7 Byrbrydau Llysieuol Blasus y Gallwch eu Gweini yn y Cinio (Ryseitiau Tu Mewn)

Pam rydyn ni’n hoffi penwythnosau yn well na dyddiau’r wythnos? Mae’r ateb yn eithaf amlwg, ynte? Gallwn gymryd seibiant o drefn ein bywyd! P’un a ydym yn mynd i’r ysgol, coleg, neu’r swyddfa, derbynnir yn gyffredinol mai penwythnosau yw’r amser i fagu ein bywydau a’u mwynhau i’r eithaf. Rydyn ni wrth ein bodd yn galw pobl i mewn i’n cartrefi a rhannu pryd o fwyd gyda’n hanwyliaid. Ac mae unrhyw barti neu gynulliad yn anghyflawn heb ddigon o fyrbrydau ar y fwydlen. Rydym wedi llunio rhestr fer o ryseitiau blasus o flasau llysiau y gallwch eu gweini i’ch gwesteion. Y rhan orau am y ryseitiau hyn yw eu bod i gyd yn fyrbrydau, gall pawb fwynhau byrbrydau heb boeni am wneud llanast!

Darllenwch hefyd: 7 Ryseitiau Brecwast Hawdd y Gall Hyd yn oed Dechreuwyr eu Gwneud

Dyma 7 rysáit bwyd bys a bawd llysieuol:

1. Twmplenni tatws: ein hargymhelliad

Er ein bod ni i gyd wedi arfer prynu’r byrbryd hwn mewn siopau, rydym wedi dod o hyd i ffordd i’w baratoi gartref trwy ddilyn ychydig o gamau syml. Gyda chynhwysion sydd ar gael yn rhwydd, gallwch chi a’ch teulu fwynhau brathiadau tatws ffres gartref.

Cliciwch yma am y rysáit llawn ar gyfer Bites Tatws.

2. Paneer Popcorn

Popcorn Paneer yw’r amrywiad llysieuol o’r popcorn cyw iâr clasurol. Nid oes angen i chi wneud llawer o baratoi i wneud popcorn paneer; y cyfan sydd angen i chi ei wneud yw sesnin y paneer, ei guro a’i ffrio.

Cliciwch yma i weld y rysáit Paneer Popcorn llawn.

3. sglodion ffrengig

Pwy sydd ddim yn caru sglodion Ffrengig? Y byrbryd tatws clasurol hwn yw ein bwyd parod ar gyfer pob achlysur! Yn hytrach na gwario arian i brynu’r byrbryd hwn, gallwn ei wneud gartref yn hawdd gyda’r rysáit cyflym a hawdd hwn.

Cliciwch yma i weld y Rysáit Ffris Ffrengig lawn.

4. Crwst pwff pizza

Mae crwst pwff pizza yn rysáit iach, heb ei ffrio, wedi’i wneud â blawd gwenith a semolina. Mae caws bwthyn wedi’i gratio yn ychwanegu ychydig o hufen i’r llenwad pizza y tu mewn i’r crwst pwff.

Cliciwch yma am y rysáit Pizza Puff llawn.

041 cit

5. Mozzarella ffyn

Mae’r byrbryd hwn yn ddewis poblogaidd mewn caffis a bwytai. Nawr gallwch chi wneud y byrbryd cawslyd hwn gartref. Mae sleisys caws Mozzarella wedi’u gorchuddio â chynhwysion i roi ei gragen allanol crensiog nodweddiadol a llenwad caws gooey iddo.

Cliciwch yma am y rysáit llawn ar gyfer ffyn mozzarella.

6. Dad yn gwenu

Mae Potato Smileys yn fyrbryd tatws creisionllyd sydd nid yn unig yn flasus ond hefyd yn hwyl ar yr olwg. Rydyn ni’n aml yn prynu’r byrbryd hwn gan fod ei ymddangosiad unigryw yn gwneud i ni deimlo y gall fod yn anodd ei wneud gartref. Y gwir yw’r gwrthwyneb, mae emoticons tatws yn hynod o hawdd i’w gwneud.

Cliciwch yma am y rysáit llawn Tatws Smiley.

idpsoono

7. Modrwyau nionyn

Dyma rysáit flasus ar gyfer modrwyau nionyn clasurol y bydd pawb yn eu caru! Mae gan y rysáit hawdd, cyflym a blasus hon broses syml ac mae angen ychydig iawn o gynhwysion i’w coginio.

Cliciwch yma am y rysáit llawn ar gyfer modrwyau nionyn.

Rhowch gynnig ar y byrbrydau llysieuol blasus hyn a rhowch wybod i ni pa un yw eich ffefryn yn yr adran sylwadau isod.

Leave a Comment

Your email address will not be published.