7 Smotyn Cyw Iâr Ffrio Gorau Florida i Ddathlu Diwrnod Cenedlaethol Cyw Iâr wedi’i Ffrio – Free Press of Jacksonville

Caffi ac Oriel Bae Hangar 2294 Mayport Rd #22, Traeth yr Iwerydd, FL 32233 Ffôn: (904) 247-3301

Cyw iâr yw aderyn treftadaeth bwyd Affricanaidd-Americanaidd. Mae gan bob gwladwriaeth ei chymal neu fwyty cyw iâr wedi’i ffrio ei hun lle mae’r hen a’r ifanc yn ei barchu’n fawr. Mae gan gyw iâr wedi’i ffrio Affricanaidd-Americanaidd lawer o iteriadau gydag ardaloedd fel rhanbarth deheuol y Gwlff a dinasoedd arfordirol Alabama, Mississippi, a New Orleans yn cael eu crybwyll yn rheolaidd wrth drafod breindal cyw iâr wedi’i ffrio, ond nid yw’r sgwrs honno’n ddim byd os hepgorir sôn am Florida. Mae gan Florida rai o’r cyw iâr ffrio mwyaf blasus yn y wlad a heddiw, Gorffennaf 6yr—Diwrnod Cenedlaethol Cyw Iâr wedi’i Ffrio, rwy’n gyffrous i rannu ein 5 UCHAF yn FLORIDA!

2294 Mayport Rd #22, Traeth yr Iwerydd, FL 32233

Ffôn: (904) 247-3301

MAE’R CYWIRO WEDI’I FFROI GORAU YN FLORIDA YN AWR MYND I FAE HANGAR! Mae Bae Hangar wedi’i leoli mewn canolfan stribedi diymhongar gyda cherflun cyw iâr enfawr o’i flaen. Mae gan y bwyty thema coginio unigryw sy’n cyfuno cyw iâr ffrio deheuol a ramen Japan. Mae dyfnder y cyw iâr yn wirioneddol ryfeddol, gyda blas wedi’i wehyddu’r holl ffordd i lawr i’r asgwrn. Daw’r brathiad gyda gwasgfa ysgafn, blasus wedi’i asio â phupur du wedi’i falu’n ffres a blas sitrws ysgafn sy’n dychwelyd gyda chymysgedd dienw o sesnin dofednod a fydd yn eich gadael yn fud wrth i chi wella ar ôl colli ymwybyddiaeth dros dro o ewfforia coginio. Y sesnin a’r heli yw’r ser. Rwyf wedi cael cyw iâr wedi’i ffrio a oedd yn anhygoel gyda dim ond halen a phupur, ac eraill a oedd ychydig yn fwy cymhleth, ond fel arfer gallwn ddarganfod y proffiliau blas. Gyda’r gofod hwn, ni allwn ei chyfrifo. Roedd hi mor dda fel y rhoddais y gorau i geisio. Y peth hynod ddiddorol yw nad yw’r perchennog a’r gweithredwr, Mr. Chris Shaw, yn gogydd wrth ei alwedigaeth. Mae’n beilot addurnedig Llynges yr UD gyda bron i 30 mlynedd o wasanaeth, gan gynnwys dwy daith yn Afghanistan, a ymddeolodd ac a oedd am ddechrau busnes. Cymerodd ei wybodaeth am ramen o’i deithiau helaeth, rysáit teuluol ar gyfer cyw iâr wedi’i ffrio, llogi cyn-filwyr ar staff, a chreodd hud pur. Mae’r rysáit cyw iâr hwn wedi’i drosglwyddo o genhedlaeth i genhedlaeth, felly ystyriwch eich hun yn ffodus i fwynhau nid yn unig brathiad anhygoel o gyw iâr wedi’i ffrio, ond Hanes Du hefyd.

3434 S Washington Ave, Titusville, FL 32780

Ffôn: (321) 269-1008

Mae’r cyw iâr yma mor dda fel y bydd yn gwneud i chi wrthod unrhyw beth arall y tu allan i ryseitiau crafu. Allwn i byth eto fwyta unrhyw fath o gyw iâr wedi’i ffrio i gerddwyr wedi’i baratoi gyda sesnin a brynwyd ymlaen llaw yn y siop (ac eithrio pupur lemwn, sy’n beth Miami). Cafodd pob brathiad o’r aderyn anhygoel hwn ei gyfarch ag emosiynau dwys ac endorffinau a oedd yn gwrthweithio’r holl golesterol a oedd yn treiddio trwy fy ngwythiennau. Mae pob brathiad yn cael ei ffrio i berffeithrwydd euraidd, nad yw’n seimllyd tra’n atgyfnerthu blas a rhoi gwybod i chi fod yr heli neu’r marinâd wedi gwneud ei waith damn! Mae’r hyn a gewch yn Ninas y Gofod Arfordirol yn wir yn un o’r adar ffrio mwyaf blasus yn y wlad gan greu cytew brown euraidd golau, crensiog sy’n crynhoi cyw iâr gwyn a thywyll sy’n chwilboeth, yn chwilboeth ac yn dyner.

7319 Indrio Rd Suite 5, Fort Pierce, FL 34951

Ffôn: (772) 742-8942

Rwyf wedi bwyta peth o’r cyw iâr ffrio mwyaf nodedig yn y wlad a gallai’r aderyn yma yn hawdd ymuno â’r rhengoedd fel un o’r goreuon yn y wlad. Dylai fod gan gyw iâr wedi’i ffrio’n dda hanfodion asgwrn llaith, cig blasus, tyner, crensiog, sy’n disgyn oddi ar yr asgwrn, yn llawn sudd ac nid yn seimllyd, a dyna’n union y mae’r bwyty hynod hwn ar ochr y ffordd yn ei weini. Roedd pob darn yn gyson yn brolio cyfuniad perffaith o wasgfa, llyfnder, a sesnin na allaf ond tybio ei fod wedi’i danlinellu gan heli mewnol. Gorwedd eithriadoldeb yr aderyn hwn yn ei gydbwysedd rhyfeddol o flas.

486 NE 167th St, Miami, FL 33162

Ffôn: (305) 333-8272

Rwy’n gwybod eich bod yn ôl pob tebyg wedi bwyta amrywiaeth eang o gyw iâr wedi’i ffrio yn eich bywyd. Roedd modd pasio rhai ohonynt, tra bod eraill yn gofiadwy. Fel gydag unrhyw beth, mae eich pwynt cyfeirio yn allweddol wrth benderfynu ar hoffterau a chas bethau, yn enwedig o ran bwyd. Fy meincnod fyddai cyw iâr ffrio fy hen nain. yr oedd yn nefol.

Roeddwn i’n gwybod o’r cychwyn cyntaf y byddai Smith a Webster ychydig yn wahanol, gan ei fod yn arddull Asiaidd wedi’i ffrio ddwywaith (Corea i fod yn fanwl gywir); A oedd yn iawn oherwydd bod y cyw iâr hwn wedi’i ysbrydoli gan etifeddiaeth milwyr Affricanaidd-Americanaidd a ddysgodd, ar ôl yr Ail Ryfel Byd, gogyddion Corea sut i ffrio cyw iâr mewn ffordd enaid i ddechrau. Felly ie, os ydych chi’n caru cyw iâr wedi’i ffrio Asiaidd yn ormodol, nawr rydych chi’n gwybod pam. Mae gan Smith a Webster’s Fried Chicken wasgfa anhygoel a blas beiddgar y gellir ei fwyta ar unrhyw dymheredd. Mae’r aderyn hwn ychydig yn egsotig, persawrus, garllegog, crensiog, sawrus, ac mae ganddo orffeniad sitrws bach o bowdr cyfrinachol y Cogydd Gerald Harvey.

1601 Drexel Ave, Traeth Miami, FL 33139

Ffôn: (305) 335-0538

Mae’r cogydd Amaris Jones yn un o’r cogyddion mwyaf arloesol a medrus yn y wlad, yn arbenigo mewn dyrchafu coginio cartref rhyngwladol i uchelfannau heb oruchwyliaeth. Mae’r rhan fwyaf o Miamians yn adnabod Chef Jones fel cogydd personol Rick Ross, lle gwnaeth ei bwyd anorchfygol helpu’r rapiwr i golli 80 pwys trawiadol. Fodd bynnag, ei gysyniad mwyaf newydd yw’r hyn y gallai Ross fod wedi’i gael yn ôl yn ei ddyddiau twyllo! CHICK’N JONES yw dehongliad y cogydd o gyw iâr ffrio deheuol modern gydag ochrau blasus a bisged tatws melys wedi’i doddi yn eich ceg! Mae llawer o gefnogwyr Chef Jones wedi bod yn aros yn amyneddgar i’r brand hwn agor ar ôl cyfres o pop-ups llwyddiannus dros yr ychydig flynyddoedd diwethaf. Wel, mae’r aros drosodd. Mae eu brechdan cyw iâr creisionllyd mêl poeth llofnod a’u pentwr salad deheuol ar bynsen brioche yn bartner gwych ar gyfer eu salad cêl ffres a’u tomatos gwyrdd wedi’u grilio’n llawn sudd. P’un a yw’n well gennych frechdan cyw iâr neu ddau ddarn a bisged, mae Chik’N Jones wedi eich gorchuddio.

10817 NW 27th Ave, Miami, FL 33167

(305) 603-9841

Dechreuodd y lle adenydd ffrio anhygoel hwn fel stondin consesiwn mewn clwb dynion bonheddig poblogaidd yn Miami, sef stori tua 50% o fusnesau ym Miami, gan gynnwys rhai cwmnïau cyfreithiol o fri. Pan ofynnodd cwsmer enwog am yr hyn a ddaeth yn saws llofnod y bwyty poblogaidd ar ei adenydd, dyna pryd y newidiodd popeth a daeth y stondin fach hon yn un o fwytai mwyaf poblogaidd Miami. Mae’r adenydd bach yn blasu’n anhygoel a chofiadwy gyda’u saws llofnod, Perry Wing Sauce. Mae’r saws sydd wedi’i drensio yn yr Adenydd Cyw Iâr Noeth wedi’i Ffrio yn hudolus! Mae gennych yr opsiwn i roi cynnig ar sawsiau amrywiol a grëwyd yn fewnol yn y bwyty bach hwn. Roedd y blasau mor anorchfygol, bythgofiadwy a chaethiwus nes i mi deimlo fel crac fiend ar ôl i mi orffen fy adain olaf es i’n ôl i’r llinell ychydig cyn i hynny ddigwydd i wneud yn siŵr fy mod wedi ail-lenwi fy archeb wreiddiol ar unwaith.

7127 NW 2nd Ave, Miami, FL 33150

Ffôn: (305) 631-2496

Mae’r cyw iâr yma yn dyner gyda defnydd hyfryd o baprica mwg sy’n rhoi blas ychydig yn fyglyd i’r prif gwrs ynghyd â phicls o waith tŷ y dylid eu paru â’u wafflau fanila ar gyfer cyw iâr a waffl wirioneddol hiraethus. Mae’r pryd hwn yn cael ei weini gyda saws brown hardd lleihau menyn yr wyf yn gorchuddio’r cyw iâr damn, bisgedi a waffl gyda’r saws poeth. Gwrandewch, deuthum i mewn. Fe wnes i greu brechdan bisgedi cyw iâr fy hun dim ond i ddarganfod bod ganddyn nhw un anhygoel ar y fwydlen. Ac ie, gofynnais am hynny hefyd. Mae’r frechdan cyw iâr a’r entree cyw iâr wedi’i ffrio yn dod â phicls o waith tŷ sy’n creu gwerth ychwanegol i’w werthfawrogi’n wirioneddol. Efallai y byddwch am archebu picls ychwanegol oherwydd bwyta’r cyw iâr a phicl gyda’i gilydd yw’r ffordd y mae enillwyr yn bwyta ac rwy’n siŵr nad ydych chi eisiau bod yn gollwr a’r cyfan.

Leave a Comment

Your email address will not be published.