8 cwmni fegan sy’n rhoi yn ôl i anifeiliaid

Mae bod yn fegan yn golygu edrych ar bopeth mewn bywyd trwy lens wahanol, gan gynnwys yr hyn rydych chi’n ei brynu. Gydag ymdrech ymwybodol, gallwch chi ddyblu’r daioni a wnewch trwy nid yn unig gefnogi busnesau fegan ond hefyd y rhai sy’n rhoi yn ôl i anifeiliaid. P’un a ydych chi’n fegan ers amser maith, newydd ddechrau ar eich taith fegan, neu ddim ond eisiau gwneud mwy gyda’ch arian, bydd y cariad anifeiliaid ynoch chi’n teimlo’n dda am gefnogi’r wyth cwmni hyn.

Trupo Treats

1 Trupo Treats

Nid yw siocled llaeth fegan yn gwella o gwbl. Mae’r efeilliaid fegan a ddechreuodd y cwmni yn gweithio i ledaenu’r neges fegan wrth hyrwyddo cydraddoldeb anifeiliaid. Dyna pam maen nhw’n partneru â gwarchodfeydd anifeiliaid ledled y wlad, gan roi o leiaf 10 y cant o’u helw i lochesi anifeiliaid. Maent hefyd yn tynnu sylw at gysegrfa benodol ar eu cyfrif Instagram ac yn rhoi i’r gysegrfa honno am gyfnod penodol o amser.
dysgu mwy yma

VegNews.FreyasChariotcar freya

dwy car freya

Os ydych chi’n chwilio am gynhyrchion bath fegan wedi’u gwneud â llaw a fydd yn rhoi rhywfaint o arian yn ôl i chi (meddyliwch am fomiau bath, sebon wedi’i chwipio, a gofal barf shaggy), edrychwch ar Freya’s Chariot. Mae’r cwmni fegan hwn, sy’n eiddo i fenywod, yn rhoi’r holl elw i lochesau anifeiliaid ac achubion, gan ddewis elusen wahanol bob mis.
dysgu mwy yma

VegNewyddion.JewelsbySJB1Emwaith SJB

3 Emwaith SJB

Wedi’i chreu gan fenyw fegan sy’n caru anifeiliaid, mae’r llinell emwaith ddi-greulondeb hon yn cynnwys mwclis, breichledau, clustdlysau, modrwyau a pigyrnau wedi’u gwneud â llaw, ac mae llawer ohonynt yn cynnwys neges fegan. Mae cynhyrchion yn cael eu cludo mewn pecynnau ecogyfeillgar a rhoddir cyfran o’r elw i anifeiliaid (a bodau dynol) mewn angen.
dysgu mwy yma

VegNews.LordJamesonsyr jameson

4 syr jameson

Unwaith y bydd eich ci wedi rhoi cynnig ar Danteithion Cŵn Fegan Organig yr Arglwydd Jameson, efallai na fyddwch byth eisiau prynu danteithion o unrhyw frand arall. Maent yn faethlon ac yn llawn cynhwysion iach iawn fel llus, blawd ceirch, tatws melys, moron, a hadau cywarch. Ac ar gyfer pob gwerthiant, mae’r cwmni’n rhoi i sefydliadau lles anifeiliaid oherwydd, fel y dywed, “credwn na ddylid gadael unrhyw gi heb fod dynol i’w garu a’i fwydo.”
dysgu mwy yma

VegNewyddion.Miomojo
ELLE yr Eidal

5myomojo

Mae gan y cwmni Eidalaidd hwn un brif genhadaeth: creu byd mwy caredig, mwy cynaliadwy trwy wneud cynhyrchion di-greulondeb (bagiau meddwl, bagiau cefn a dillad) nad ydynt byth yn niweidio anifeiliaid. Mae hynny’n golygu nad oes lledr, plu, sidan, gwlân, na ffwr yn unrhyw un o gynhyrchion Miomojo. Fel pe na bai hynny’n ddigon, mae’r cwmni’n rhoi 10 y cant o bryniannau ar-lein i’w bartneriaid lles anifeiliaid, gan gynnwys y Animals Asia Foundation, Four Paws, Edgar’s Mission, Barn Sanctuary, Mercy for Animals, a Goats of Anarchy.
dysgu mwy yma

VegNews.RescueChocolate

6 siocled achub

Nid yn unig y mae’n bosibl cael eich siocled fegan a’i fwyta, gallwch hefyd gefnogi achos da ar yr un pryd. Mae Rescue yn defnyddio siocled organig, masnach deg i greu ei fariau, sydd ag enwau hwyliog fel Peanut Butter Pit Bull a Mission Feral Fig ac yn cynnwys delweddau o anifeiliaid a achubwyd. Fel pe na bai siocled yn gallu gwella, mae eu holl elw yn cael ei roi i achub anifeiliaid.
dysgu mwy yma

VegNews.ConsciousStepCam Cydwybod

7 Cam Cydwybod

Mae’r cwmni hosanau tosturiol hwn wedi dynodi rhai sanau sy’n cefnogi elusennau penodol sy’n helpu bywyd gwyllt ac anifeiliaid anwes. Mae sanau yn cael eu henwi ar ôl yr achos y maent yn ei helpu, megis “sanau sy’n amddiffyn crwbanod” a “sanau sy’n amddiffyn cheetahs,” ond os oes gennych chi gi neu gath yn eich cartref, efallai y byddwch am ystyried “sanau sy’n arbed cŵn”. ” a “sanau sy’n achub cathod”, sy’n cefnogi Cymdeithas Anifeiliaid y Cyfeillion Gorau.
dysgu mwy yma

VegNews.BrewingGoodCoffeeCompanyBragu cwmni coffi da

8 Bragu cwmni coffi da

Angen rheswm arall i yfed coffi? Felly ystyriwch y byddwch chi’n helpu anifeiliaid ar gyfer pob cwpanaid o rhostiau Brewing Good rydych chi’n eu hyfed. Mae’r busnes sy’n eiddo i fegan yn rhoi 10 y cant o’r holl elw i nonprofits sy’n amddiffyn anifeiliaid, gan ddewis dielw gwahanol yn yr Unol Daleithiau bob mis; Mae derbynwyr y gorffennol yn cynnwys Uplands PEAK Sanctuary, Pigs Peace Sanctuary, a Sefydliad Cwningen Los Angeles. Er y gallwch archebu eu coffi organig a masnach deg ar-lein, gallwch hefyd stopio gan eu Savage, lleoliad MD ar gyfer rhost ac amrywiaeth o ddanteithion fegan.
Cael nhw yma.
dysgu mwy yma

Am fwy o ffyrdd o helpu anifeiliaid, darllenwch:
Y gwir am anifeiliaid ‘rhydd’ Craigslist
Mae’r milfeddyg Wcreineg hwn yn helpu i achub anifeiliaid yn Kyiv sydd wedi’i rwygo gan ryfel

Mae pecyn cymorth ar-lein yn helpu bridwyr anifeiliaid i drosglwyddo i ffermio planhigion

Penblwydd hapus, VegNews! I ddathlu, rydym yn cynnal arwerthiant tanysgrifiadau mega, ynghyd â gwobrau fegan gwych.

GWIRIWCH EI ALLAN

Leave a Comment

Your email address will not be published.