7 Ryseitiau Ceirch Dros Nos Wedi’u Pecynnu â Ffibr Blasus ar gyfer Colli Pwysau Cyflym

Mae blawd ceirch dros nos yn un o’r brecwastau gorau i’ch helpu i golli pwysau. Mae buddion y pryd cyflym a hawdd hwn bron yn ddiddiwedd: maen nhw’n flasus, yn llenwi, yn iach ac yn hynod hyblyg diolch i’r ffaith y gellir eu cymysgu â bron unrhyw ffrwythau, sbeisys, a chynhwysion eraill. Hefyd, gwnewch yn siŵr bod gennych chi digon o ffibr yn eich diet yn allwedd fawr i golli pwysau, a gall ceirch dros nos gael effaith fawr yn y maes hwnnw hefyd!

Os ydych chi’n chwilio am ffyrdd newydd o roi sbeis i’ch trefn frecwast a cholli ychydig bunnoedd ar yr un pryd, peidiwch ag edrych ymhellach. Dyma 7 rysáit ceirch dros nos blasus, llawn ffeibr sy’n siŵr o gyrraedd y nod.

25 o anrhegion Sul y Mamau y byddai ein golygyddion yn eu prynu i’w mamau eu hunain

ceirch dros nos gyda mefus a llus mewn jar saer maen

Shutterstock

Aeron Triphlyg Ceirch Dros Nos

Mae aeron yn ffynhonnell anhygoel o ffibr, ac mae’r rysáit ceirch hwn dros nos yn llawn dop! Gan gynnig trifecta o llus, mafon, a mefus ynghyd â mêl ac awgrym o fanila, bydd y blawd ceirch hwn yn rhoi eich trwsiad melys i chi. Y cadwch y ffibr i ddod. Hmm!

Cynhwysion: llus, mafon, mefus, blawd ceirch, llaeth, iogwrt Groeg plaen, dyfyniad fanila, mêl

rysáit llawn

Ceirch ac afalau dros nos mewn jar saer maen

Shutterstock

Sinamon Afal Crensiog Ceirch Dros Nos

Y tro nesaf y byddwch chi’n dyheu am bastai afal, ond mae Diolchgarwch yn dal i fod fisoedd i ffwrdd, gall y rysáit Blawd Ceirch Apple Cinnamon hwn fod yn ddewis arall cyflym, hawdd ac iach. Mae afalau yn un o’r ffrwythau gorau ar gyfer ffibr, a gall y sinamon hyd yn oed helpu i roi hwb i’ch metaboledd, felly mae’r rysáit hwn yn wirioneddol ar ei ennill o ran colli pwysau a blas.

Cynhwysion: naddion ceirch, afal sych, sinamon, hadau chia, llaeth, mêl, fanila, cnau wedi’u torri

rysáit llawn

jar mason ceirch dros nos gyda bananas

Shutterstock

Bara Banana Ceirch Dros Nos

Does dim byd tebyg i ddarn cynnes o fara banana…ac eithrio efallai y Bara Banana Ceirch Dros Nos hwn. Mae bananas nid yn unig yn flasus ac yn hybu metaboledd, maent hefyd yn uchel mewn ffibr. Pan fyddwch chi’n eu cyfuno â holl fanteision iechyd blawd ceirch, mae hwn yn frecwast perffaith ar gyfer colli pwysau.

Cynhwysion: ceirch wedi’u rholio, bananas, surop masarn, sinamon, cnau Ffrengig

rysáit llawn

blawd ceirch gyda llwy fwrdd o fenyn cnau daear

Shutterstock

Ceirch dros nos gyda hadau chia a menyn cnau daear

Yn galw pawb sy’n hoff o fenyn cnau daear! Rydych chi mewn lwc: mae menyn cnau daear yn llawn protein, mae’n ffibrog, ac mae’n berffaith mewn ceirch dros nos. Fodd bynnag, nid yw’r rysáit hwn yn aros felly. I ychwanegu protein i’ch helpu chi yn eich proses colli pwysau, hadau chia yw’r cyflenwad perffaith. Y mae y blawd ceirch hwn yn bur felys a daioni hufennog.

Cynhwysion: Blawd Ceirch Hen Ffasiwn, Llaeth Almon Fanila Heb ei Felysu, Syrup neu Fêl Masarn, Menyn Cnau daear, Detholiad Fanila, Halen Môr, Hadau Chia

rysáit llawn

llus dros nos ceirch mewn jar

Shutterstock

Blawd Ceirch Llus Fanila

Mae llus a fanila yn cyfateb yn berffaith – cymysgwch nhw â blawd ceirch ac mae gennych chi driawd na ellir ei atal. Yn ffodus, mae llus hefyd yn ffynhonnell wych o ffibr, sy’n golygu y bydd y rysáit hwn nid yn unig yn tawelu’ch dant melys, ond mae hefyd yn ffordd berffaith i ddechrau’ch diwrnod a’ch helpu i golli pwysau.

Cynhwysion: Ceirch Cyflym Heb Glwten, Llaeth Fanila Almon Heb Siwgr, Detholiad Fanila, Hadau Chia, Hadau Cywarch, Protein Fanila, Sinamon, Llus

rysáit llawn

pwmpen, ceirch a chnau Ffrengig dros nos mewn jar saer maen

Shutterstock

Pastai Pwmpen Ceirch Dros Nos gyda Hadau Chia

Pwy sy’n dweud na allwch chi fwynhau pwmpen yn y gwanwyn? Mae’r stwffwl cwymp hwn mor llawn o ffibr fel ei fod yn ddigon iach a blasus i’w flasu trwy gydol y flwyddyn, ac mae Pumpkin Pie Overnight Oats yn ffordd berffaith i’w wneud. Gyda hadau chia ffibrog a sbeisys sy’n hybu metaboledd, mae hefyd yn rysáit delfrydol ar gyfer colli pwysau.

Cynhwysion: ceirch wedi’u rholio, iogwrt Groegaidd, hadau chia, piwrî pwmpen, llaeth almon, surop masarn, detholiad fanila, sbeis pwmpen (sinamon, nytmeg, sinsir)

rysáit llawn

mefus ceirch dros nos mewn powlen wydr

Shutterstock

Mefus Siocled Ceirch Dros Nos

Pwy sydd ddim yn caru esgus i gael pwdin i frecwast? Pan fyddwch chi’n gwneud y rysáit Ceirch Dros Nos Mefus Siocled hwn, nid oes rhaid i chi deimlo’n euog yn ei gylch; mewn gwirionedd, bydd y bwyd ffibrog hwn yn eich helpu ar eich taith colli pwysau! Melys, swmpus, a hawdd i’w gwneud, does dim ffordd well o ddechrau’ch bore.

Cynhwysion: ceirch wedi’u rholio, llaeth almon heb ei felysu, hadau chia, surop masarn, powdr coco, mefus, sglodion siocled

rysáit llawn

Leave a Comment

Your email address will not be published.