7 rysáit cawl a stiw cyflym i’w gwneud a’u rhewi nawr. Bydd eich hunan yn y dyfodol yn diolch i chi.

Dalfan tra bod gweithredoedd erthygl yn llwytho

Nid yw cawliau a stiwiau cyflym, hawdd a maethlon byth yn syniad drwg. Pan fydd y tywydd yn braf, maen nhw’n un o fy hoff fwydydd. Hefyd, maen nhw’n union y peth i’w cadw yn y rhewgell am nosweithiau pan fyddwch chi angen swper a ddim eisiau gorfod coginio neu archebu cludfwyd.

Mae’r cyfuniad o lenwi ond nid yn rhy drwm gyda photensial paratoi yn arbennig o ddefnyddiol yn y dyddiau sy’n arwain at Diolchgarwch. Wrth i mi baratoi a choginio ar gyfer y pryd gwyliau mawr, y peth olaf rydw i eisiau poeni amdano yw…coginio mwy. Ac yna? Unwaith y bydd y bwyd dros ben wedi anweddu, gall fod yn anodd dod o hyd i’r cymhelliant i ddychwelyd i’r gegin. Rydych chi’n haeddu seibiant beth bynnag!

Rhai awgrymiadau ar sut i rewi cawl a stiwiau: Ceisiwch eu storio mewn cynwysyddion bas, a fydd yn gwneud rhewi a dadmer yn fwy effeithlon. Mae dognau unigol yn wych. Os gallwch chi feddwl ymlaen llaw, rhowch y cynhwysydd yn yr oergell y noson cynt neu’r bore rydych chi am ei fwyta i ganiatáu iddo ddadmer. Fel arall, ystyriwch strategaeth ddwy ochr, gan ddefnyddio’r microdon i lacio’r bwyd yn y cynhwysydd (rhowch gynnig ar lefel gwres is neu defnyddiwch y swyddogaeth dadmer) cyn ei drosglwyddo i bot i orffen gwresogi’n llwyr. Gallwch hefyd redeg eich cynhwysydd yn fyr o dan ddŵr tap yn ddigon i’w lacio o’r ochrau cyn ei gynhesu ar y stôf. Mae’r llywodraeth yn argymell ail-ferwi cawl i sicrhau diogelwch. I gael yr ansawdd gorau, defnyddiwch gawl wedi’u rhewi a stiwiau o fewn 2-3 mis.

Mae’r cawl corbys hwn mor dda fel bod nyrs wedi ei fwyta i ginio bob diwrnod o’r wythnos ers 17 mlynedd.

I wneud eich bywyd ychydig yn symlach a mwy blasus ni waeth beth yw’r achlysur, ystyriwch un o’r ryseitiau hyn o’n harchifau.

Cawl Ffa Du Cyflym, ar. Mae ffa du tun a broth cig eidion wedi’i brynu mewn siop yn gynhwysion gwych ar gyfer y cawl hwn, sy’n cael ei fywiogi gan dro-ffrio wedi’i seilio ar lysiau, finegr gwin coch, a cilantro dewisol.

Cawl Brocoli gyda Chaws Cheddar. Mae ffa gwyn, nid hufen, yn ychwanegu corff a gwead sidanaidd i’r opsiwn di-gig hwn. Mae llaeth braster isel a swm cyfyngedig o gaws yn rhoi naws moethus heb fod dros ben llestri.

Mae’r cawl sboncen mes hwn yn hufenog ac yn flasus gyda dim ond 6 chynhwysyn

Cawl Pwmpen Tomato Hufennog. Mae’r cawl hwn yn ticio llawer o flychau ar gyfer teuluoedd â gwahanol anghenion dietegol: heb glwten, iach, a fegan (gan dybio eich bod yn defnyddio cawl llysiau ac nid cawl cyw iâr). Mynnwch ychydig o ganiau ychwanegol o biwrî pwmpen, ynghyd â thomatos mewn tun, fel y gallwch chi wneud a storio’r opsiwn hwn sy’n gyfeillgar i pantri pryd bynnag y bydd yr hwyliau’n codi. Arbedwch y chwistrell llaeth cnau coco pan fyddwch chi’n barod i’w weini. Gweler hefyd Cawl Tomato Popcorn Hufennog, unwaith eto yn gohirio’r garnais nes ei bod yn amser bwyta.

Ein ryseitiau sboncen cnau menyn gorau ar gyfer cawliau, entrees, seigiau ochr a phwdinau i ddathlu ffefryn y cwymp

Cawl Tortilla Madarch Ffa Du. Rhewi’r cawl fegan hwn sy’n llawn protein ac umami, yna gadewch i bawb ei addurno â thopinau o’u dewis, fel stribedi tortilla, caws heb laeth, afocado, a cilantro.

7 Ryseitiau Cawl Fegan Mor Hufenllyd Ni Fyddwch Chi’n Credu Eu bod yn Ddi-laeth

Farro, Kale, a Cawl Menyn Cnau daear. Mae farro wedi’i dostio yn ychwanegu gwead cnolyd blasus a blas cnau at y cawl hwn, sydd hefyd yn fegan. Mae’r cyniferydd cyfeillgarwch yn mynd hyd yn oed yn uwch pan ychwanegir menyn cnau daear a chêl at y cymysgedd.

Chwiliwch ein Chwiliwr Ryseitiau am dros 9,500 o ryseitiau ôl-brofi.

Stiw cig eidion ar unwaith. Mae The Instant Pot yn gwneud llawer o’r gwaith i chi ac yn gwneud stiw cig eidion mewn ychydig bach o’r amser y byddai’n ei gymryd ar y stôf.

Stiw cyw iâr aromatig a gwygbys. Mae cluniau cyw iâr briwgig sy’n coginio’n gyflym ac ychydig o styffylau pantri tun (gwybrys, tomatos wedi’u deisio, a saws tomato) yn cadw pethau’n syml. Mae naddion cwmin, coriander, sinamon a phupur coch yn darparu’r arogl a addawyd.

Bydd y Cawl Nwdls Cyw Iâr Tibetaidd hwn gyda Sinsir a Green Chilies yn eich cynhesu mewn dim o amser.

Mae’r cawl bresych, tatws a chili adferol hwn yn lleddfu rhiant maeth rhag galaru am golli plentyn.

6 rysáit cawl ysgafn i ddechrau’r hydref

Leave a Comment

Your email address will not be published.