8 Cyfnewid Byrbrydau Fegan Iach

Rydym yn cyfnewid ein prydau bachu-a-mynd wythnosol am brydau cartref swmpus, ffrwythau a llysiau ffres, a byrbrydau maethlon. Os ydych chi’n dechrau teimlo’r chwydd, efallai ei bod hi’n amser cyfnewid byrbrydau iach. Yn ystod eich siopa groser nesaf, dewiswch yr opsiynau fegan iachach hyn.

VegNewyddion

un
The Daily Crave Beyond Puffs

Mae’r crwst pwff hyn heb rawn creisionllyd ac ŷd yn cael eu gwneud gyda chyfuniad o ffacbys coch a ffa du. Er bod diffyg protein mewn rhai byrbrydau wedi’u trwytho â llysiau, mae pob dogn ysgafn aer o Beyond Puffs yn darparu pum gram solet o’r stwff adeiladu cyhyrau hwn. Mae blasau cyfeillgar i fegan yn cynnwys Halen Pinc Himalayan, Cheddar Fegan, Vegan Sriracha, a Cheddar Gwyn Fegan.
dysgu mwy yma

VegNews.HaloTopVeganIceHufen5brig halio

dwyhufen iâ calorïau isel

Ar 360 o galorïau neu lai fesul peint, roeddem yn amheus iawn o ansawdd y cynhyrchion fegan ffasiynol hyn. Yn syndod, mae llawer o’r peintiau hyn yn cyd-fynd â’r hype: maen nhw’n flasus, yn hufenog, ac nid oes ganddyn nhw’r ôl-flas siwgr-alcohol ofnadwy hwnnw. Nid yw pob blas a brand yn fuddugol, ond mae rhai ffefrynnau yn cynnwys Cwpan Menyn Pysgnau Heb Laeth Halo Top a Thoes Cwci Sglodion Siocled, a Siocled Menyn Pysgnau Rhydd o Laeth Arctic Zero.
dysgu mwy yma

VegNews.MaxinesHeavenlyMaxine’s Heavenly

3 Cwcis Nefol Maxine

Er nad yw’n cael ei argymell yn gyfan gwbl, gallwch chi fwyta bag cyfan o’r cwcis meddal, briwsionllyd hyn wedi’u gorchuddio â siocled a pheidio â theimlo’n ddrwg wedyn. Wedi’u gwneud â chynhwysion syml ac yn rhydd o glwten a siwgr wedi’i fireinio, bydd y cwcis tyner hyn yn bodloni’ch dant melys heb achosi chwyddedig y diwrnod wedyn. Mae’r blasau’n amrywio o Ffyn Siocled decadent i Raisin Blawd Ceirch cartrefol.
dysgu mwy yma

VegNews.DelightedbyHummus@makenziemarzluff/Instagram

4 hummus pwdin

Pan fydd yr awydd yn eich gorfodi i gloddio i mewn i dwb o does cwci, estynwch am ddolop boddhaol o hwmws yn lle pwdin. Mae brand Fegan Delighted by Hummus yn cynnig cyfuniad o flasau dwyfol fel Brownie Batter, Snickerdoodle, a Chocolate Chip Cookie Tough, ac ni fyddech byth yn dyfalu mai gwygbys yw’r cynhwysyn cyntaf. Ailddyfeisio’r brand ei gynnyrch oer nodweddiadol a’i drawsnewid yn gymysgedd DIY sefydlog. Mae hyd yn oed yn haws na brownis o focs!
dysgu mwy yma

VegNewyddion.LarabarLABAR

5 LABAR

Mae’n hawdd cael eich llethu gan arloesi cyson cynhyrchion fegan – mae’n ymddangos bod temtasiwn blasus newydd bob dydd. Weithiau rydym yn anghofio am un o’r styffylau fegan gwreiddiol: LÄRABARs. Y bar ffrwythau a chnau go iawn, mae’r byrbrydau egniol hyn mor iach â brathu ffrwythau gydag ochr o gnau. Nid ydym yn gwybod sut maen nhw’n creu blasau wedi’u hysbrydoli gan bwdin fel Cherry Pie a Cinnamon Roll gyda dim byd ond ffrwythau, cnau a sbeisys, ond rydyn ni’n hapus bod y bariau hyn yn bodoli i ffrwyno ein chwant dannedd melys.
dysgu mwy yma

VegNews.NayasNatural FoodsBwydydd Naturiol Naya

6 Sglodion a Dip Bwydydd Naturiol Naya

I gael byrbryd wrth fynd na fydd yn eich arafu, rhowch gynnig ar un o combos dip a sglodion Naya’s Natural Foods. Hwmws hufennog yn cael ei weddnewid, gan ddisodli gwygbys gyda blodfresych bythol. Mae’r cynnyrch dau-yn-un hwn yn gwneud amser byrbryd yn awel. Mae’r blasau’n cynnwys pupur coch clasurol a rhost. Dewiswch Garlleg Lemon a Babaganoush am opsiwn perffaith heb sglodion ar gyfer moron eich babi.
dysgu mwy yma

VegNews.PhiKindmath phi

7 Tryfflau math Phi

Nid yw’r rhai sy’n hoff iawn o siocled yn ei chwennych, nhw angen hynny. Mae’r peli melfedaidd, di-siwgr hyn yn berffaith ar gyfer achlysuron o’r fath. Y tu hwnt i’r siocled solet sylfaenol, mae’r blasau’n cynnwys Mintys Cosmig, Menyn Cnau Coco Mefus, Sinsir Matcha, Llaeth Cnau Coco Aur, a Thoes Cwci Menyn Almond. Rydym yn cadw blwch ar ffeil bob amser, oherwydd mae argyfyngau siocled yn real.
dysgu mwy yma

VegNews.SimplyDelishyn syml blasus

8 pwdin blasus yn syml

Gan amlaf, nid ydym yn meddwl am bwdin. Ond pan fyddwn ni’n sâl neu’n hiraethus am ein plentyndod, dyna’r cyfan y gallwn ni feddwl amdano. Rhowch y gorau i’r cwpan pwdin plastig wedi’i brosesu a chwipiwch swp o siocled llyfn, mefus neu fanila Simply Delish. Ydych chi’n teimlo’n ddyfeisgar? Cymysgwch y tri blas a’u haenu mewn gwydr pêl uchel i greu danteithion Napoli heb siwgr!
dysgu mwy yma

I gael mwy o ddanteithion fegan blasus ac iach, darllenwch:
Toesenni Brownis Siocled Fegan Iach
Rhôl Sushi Reis Pinc Fegan gyda Saws Tamari Sinsir
5 Cyfnewid Cig Nad Ydynt Yn Gig Fegan

Anfonwch ryseitiau fegan AM DDIM i’ch mewnflwch trwy gofrestru ar gyfer ein Clwb Ryseitiau VegNews sydd wedi ennill gwobrau.

Cofrestrwch

Leave a Comment

Your email address will not be published.