6 Ryseitiau Cawl Hawdd O Wledydd Na Fethoch Chi Er Mwyn Cynhesu Eich Diwrnodau Glaw

Y cawl gorau i’w wneud nid yn unig yw’r un sy’n defnyddio ryseitiau hawdd, ond hefyd yn cynhesu ac yn bodloni’r archwaeth. Mae’r tymor glawog sy’n digwydd yn Singapore a rhai rhannau o Malaysia yn bendant yn galw am rysáit hawdd fel cawl. Ewch â hi i’r lefel nesaf, beth am gofio ein taith flaenorol drwy baratoi un o gawliau gorau’r byd gartref? Bydd y cawliau hyn yn bwydo nid yn unig eich bol ond hefyd eich enaid chwant crwydro.

Rysáit Cawl Tom Yum

Mae’n sbeislyd, yn rhoi boddhad, ac yn eich atgoffa o Wlad Thai llachar, heulog. Mae powlen o Gawl Tom Yum yn berffaith ar gyfer diwrnod glawog. Cyfunwch ef â reis gwyn a gallwch ei alw’n bryd cyflawn. Edrychwch ar hoff Ryseitiau Cawl Tom Yum HHWT i ddechrau a chael gwreiddiol gyda pha bynnag gynhwysion rydych chi eu heisiau.

Gallwch hefyd ddilyn y cam wrth gam i wneud Cawl Tom Yum blasus yn y fideo uchod!

rysáit cawl kimchi

De Korea yw un o’r gwledydd rydyn ni’n ei cholli fwyaf. Dychmygwch eich hun yn cerdded i lawr stryd Myeongdong yn ystod gwyliau’r gaeaf. Rydych chi’n rhuthro i un o’r bobl leol. bwytai halal i fwynhau powlen boeth o kimchi jjigae. Wel, ni allwn deithio i Korea ar hyn o bryd, ond gallwn ddod â’r blas adref gyda Rysáit cawl Kimchi gan HHWT. Mwynhewch wrth ymyl y ffenestr wrth wylio’r glaw yn tywallt sy’n debyg i aeaf Corea.

rysáit cawl miso

Mae rysáit cawl miso yn un o’r rhai hawsaf y gallwch chi ei wneud gartref. Mae’r cawl syml hwn yn paru’n dda â reis gwyn, nwdls, neu fel dysgl ochr i gwblhau’ch pryd. Y cyfan sydd angen i chi ei wneud yw tofu, shibwns, miso, sesnin a dŵr. Gallwch ddod o hyd i halal miso yn yr erthygl hon: Cynhyrchion Japaneaidd Halal y gallwch chi ddod o hyd iddynt ar-lein yn Singapore

rysáit cawl winwnsyn Ffrengig

Yn tarddu o Ffrainc yn y 18fed ganrif, mae cawl winwnsyn Ffrengig yn parhau i fod yn ddysgl sy’n ein hatgoffa o brunch ym Mharis. Mae’r pryd cyfoethog a blasus hwn yn draddodiadol yn galw am win gwyn neu goch. Felly rydym wedi addasu’r rysáit fel nad yw’n cynnwys alcohol. Dewch o hyd i’r rysáit yma!

Pho Rysáit Cawl Nwdls

Yr allwedd i rysáit pho blasus yw’r cawl. Nid dim ond y cig, bydd angen esgyrn cig eidion arnoch hefyd i wneud y cawl yn gyfoethocach. Gallwch ddilyn y cam wrth gam i wneud a pho gartref yn y fideo uchod!

Rysáit Halal Bak Kut Teh

Gan fod y cawl traddodiadol hwn yn aml yn cael ei wneud â phorc, fe’i gelwir yn bennaf yn ddysgl di-halal. Yn ddiweddar, rhannodd Denise Deanna (sylfaenydd gwerthwyr stryd poblogaidd Deanna’s Kitchen yn Singapôr a Tsieinëeg-Mwslimaidd yn ôl) rysáit halal bak kut teh gydag asennau cig oen a wnaeth ein cyffroi yn bendant. Edrychwch ar rysáit halal bak kut teh Denise a dewch ag ef i gysur eich cartref eich hun! Coginiwch drwy eich dyddiau glawog neu archebwch brydau poeth a swmpus o’n hargymhellion:

Mae’r Gwerthwr Stryd Fiet-nam-Mwslimaidd hwn yn gwasanaethu Pho Cig Eidion Halal, Spring Rolls a Mwy am $5

Cael Eich Atgyweiria O Halal Bak Kut Teh Yn Y 4 Bwyty Hyn Yn SG

5 Ryseitiau Ramen Japaneaidd a Corea Hawdd i Fanteisio’ch Awydd am Nwdls

9 Bwytai Japaneaidd sy’n Gyfeillgar i Fwslimiaid yn Nyffryn Klang ar gyfer Prydau Teilwng o Tokyo

Leave a Comment

Your email address will not be published.