8 Bwytai Poeth o Berchnogaeth Ddu yn Tallahassee ar gyfer yr Haf

Ymwelwch â Tallahassee fel Gwestai CWMNI DUW ar daith annisgwyl braidd i brifddinas hanesyddol ond prysur Florida.

O dywydd sbeislyd y gwanwyn a bwyd du deheuol i falchder a lletygarwch pefriog FAMU Striker, mae Tallahassee wedi’i drwytho mewn celf, diwylliant a threftadaeth Affricanaidd-Americanaidd.

I’r rhai sy’n hoff o fwyd, bydd y ddinas hon yn dawnsio ar eich blas gyda bwyd deheuol da’r wlad. Nod y crewyr coginio y tu ôl i fwytai du lleol y ddinas yw llenwi’r archwaeth a’r enaid â dewis eang o flasau.

Mae Pineappetit yn un o’r bwytai CWMNI DUW Cefais gyfle i gael swper gartref. Mae’r bwyty trofannol yn syfrdanu y tu mewn, o waith celf logo’r cwmni ar ffurf pîn-afal i’r wal gefn wedi’i addurno â goleuadau neon sy’n darllen “Hwyl. Ffres. Bwyd.”

Wedi’i leoli ar Stryd Pensacola, mae Pineappetit yn gwasanaethu mwy nag 20 powlen gyfuniad o bîn-afal ffres a seigiau eraill a ysbrydolwyd gan yr ynys fel pasta Rasta ac empanadas Caribïaidd. Gallwch hyd yn oed gerdded i ffwrdd gyda phîn-afal cyfan wedi’i lenwi â sudd trofannol i dorri’ch syched ar ddiwrnod cynnes.

Ymwelwch â Tallahassee

Wrth i’r haf agosáu, dyma rai bwytai sy’n eiddo i bobl dduon i’w hystyried y tro nesaf y byddwch chi a’ch teulu yn chwennych danteithion melys a sawrus yng ngwres Tallahassee.

ysgwyd amser

Mae Smoothie Time yn gaffi smwddi sy’n eiddo i’r teulu ac sy’n cynnig smwddis ffrwythau unigryw wedi’u gwneud i ddiwallu’ch anghenion iechyd. Maent yn gweini brecwast a chinio blasus trwy gydol y dydd ac yn darparu opsiynau arlwyo hawdd. Edrychwch ar y frechdan salad cyw iâr, “Ma Dears Chicken Salad Sandwich.”

Ymwelwch â Tallahassee

Coffi Fegan HempLade

Mae HempLade Vegan Café, caffi fegan lleol, bar sudd, a fferyllfa, yn addo bwyd o ansawdd uchel yn seiliedig ar blanhigion, o ysgwyd cywarch i fyrgyrs Kushshroom trydan. Yn berffaith ar gyfer diwrnod o haf, mae eitemau eraill ar y fwydlen yn cynnwys te a diodydd HempLade byd-enwog, pwdinau trwytho, pizzas gourmet a mwy.

Coffi Fegan HempLade

shack cranc leola

Gall y teulu cyfan fwynhau’r dewis eang o opsiynau bwydlen ar dir a môr yn Shack Cranc Leola. Gydag amrywiaeth o blatiau crancod glas ac eira, adenydd a combos bwyd môr, mae bwydwyr hyd yn oed yn cael y cyfle i fwynhau tryc bwyd Leola trwy gydol yr wythnos.

Siac Cranc Leola (Facebook)

Mae cwmni arlwyo Sneauxball JMO.

JMO’s yw cartref snoball wedi’i stwffio cacennau caws. Mae’r busnes teuluol lleol yn gwasanaethu’r snoballs gourmet gorau yn Tallahassee, gyda surop artisanal wedi’i wneud o’r dechrau gyda siwgr cansen go iawn. Gyda dros 30 o flasau blasus, mae danteithion ffres i’r teulu cyfan.

Jmo’s SneauxBall Catering Co. (Facebook)

Gurlies Lemonêd a melysion

Wedi’i ysbrydoli gan ryseitiau Mam-gu Gurlie, mae Gurlies Lemonade and Sweets yn fusnes lemonêd wedi’i uwchraddio sy’n gweini diodydd a phwdinau cartref, gan gynnwys y lemonêd pinc poblogaidd, cacennau twndis ac Oreos wedi’u ffrio.

Caru Gurlies (Facebook)

darparu gyda gofal

Mae Arlwyo â Gofal yn eiddo i’r teulu ac yn cael ei redeg gan y teulu ac mae’n ymfalchïo mewn gweini coginio i lawr y cartref, gan gynnwys llawer o ffefrynnau’r De fel cyw iâr a wafflau, berdys a graean, pysgodyn cathod wedi’i ffrio neu wedi’i grilio, a mwy. Mae’r bwyty hefyd yn cynnig cinio bwffe agored, p’un a ydych am gael brecwast neu ginio.

Ymwelwch â Tallahassee

Pelenni Eira Mawr Hawdd

Wedi’i leoli yng nghanol Midtown Tallahassee, mae Big Easy Snowballs yn cynnig y lluniaeth rhewllyd perffaith i oeri’ch blagur ar ddiwrnod poeth o haf. Daw Peli Eira Gwreiddiol New Orleans mewn 75 o flasau, gan gynnwys blasau iâ traddodiadol fel Blue Hawaiian a Pink Champagne i gyfuniadau decadent llawn hufen iâ gweini meddal fel Float Beet ac Alligator mewn cymysgydd.

Ymwelwch â Tallahassee

Leave a Comment

Your email address will not be published.