6 Seigiau Potluck Hawdd y Gellwch eu Gwneud Ar hyn o bryd

PGall seigiau lwcus gael rap gwael: Gall opsiynau bwyd deimlo braidd yn llethol ac, wel, yn hen ffasiwn. Os ydych chi erioed wedi bod i bicnic eglwys, er enghraifft, rydych chi’n gwybod bod popty araf hen ffasiwn yn llawn grefi amheus nad oes neb yn ei ychwanegu at eu plât. Mae hynny oherwydd yn dechnegol gall unrhyw beth fod yn potluck neu’n bicnic, ond ni ddylai rhai pethau fod.

Yn ffodus, mae cenhedlaeth newydd o brydau a rennir yn ffres, yn flasus, yn iach ac yn hawdd eu cludo. Mae hefyd yn hawdd docio allan ymlaen llaw felly does neb yn poeni’n barhaus pwy ddewisodd beth a phryd.

Mae diogelwch yn hollbwysig awyr agored digwyddiadau, yn enwedig y dyddiau hyn, felly ni waeth pa mor barod y gall eich nwyddau darfodus fod ar dymheredd ystafell, am byth gwnewch yn siŵr eu bod yn aros allan dim mwy na dwy awr ar y tro. Cadwch draw oddi wrth beth Mae’r USDA yn galw’r “parth perygl” ar gyfer prydau a rennir: Dylid cadw bwydydd oer o dan 40 ° F (wrth gludo a pharatoi) a dylid gwahanu bwydydd poeth a’u cadw uwchlaw 140 ° F wrth eu cludo, eu paratoi a’u storio. Ystyriwch fuddsoddi nid yn unig mewn oerach wedi’i inswleiddio neu fag picnic, ond mewn matiau oerach cludadwy sy’n helpu prydau i aros ar y tymheredd cywir. Hefyd, peidiwch â cheisio bod yn arwr a dod â rhywbeth hardd, ond yn dueddol o doddi: ni fydd unrhyw un yn mwynhau eich creadigaeth hufen menyn barugog arbenigol os yw wedi toddi ar hyd y bwrdd. Rhowch gynnig ar rywbeth ysgafn fel y salad ambrosia hwn yn lle hynny.

Mae’r ryseitiau isod yn gynghreiriau y tu hwnt i botlucks fel wraps twrci a pheli cig bach, ond maen nhw’n dal i gymryd llai nag awr (y rhan fwyaf o dan 30 munud!) i’w paratoi. Gallwch chi wneud nifer ohonyn nhw ddiwrnod neu ddau o flaen amser a’u storio ar y cownter neu yn yr oergell.

I Ddechrau: Caws Cwrw gyda Pretzels a Crudite

Rwy’n dod o ran o Kentucky lle mae pobl yn gwerthfawrogi’n fawr dip da neu daenu ar bryd o fwyd a rennir. Meddyliwch: brechdanau dill Benedict; caws pimento ar gracyrs; caws cwrw gyda pretzels. Wedi’i weini ar dymheredd ystafell gyda pretzels cartref (os ydych chi’n ei ffansio), mae caws cwrw bob amser yn rhedeg gartref. Mae’n saws cyfoethog, llyfn y bydd unrhyw gariad caws yn ei werthfawrogi am yr awgrym o hopys sy’n rhoi blas ychwanegol iddo. Dyma a presgripsiwn Rwyf wedi defnyddio ers blynyddoedd ei fod yn gweithio orau os caiff ei wneud y diwrnod cynt, i ganiatáu i’r blasau ymdoddi yn yr oergell.

Ar gyfer byrbrydau cyson: ffon pysgod tun

ryseitiau bwyd gwlad hawdd

Mae pysgod tun, boed yn sardinau Sbaenaidd neu’n diwna wedi’u pacio mewn olew olewydd sbeislyd, yn cael eiliad ar hyn o bryd (am resymau hynod amlwg). Wedi’i halltu eisoes, yn barod ar gyfer tymheredd yr ystafell, ac yn anfeidrol gludadwy, mae lledaeniad pysgod tun yn edrych yn hyfryd. Yn ddiweddar, mewn picnics teuluol, rwy’n ei wneud gyda gwahanol fathau o crostini wedi’u tostio (rhyg marmor, surdoes, challah), cynfennau gwahanol (mwstard tarragon yw fy newis), a phump neu chwech o opsiynau pysgod tun sy’n caniatáu i bawb wneud eu rhai eu hunain creadigaeth hallt. Dyma’r cynllun picnic munud olaf fforddiadwy eithaf wedi’i becynnu ymlaen llaw. Dechreuwch eich chwiliad am bysgod tun fel hyn.

Prif Gig: Empanadas

empanadas

Dos sengl ac yn anfeidrol addasadwy o ran llenwadau, gall empanadas newid siâp i mewn i brif gwrs hawdd a chalon ar gyfer unrhyw botluck. (Bwytewch nhw gydag un llaw wrth gymysgu a chymysgu!) Fe allech chi fynd gyda chig eidion a chaws traddodiadol, yn sicr, ond beth am ychwanegu ychydig o olewydd a ffeta, neu hyd yn oed cyw iâr byfflo? Mae patties brecwast yn gweithio os ydych chi’n cynnal picnic codiad haul, a thrwy ddefnyddio toes wedi’i brynu mewn siop, mae amser coginio mor syml â llenwi’r crempogau i siapiau cilgant, eu picio i’r popty yn ôl cyfarwyddiadau, a’u pacio yn eich ffefryn basged bicnic wedi’i hinswleiddio. Gall toes cartref hefyd gael ei wneud yn hawdd o flaen amser a’i rewi. yn ffefryn llenwad empanada mwynglawdd yn defnyddio cig carw!

Prif Lysieuol: Nwdls garlleg sbeislyd gyda salad tofu a chiwcymbr

salad

Mae salad pasta yn potluck clasurol am reswm da, ond nid wyf am boeni am beryglon posibl pryd mayonnaise-trwm… hyd yn oed wrth fwyta dan do. Fodd bynnag, ychydig o bethau sy’n fwy adfywiol ar ddiwrnod poeth crasboeth na salad nwdls oer llysieuol, yn enwedig un sy’n llawn ciwcymbrau, sy’n drwm ar garlleg a sinsir, sy’n osgoi unrhyw gynhwysion trwchus, hufenog.

Addurnwch: Cherry Tomato Panzanella

seigiau hawdd i'w bwyta

Bob haf pan fydd fy ngardd yn dechrau gorlifo, rwy’n gwneud a panzanella Salad wedi’i wneud â thomatos ceirios wedi’u haneru, chiffonêd basil, ciwcymbrau wedi’u torri’n fras, croutons wedi’u torri â llaw, taenelliad o gapers, a vinaigrette cyflym (briwgig garlleg, finegr, mwstard wedi’i falu â charreg). Mae’n ddigon mawr i bara fel cinio am yr wythnos. Mae’r pryd hwn hefyd yn wych fel dysgl ochr i wneud potlucks ymlaen llaw, ac mae’n gweithio’n wych i helpu i lanhau’ch cynhwysydd cynnyrch – pupur wedi’i sleisio! ŷd dros ben! – tra ar yr un pryd yn creu argraff ar ffrindiau a theulu gyda’ch pyliau o liw.

Pwdin: omled y miliwnydd

seigiau hawdd i'w bwyta

Cafodd y Millionaire Shortbread ei enw rholio uchel am reswm: mae’n gyfuniad hynod gyfoethog o haenau siocled, caramel a bara byr sy’n ffurfio cwci bar decadent yn ymarferol gwneud ar gyfer cludiant hawdd, sleisio a gweini. Mae hefyd mor syml, gan ddod at ei gilydd mewn llai nag awr, ynghyd â’r amser aros iddo sefydlu, fy mod yn jôc weithiau y dylid ei alw’n panettone “get rich quick”. Dyma a rysáit ardderchog i ddechreuwyr sy’n defnyddio bara byr a brynwyd yn y siop.

I’w yfed: te ffrwythau arddull Nashville

te ffrwythau

Ar gyfer sipian picnic cywair isel ac adfywiol nad yw’n ormod o siwgr, piser o de ffrwythau yn null Nashville yw fy newis i. Gan gyfuno te du oer, dwysfwyd sudd pîn-afal, dwysfwyd sudd oren, ac efallai ychydig o lemonêd, gellir ei wneud hyd at bum diwrnod ymlaen llaw felly mae’n barod ar gyfer diwrnod potluck. Addurnwch gyda mintys ffres ac, wrth gwrs, llawer o iâ. Fel yr holl ryseitiau hyn, mae’n canu am yr haf.

DARLLENWCH: 10 rysáit llysiau wedi’u grilio sy’n fwg ac yn flasus

Fideos Cysylltiedig

adsense ad

Leave a Comment

Your email address will not be published.