7 Smwddis Iach Epig i Atal Bwyta’n Euog

Wel… weithiau mae’n anodd rheoli eich hun. Gyda’r holl fwyd blasus hwnnw allan yna, mae’n anodd gwrthsefyll. Credwch fi dwi’n gwybod. Ond weithiau, mae’n rhaid i chi fod yn ofalus beth rydych chi’n ei daflu i lawr yr hen ddeor, yn rhannol o leiaf i wneud iawn am yr holl dwyllo yn yr adran fwyd. Dyna pam heddiw rydyn ni wedi penderfynu edrych ar 7 smwddis epig iach i wrthweithio’r holl fwyta’n euog hwnnw.

Ond pwy sy’n dweud bod yn rhaid i iach flasu’n ddrwg? Troi allan mae yna rai ryseitiau iachus gwych ar gael…yn enwedig pan ddaw i smwddis. Ac mae smwddis yn hynod o hawdd a’r cyfan sydd ei angen arnoch chi yw cymysgydd. Nawr, pwy sydd heb gymysgydd? Arhoswch, peidiwch ag ateb hynny… Os nad oes gennych chi un, mynnwch gymysgydd ac rydych chi’n dda i fynd.

Ac os ydych chi’n digwydd bod yn freak ffitrwydd a bob amser yn y gampfa … dyma 7 ffordd i wneud eich hen bowdr protein diflas â hynny’n llawer mwy blasus.

Darganfyddwch y greadigaeth athrylithgar o offer cegin, y cymysgydd, a chychwyn ar unrhyw un, os nad y cyfan, o’r smwddis blasus hyn …

7. Blast Protein Cnau Coco Llus

Mae’r un hon yn hawdd, a phan dwi’n dweud blasus, dwi’n ei olygu mewn gwirionedd. O ran powdrau protein, yr awyr yw’r terfyn, ond mae amrywiaeth o flasau yn allweddol i gadw pethau’n ffres.

Pharma Diderfyn: Mae Isolate yn brotein maidd ardderchog sy’n gwella blas. Ei flas mwyaf: Cnau Coco, ddarllenwyr annwyl.

Llwyaid gyda phaned o laeth neu laeth almon… ychwanegwch drydedd gwpanaid o lus ac mae gennych chi rywbeth a fydd yn tanio’ch cyhyrau ac yn blasu’n ddrwg ar yr un pryd.

6. Pro wrestler, ysgwyd fegan Bryan Danielson

Nawr, pwy sy’n dweud bod yn rhaid i atchwanegiadau protein fegan flasu’n ddrwg? Yn hollol neb. Dyma enghraifft o bwnc arall dwi’n ei drafod gyda fy newyddiaduraeth yn plethu’n dda gyda’r llall… y diwydiant bwyd a reslo proffesiynol.

Mae’r reslwr proffesiynol, Bryan Danielson, (a aeth gan Daniel Bryan tra yn WWE, a phan gafodd y fideo hwn ei ffilmio), yn cael ysgwyd fegan y mae’n rhaid i chi roi cynnig arni. y cynhwysyn cyfrinachol

sy’n gwneud byd o wahaniaeth: beets.
Rhowch gynnig arni ac ni chewch eich siomi. Doeddwn i ddim yno

5. Ysgwydiad ôl-ymarfer Derw Awstria gyda thro

A thra ein bod ni wrthi… beth am sôn am rysáit Arnold Schwarzenegger ar gyfer ysgytlaeth epig? Wedi’r cyfan, mae’r dyn yn gwybod peth neu ddau am gadw’n heini. Wrth gwrs, mae wedi bod yn Mr Olympia saith gwaith ac yn seren ffilm actio.

Ychwanegu bananas, wy (gyda’r plisgyn) at eich llaeth almon; sudd ceirios du (tarten) a phowdr protein… a’r cynhwysyn arbennig y mae hi’n ei ychwanegu weithiau: Schnapps, credwch neu beidio! Mae’n debyg ei fod yn fath o ysgwydiad ôl-ymarfer wedi’r cyfan.

4. bricyll hawdd a chyflym, smwddi mango a fanila

A beth os ydych chi mewn rhwymiad… nad oes gennych chi ffrwythau ffres i’w torri a’ch bod ar frys, ond rydych chi eisiau ychwanegu rhywbeth i helpu i wella blas yr un llaeth menyn fanila?

Wel, mae gen i’r ateb ac mae’n flasus. Yn y cymysgydd… 1 cwpan o laeth (neu amnewidyn), y sgŵp o brotein maidd… hanner cwpanaid o biwrî bricyll/mango, cynhwysydd o iogwrt eirin gwlanog ac un llwy de o jam bricyll isel mewn siwgr.

Peidiwch â thorri ac rydych chi yno beth bynnag. Rhowch ef mewn ysgydwr coctel unwaith y bydd wedi’i gymysgu ac yn barod.

3. SAM THE COOKING GUY Frozen Fruit Smwddi ar YouTube

Ond pwy sy’n dweud bod yn rhaid i chi gael protein yn eich ysgwyd bob amser? Neb. Efallai weithiau eich bod chi eisiau rhywbeth sy’n ffres ac yn iach. Wel, yn yr achos hwnnw, mae hwn ar eich cyfer chi, ac mae Sam The Cooking Guy yn dangos i chi sut i ddefnyddio ffrwythau wedi’u rhewi i wneud y smwddi ffres perffaith.

2. Smwddi Ciwi Ciwcymbr o The Domestic Geek

Bwytewch y llysiau! Wel, rydym ni i gyd wedi clywed hynny. Felly ni fyddai rhestr fel hon yn gyflawn heb smwddis gwyrdd blasus iawn, iawn?

Mae’n ymddangos bod Domestic Geek ar YouTube yn gwneud smwddi ciwi a chiwcymbr blasus, ac mae wedi’i gynnwys yn eu rhestr eu hunain o 4 arall … y dylech chi roi cynnig arnynt yn bendant tra’ch bod chi wrthi.

A bachgen, a yw’n iach … a na, nid oes powdr protein ar gyfer yr un hwn ychwaith.

Eich tric yma… te gwyrdd wedi’i drwytho yw’r cynhwysyn hylifol! Ychwanegu ciwcymbr wedi’i blicio, sbigoglys babi, 2 ciwis ac ychwanegu agave (ar gyfer melyster) cyn cymysgu. Delicious, yn union fel ei ryseitiau eraill yn y fideo a rennir ac ar ei sianel.

1. Bore Mocha Protein Blast

Ydy… mae hwn yn dod o’ch gweinydd. Mae’n dod yn ddefnyddiol pan fyddwch chi’n rhuthro i’r gampfa ac angen cael brecwast a choffi mewn un gulp. Yn wir, mae’n flasus ac mae ganddo’r blas menyn cnau daear sy’n gwneud i’ch smwddi coffi mocha / siocled fynd dros ben llestri yn sicr.

Unwaith eto, yn union fel yr ysgwyd cnau coco uchod, bydd angen Limitless Pharma – Isolate arnoch chi. Mae ganddyn nhw opsiwn blas cwpan menyn pysgnau siocled. Helo! Reit?

Ychwanegwch lwy fwrdd o hwnnw at hanner cwpanaid o laeth (neu eilydd) a hanner cwpanaid o goffi oer, du cryf (mae espresso yn gweithio’n wych yma…heb ei felysu yn ddelfrydol).

Gwnewch hyn ac efallai y byddwch chi’n dod dros y boi yn y gornel sydd bob amser yn gwneud i chi edrych yn ddrwg. Ar y llaw arall, efallai ddim, ond yn sicr fe fyddwch chi’n barod i roi cynnig arni.

Oes gennych chi rysáit dda yr hoffech chi ddweud wrthym amdano? Gwnewch hynny yn y sylwadau…

Leave a Comment

Your email address will not be published.