7 pwdin cyflym i wneud gyda bara

Rydyn ni i gyd wedi bod ar yr adeg honno pan fydd chwant sydyn am rywbeth melys yn cymryd drosodd ac rydyn ni’n teimlo y gallem ni oryfed ar bob mithai. Mae’r cogydd ynoch chi, fel arfer mewn cwsg hir, dwfn, yn codi i achub yr achlysur ac rydych chi’n gorymdeithio i’r gegin i wneud pwdin cartref clasurol. Ond pan fyddwch chi’n agor pantri’r gegin, rydych chi’n sylweddoli nad oes gennych chi ddigon o gynhwysion i wneud pwdin. Beth ydych chi’n ei wneud am fywoliaeth? Wel, peidiwch â rhoi’r gorau iddi eto, oherwydd fe wnaethom ddarganfod bod yna gynhwysyn amlbwrpas y gallwch ei ddefnyddio i greu pwdinau amrywiol heb wneud unrhyw ymdrech ychwanegol, a bara yw’r cynhwysyn hwnnw. Ie, rydych chi’n darllen hynny’n iawn! Gall ein hoff fara llaeth meddal i frecwast ddod yn eithaf blasus a decadent ar ôl ei socian mewn llaeth saffrwm, ei drochi mewn surop siwgr, ei ffrio mewn ghee a ffrwythau sych a llawer o ffyrdd eraill.

(Darllenwch hefyd: 5 Seigiau Blasus y Gellwch eu Gwneud Gyda Bara Seiliedig)

Felly pryd bynnag y byddwch mewn hwyliau am rywbeth melys a chyflym, torrwch y pecyn bara hwnnw allan a dechreuwch goginio.

Dyma 7 pwdin cyflym i’w gwneud gyda bara yn ei le:

1. Gulab Jamun Bara:

Dim ots os ydych chi’n hoffi’ch Gulab Jamun yn boeth neu’n oer, yn felys iawn neu gyda blasau rhosyn ysgafn, bydd y bara Gulab Jamun cartref hwn yn ticio’ch blychau i gyd. Gwnewch y rysáit cyflym a hawdd hwn heddiw, cliciwch yma am fanylion.

Gwnewch y Gulab Jamun hawdd a llawn sudd hyn gartref

2. Rholyn Bara Hufenog:

Yn fyrbryd melys a chrensiog y bydd oedolion yn ei garu cymaint â’r plant, mae’r myffin pwff hufen hwn mor hawdd i’w wneud, fe welwch chi’ch hun yn ei wneud bob yn ail ddiwrnod. Yn lle defnyddio hufen, gallwch ddewis dewis iachach: defnyddiwch geuled crog a siwgr eisin, pobwch y rholiau gydag ychydig o fenyn, a mwynhewch. Darllenwch y rysáit yma.

3. Dwbl Ka Metha:

Pwdin hawdd lle mae’n rhaid i chi ffrio’r darnau o fara yn unig a berwi ychydig o laeth saffrwm. Taenwch y llaeth saffrwm, y chashni a’r bara ffrio ar hambwrdd a’u pobi i berffeithrwydd. Darllenwch y rysáit gam wrth gam yma.

rysáit pwdin bara

Mae Double ka Meetha yn bwdin cyflym a hawdd y gallwch ei wneud heddiw

4. Bara Halwa:

Mae’r pwdin hawdd ei wneud hwn gyda chnau wedi’u torri a blasau ghee yn swyno maddeuant. Ychwanegwch biwrî ciwi ar gyfer tro melys a thansi cyffrous i’ch halwa. Darllenwch y rysáit fanwl yma.

5. Bara Rasmalai:

Mae hyn yn berffaith ar gyfer pan fyddwch chi mewn hwyliau am rywbeth unigryw, decadent, a hawdd. Mae llaeth saffrwm, barfi, cnau Ffrengig a bara wedi’i ffrio creisionllyd yn gyfuniad teilwng o glafoer. Cliciwch yma am y rysáit fanwl.

rasmalai

Rasmalai yw un o hoff losin Indiaidd.

6. Khubani Ka Shahi Tukda:

Pam stopio ar shahi tukda rheolaidd pan allwch chi roi tro brenhinol iddo trwy ei wneud gyda khubani (bricyll)? Y rysáit hwn yw’r pwdin cynnes, gooey, decadent gorau y gallwch chi orffen eich prydau. Mae blasau bricyll wedi’u gwasgaru rhwng y bara yn helpu i fynd ag ef i’r lefel nesaf. Darllenwch y rysáit fanwl yma.

7. Pwdin Bara Menyn:

Yn feddal ac yn llawn sudd, mae’r pwdin bara hwn yn bwdin perffaith i’w daflu gyda’i gilydd yn gyflym pan fydd gwesteion yn cyrraedd yn ddirybudd neu os oes gennych chwant sydyn am rywbeth melys. Mae blasau rhesins, fanila a jam yn gwneud pob un ohonyn nhw’n ddarn bach o’r nefoedd. Darllenwch y rysáit yma.

pwdin baraYn llyfn ac yn flasus, mae’n rhaid rhoi cynnig ar y pwdin bara hwn.

(Darllenwch hefyd: Brecwast Protein Uchel: Gall y Bara Ceirch Banana Di-euog hwn Arwain at Golli Pwysau)

Dyna sydd gennych chi, dyma rai o’r pwdinau blasus a hawdd y gallwch eu gwneud gyda bara yn ei le. Pa un ydych chi fwyaf cyffrous i roi cynnig arni? Rhowch wybod i ni yn y sylwadau isod.

Leave a Comment

Your email address will not be published.