gyfer y topin crempog perffaith na fyddwch yn gallu cael digon ohono.

Mynnwch y rysáit: Crempogau Blawd Ceirch Banana 3 Cynhwysion

6. Granola Hadau Pwmpen

brecwast cyfoethog magnesiwm
Llun: Dadwenwynwr

Os ydych chi’n chwilio am y bwyd sy’n llawn magnesiwm uchaf allan yna, efallai y bydd hadau pwmpen yn cymryd y gacen. Am bob cwpan o’r hedyn cnau hallt, fe welwch 649 miligram o fagnesiwm, sydd bron yn ddwbl y swm sydd ei angen arnoch bob dydd. Mae’r rysáit granola hadau pwmpen hawdd hwn gan Detoxinista yn ffordd hawdd o gynyddu faint o fwynau rydych chi’n ei fwyta ac ychwanegu tro crensiog at eich hoff rysáit powlen smwddi ar gyfer pryd brecwast hynod foddhaol. Er bod angen ychydig o gynhwysion ychwanegol arno, mae’r granola hwn yn gwbl addasadwy, felly mae croeso i chi gyfnewid unrhyw gnau a hadau sydd gennych eisoes wrth law yn eich pantri.

Mynnwch y rysáit: Granola Had Pwmpen Di-grawn

Felly, a yw mor bwysig bwyta brecwast? eich bet Dyma beth sydd gan RD i’w ddweud:

Leave a Comment

Your email address will not be published.