8 Ffordd Hawdd o Gynnwys Llysiau Mewn Prydau Plant, Newyddion Ffordd o Fyw

Mae bron pob rhiant wedi cael trafferth i gael eu plant i fwyta’r dogn o lysiau a argymhellir bob dydd heb broblem.

Gall diet iach sy’n llawn ffrwythau a llysiau o oedran ifanc helpu i leihau’r risg o amrywiaeth o broblemau iechyd yn ddiweddarach mewn bywyd, gan gynnwys canser, clefyd cardiofasgwlaidd, a diabetes.

Pam mae’n bwysig bwyta llysiau? Oherwydd rhai fitaminau a mwynau a gewch o lysiau yn unig. Oni fyddai’n anhygoel pe bai amser bwyd yn llai o straen pan fydd plant yn bwyta llysiau heb iddo ddod yn frwydr pŵer?

Dyma rai ffyrdd hawdd (a slei) o sbeisio prydau plant gyda mwy o lysiau:

1. Ychwanegu llysiau piwrî i gawl a sawsiau

Gwneud cawl cyw iâr hufennog neu sbageti bolognese? Taflwch rai llysiau ychwanegol i mewn gan ddefnyddio tomatos, moron, tatws melys, madarch, zucchini, sbigoglys, sgwash cnau menyn, a hyd yn oed seleri ar gyfer pryd iachach. Rydych chi’n cael y syniad: mae bron unrhyw lysieuyn yn berffaith o’i gymysgu â bwydydd eraill ac nid yw’r tric hwn byth yn methu.

2. Byddwch yn greadigol gyda nwdls llysieuol

Buddsoddwch mewn troellydd a chael y plant i gymryd rhan mewn gwneud zoodles, pwdls, a chwdls: nwdls zucchini, nwdls tatws, ac, fe wnaethoch chi ddyfalu, nwdls moron. Nid yn unig y mae’n weithgaredd hwyliog, ond mae hefyd yn iach, felly bydd plant yn gyffrous i ddychwelyd i lysiau troellog yn y dyfodol. Er ei bod yn well bwyta sŵdl yn amrwd fel salad, sgipiwch y nwdls llysiau eraill yn ysgafn a’u bwyta fel sglodion troellog.

3. Sipian smwddi

Mae sudd moron ar gael yn rhwydd yn Singapore, felly ychwanegwch saethiad at eich cymysgedd smwddi nesaf. Bydd ei melyster naturiol yn anrheg croeso ychwanegol, yn ogystal â’r lliw oren hardd a ddaw yn ei sgil. Ydych chi eisiau mynd yn wyrdd? Taflwch sbigoglys babi a seleri gyda smwddi sydd â mafon neu llus i guddio’r lliw gwyrdd.

4. Pan fyddwch mewn amheuaeth, ewch i Fecsico

Stwnsiwch afocados i wneud guacamole iach; paratoi rhai tacos a’u gweini gyda chaws wedi’i gratio, letys a thomatos; ac yn well eto, trowch y quesadillas cyw iâr hynny yn ddyrnod llysieuol trwy stashio llysiau wedi’u grilio a’u pobi â chaws. Mae mor hawdd â hynny.

5. Cymysgwch a matsio tatws

Mae tatws melys a rheolaidd yn ffefrynnau lluosflwydd ac yn mynd mor dda gyda’i gilydd. I ychwanegu rhywfaint o werth maethol ychwanegol, cymysgwch nhw gyda’i gilydd wrth wneud lletemau, sglodion, a thatws stwnsh. Yn well eto, ychwanegwch ychydig o flodfresych stwnsh wedi’u stemio i’r tatws stwnsh i gael hwb iach ychwanegol.

6. Dewch â’r cig

Mae cig eidion y ddaear yn amlbwrpas iawn ac yn berffaith ar gyfer cuddio llysiau ychwanegol. Sliders, rholiau selsig, quesadillas, tacos, enchiladas, lasagna, peli cig – mae’r rhestr bron yn ddiddiwedd. Ychwanegu llysiau wedi’u stemio neu biwrî i’r cymysgedd cig wedi’i falu ac ni fydd y plant byth yn gwybod y gwahaniaeth.

7. Cuddio llysiau mewn siocled

Mae’n wir. Maent yn bodoli. Ac maen nhw’n flasus. Nid cacen foron yn unig sy’n cyflwyno llysiau i danteithion wedi’u pobi. Mae Brownis Sbigoglys, Pwdin Afocado Siocled, Cacen Betys Siocled, a Phastai Mwd Zucchini nid yn unig yn hawdd i’w gwneud, ond mae’r rhan fwyaf o ryseitiau hefyd yn gyfeillgar i fegan.

Pobi eich cwcis eich hun? Gwellwch eich toes cwci sglodion siocled trwy ychwanegu piwrî moron neu datws melys.

8. Pobwch lysiau mewn bara

Ychwanegu moron wedi’u gratio, sgwash neu zucchini, a thomatos heulsych neu geirios i dorth o fara cartref. Yn well fyth, gwnewch fara olewydd fel bod blas cryf yr olewydd yn cuddio blas cynnil y llysiau wedi’u gratio.

DARLLENWCH HEFYD: 7 Ffordd y Gallech Fod Yn Difetha Eich Bwyd Iach Heb Yn Gwybod Amdano

Cyhoeddwyd yr erthygl hon gyntaf ar Wonderwall.sg.

Leave a Comment

Your email address will not be published.