8 Ryseitiau Pwdin Siocled gan gynnwys Cacennau, Cwcis, Mousse a Mwy

Dalfan tra bod gweithredoedd erthygl yn llwytho

Mae “Gormod o siocled” yn ymadrodd na fyddwch chi byth yn ei glywed yn mynd heibio fy ngwefusau. Rwyf wedi bod yn ffan o siocled yn ei holl ffurfiau ar hyd fy oes.

Os ydych chi’n hoff o siocled fel fi, byddwch chi’n gwerthfawrogi ei gymeriad aml-ddimensiwn. Weithiau mae’n llachar, yn ffrwythus ac yn asidig. Dro arall mae’n feiddgar ac yn gyfoethog. Gallwch chi flasu sgwâr neu candy o’ch hoff siop neu ei ddefnyddio mewn unrhyw fath o bwdin. Dim ond cyfran fach o bopeth y gall y cynhwysyn hwn ei wneud yw cacennau, cwcis a brownis. Dyma amrywiaeth o syniadau o’n harchifau.

ffordd osgoi siocled triphlyg, ar. Efallai mai dyma un o’r seigiau cyfoethocaf a mwyaf siocled i mi ei flasu erioed, gwir ryfeddod. Mae’n coginio’n isel ac yn araf yn y popty am ychydig oriau ac yna mae angen ychydig mwy i oeri, ond mae’r buddsoddiad yn fwy o amser nag ymdrech. Rwy’n addo ichi, mae’r aros yn werth chweil am bwdin sy’n debyg i dryffl sidanaidd anferth.

Sut i weithio gyda siocled a pheidio â chael toddi yn ei wneud

Mousse Siocled bron. Os ydych chi erioed wedi cael eich dychryn gan mousse neu’n poeni am ryseitiau sy’n defnyddio wyau amrwd, dyma’r rysáit i chi. Yn dechnegol, mae’r rysáit hwn gan yr awdur llyfr coginio Stella Parks yn cremeux wedi’i chwipio (“hufenllyd” yn Ffrangeg), a ddisgrifir fel croes rhwng pot de creme a mousse. Y gwead yw’r cydbwysedd cywir rhwng golau a thrwchus.

Ar Ddydd San Ffolant hwn, chwiliwch am flwch gwell o siocledi

Cacennau lafa siocled i ddau. Gorffennwch noson ffantastig gartref gyda rysáit haws nag y byddech chi’n ei feddwl ar gyfer y rysáit retro hwn nad aeth erioed allan o steil. Mae’r bastai dwfn, tywyll yn amgylchynu craidd tawdd sy’n saws ac yn llenwi.

Mae mwy o siocledi gwych ar gael nag erioed. Dyma beth i chwilio amdano a sut i’w flasu.

cacen bwndt siocled. Wedi’i hysbrydoli’n llac gan y twnnel cacennau siocled clasurol, mae fy nghacen Bundt i gyd yn siocled bob tro. Blodeuodd powdr coco proses Iseldireg mewn dŵr poeth gydag ychydig o bowdr espresso mewn gwirionedd yn dod â blas y siocled allan, ac mae cymysgedd o fenyn, olew, a siwgr brown yn cadw gwead y gacen yn llyfn iawn. Gellir gwneud y rysáit hwn hefyd fel cacen sbwng, gyda’r rhew dewisol neu hebddo.

Popeth sydd angen i chi ei wybod am bowdr coco

Cwcis Sglodion Siocled Pedwarplyg. Beth sy’n well na chwcis sglodion siocled? Cwcis siocled sy’n defnyddio pedwar math o siocled. Wedi’i fewnosod yn y toes llawn coco o’r cwcis bara byr hyn, fe welwch siocled gwyn, llaeth a charamel wedi’i dorri, sglodion melys a sur, a pherlau siocled gwyn crensiog (dewisol ond argymhellir yn fawr).

12 rysáit cwci Nadolig i ddiwedd y flwyddyn ar nodyn melysach

siocled poeth triphlyg. I’r rhai sy’n well ganddynt yfed, yn hytrach na bwyta, eu siocled, rhowch gynnig ar fy rysáit. Mae’n defnyddio siocledi hanner melys a chwerwfelys, yn ogystal â chymysgedd o laeth a hanner a hanner i fod yn gyfoethog heb fynd dros ben llestri. Gweld hefyd siocled poeth wedi’i yfed gan golofnydd Spirits M. Carrie Allan.

5 Ryseitiau Siocled Poeth i Ddadmer Eich Calon Rhewedig

brownis eithaf. Bydd purwyr brownis yn gwerthfawrogi’r sgwariau trwchus, llaith hyn wedi’u tanio â 2 gwpan o bowdr coco (a 3 ffyn o fenyn). Ni fydd pobyddion heb glwten yn teimlo eu bod yn cael eu gadael allan brownis di-flawd.

Rysáit brownis ar gyfer pob diwrnod gwaith, oherwydd rydych chi wedi’i ennill

cacen hufen siocled. Mae llenwad siocled llyfn y gacen hon wedi’i dymheru â chrwst pei (mae wedi’i brynu mewn siop yn iawn!) a llawer o hufen chwipio, gydag, wrth gwrs, naddion siocled ar ei ben.

Leave a Comment

Your email address will not be published.