7 rysáit biryani y gellir eu gwneud mewn dim ond 30 munud

Mae gan bawb hoffterau gwahanol o ran bwyd, ond mae rhai bwydydd y mae pawb yn eu caru. Un o’r bwydydd hynny yw biryani. Cyfuniad o reis, sbeisys a chig creisionllyd, cyw iâr neu lysiau, mae’r pryd blasus hwn yn un o fath. Wel, diolch i’r Mughals am gyflwyno’r anrheg hudol hon i ni. Fodd bynnag, y rhan fwyaf o’r amser mae biryani yn cael ei goginio gan ddefnyddio dull coginio araf. Mae cymaint o gamau y mae angen eu dilyn. Er enghraifft, marinate, yna coginio reis a chyw iâr neu gig ar wahân a llawer mwy. Mae’r broses gyfan hon yn eithaf cyffredin a diflas. Yma rydyn ni’n dod â 7 rysáit biryani i chi a all fod yn barod mewn cyn lleied â 30 munud. Tybed sut? Cymerwch olwg isod.

Darllenwch hefyd: 19 Ryseitiau Biryani Gorau | Ryseitiau Biryani Hawdd

Dyma 7 rysáit Biryani cyflym a hawdd y dylai pawb roi cynnig arnynt gartref:

Biryani Cyw Iâr Arddull Stryd: Ein Hargymhelliad

Mae rhywbeth am ryseitiau arddull stryd sy’n cyffwrdd â’n calonnau. Mae’r blas, arogl, gwead a phopeth hyd at par. Yma rydyn ni’n dod â rysáit biryani cyw iâr arddull un pot i chi wedi’i lenwi â daioni sbeisys egsotig, reis biryani aromatig ac wrth gwrs y darnau cyw iâr llawn sudd sy’n ei wneud yn flasus. Dewch o hyd i’r rysáit llawn yma.

biryani madarch

Mae’r un nesaf ar gyfer yr holl lysieuwyr allan yna. Rydyn ni’n betio, ar ôl i chi roi cynnig ar y rysáit hwn, y byddwch chi’n ei wneud dro ar ôl tro. I baratoi hyn, nid oes angen oriau hir o farinadu. Cyfunwch ef â salan sbeislyd a voila. Dewch o hyd i’r rysáit biryani madarch llawn yma.

biryani soi

Paratowch eich holl hanfodion cegin wrth i ni fynd â chi drwy’r rysáit biryani soi cyflym a hawdd. Mae’r rysáit yn cymryd dim ond 15 munud i fod yn barod. Dewch o hyd i’r rysáit biryani soi llawn yma.

j6rcap78

Cyw Iâr Keema Biryani

Briwgig yw Keema yn y bôn, sy’n cymryd llai o amser i’w goginio, felly mae’r rysáit biryani cyflym hwn yn defnyddio keema cyw iâr, nad oes angen oriau o farinadu arno a gellir ei chwistrellu’n hawdd â blasau wrth goginio. Dewch o hyd i’r rysáit keema biryani cyw iâr llawn yma.

Biryani Cyrri Cyw Iâr dros ben

Yn meddwl tybed sut i ddefnyddio cyri cyw iâr dros ben? Dyma’r presgripsiwn! Mae’r biryani hwn yn berffaith ar gyfer eich cinio a’ch swper. Yn syml, berwch y reis sbeislyd cyfan, straeniwch, a choginiwch gyda’r cyri cyw iâr sydd dros ben. Dyna’r cyfan sydd angen i chi ei wneud! Dewch o hyd i’r rysáit cam wrth gam yma.

Cyw iâr Biryani Hariyali

Yn olaf ond nid lleiaf. Fel y mae’r enw’n awgrymu, mae’r Biryani Cyw Iâr Hariyali hwn wedi’i farinadu mewn cyfuniad o gynhwysion gwyrdd fel dail coriander, dail mintys, a tsilis gwyrdd. Mae’r masala gwyrdd hwn wedi’i goginio â siarcol wedi’i losgi i roi mwy o flas ac arogl iddo. Dewch o hyd i’r rysáit Biryani Cyw Iâr Hariyali llawn yma.

Biryani Cyw Iâr Gongura

Y diweddaraf yw’r rysáit biryani cyw iâr hwn a darddodd yn uniongyrchol o strydoedd Andhra Pradesh. Felly paratowch i brofi’r blasau dilys sy’n mudferwi yn eich cegin. Un o’r ryseitiau biryani mwyaf poblogaidd, mae’r pryd hwn yn sicr yma i ennill calonnau. Dewch o hyd i’r rysáit llawn ar gyfer Biryani Cyw Iâr Gongura yma.

8ug4n7d8

Felly y tro nesaf y byddwch yn brin o amser, peidiwch â phoeni a rhowch gynnig ar y ryseitiau biryani cyflym hyn. Gadewch i ni wybod sut y daethant allan!

Leave a Comment

Your email address will not be published.