9 Dresin Salad Fegan Poteli y Mae’n Rhaid i Chi Roi Arnynt, A 7 Rysáit Hawdd i’w Gwneud

Torrwch unrhyw beth gyda dresin fegan ranch a bydd hyd yn oed y gwrth-lysieuwyr yn ei lyncu’n hapus. Rydyn ni wedi cael ein cyflyru fel plant i gymryd ein llysiau gwyrdd gyda chwpan chwarter Hidden Valley, ac er ein bod wedi dysgu gofyn am wisgo ar yr ochr ac ehangu ein hopsiynau i gynnwys vinaigrettes a sawsiau seiliedig ar tahini, mae dresin salad fegan da yn dal yn elfen hanfodol o unrhyw ddysgl ddeiliog werdd.

Mae’r cynfennau hyn yn llythrennol yn gwisgo salad, gan drawsnewid llysiau gwyrdd di-flewyn-ar-dafod yn ddysgl hyfryd gyda thaenell syml. P’un a ydych chi’n cymysgu’r cyfan neu’n gosod fforch yn y dresin yn drefnus cyn pob brathiad, mae salad heb dresin yn hollol drist. Dyma saith dresin salad fegan i’w prynu a’u gwneud i sbriwsio unrhyw bowlen o lawntiau.

Ydy dresin salad yn fegan?

Yn aml nid yw dresin salad yn fegan. Mae Ranch, Thousand Island, a dresin Eidalaidd hufennog yn seiliedig ar mayonnaise, felly maent yn cynnwys wyau. Mae llawer o ddresin hufennog yn defnyddio wyau fel emwlsydd, ac mae rhai gorchuddion yn cynnwys mêl.

Yn gyffredinol, mae vinaigrettes o darddiad planhigion oherwydd eu bod yn gymysgedd o olew ac asid, fel finegr neu sudd lemwn. Mae nifer cynyddol o frandiau (gan gynnwys siopau fel Trader Joe’s) bellach yn gwneud fersiynau fegan o dresin sydd fel arfer yn cynnwys cynhwysion sy’n deillio o anifeiliaid, felly gallwch chi fwynhau’r blasau rydych chi’n eu caru o hyd.

Dresin salad fegan i’w prynu

Mae’r dresin fegan hyn sydd wedi’u gwneud ymlaen llaw yn gwneud chwipio salad mawr ar gyfer cinio yn gyfleus ac yn flasus.

Dilyna dy galon

1 Dilyna dy galon

Stociwch yr wyth dresin salad fegan Follow Your Heart a byddwch yn barod ar gyfer unrhyw fath o salad y gallwch chi freuddwydio amdano. Mae’r ystod yn cynnwys clasuron fel Mwstard Mêl Seiliedig ar Blanhigion, Thousand Island a Caesar, yn ogystal ag opsiynau newydd fel Garlleg Hufennog a Ranch Braster Is. Awgrym Pro: Os ydych chi’n fath o berson ransh pizza, mae’n bendant yn rhaid rhoi cynnig ar Garlleg Creamy.
dysgu mwy yma

VegNews.Salad Dresin4dyffryn cudd

dwy dyffryn cudd

Mae’r brand a wnaeth i ni gyd wirioni â’r cyfuniad hufennog o berlysiau a sbeisys cyfrinachol a ddarperir trwy emwlsiwn ar ffurf mayonnaise bellach yn gwneud fersiwn fegan union yr un fath â’r gwreiddiol. Coined Plant Powered Ranch, daeth y cynnyrch i’r amlwg yn dawel yn 2021, gan gynnig cyfnewidiad un-am-un i’w ragflaenydd llaeth ac wyau. Mae teyrngarwyr Hidden Valley yn llawenhau.
dysgu mwy yma

VegNews.Salad Dresin2mam amrwd

3 mam amrwd

Chwilio am dresin salad glân nad yw’n ychwanegu annibendod at eich plât iach o lysiau? Mae pob cynnyrch Mother Raw yn cael ei wneud gyda chynhwysion planhigion sy’n darparu maeth, nid calorïau gwag. Mae ein ffefrynnau yn cynnwys Smokey Chipotle, Garlleg Rhost Cesar, a Hufenfa Tahini. Mae’r rhain i gyd yn gweithio fel sawsiau yn ogystal â dresin. Beth na ellid ei garu?
dysgu mwy yma

VegNews.Salad Dresin1bwyd daiya

4 Daiya

Chwiliwch am dresin Daiya os ydych chi mewn hwyliau am rywbeth trwchus a hufennog i’w gymysgu â’ch dail. Ymhlith y blasau mae Homestyle Ranch decadent, Eidaleg Hufenol, Hon’y Mwstard, Blue Cheeze a Creamy Caesar. Nid yw’r opsiynau hyn yn ysgafn, ond maen nhw’n berffaith ar gyfer denu bwytawyr pigog i ddefnyddio ychydig mwy o lysiau. Hefyd, mae’n iawn ymbleseru mewn ychydig o ddirywiad bob tro.
dysgu mwy yma

VegNews.Salad Dresin5caethiwed i blanhigion

5 caethiwed i blanhigion

Mae gan sawl brand y pethau sylfaenol, ond mae Plant Junkie yn un o’r ychydig sy’n cynhyrchu dresin salad caws glas fegan. Mae’r eitem newydd hon yn drwchus, yn hufenog, ac yn ddigon gwreiddiol i’n hatgoffa o’r saladau lletem clasurol y buom yn eu bwyta yn ein dyddiau cyn fegan. Arllwyswch ef dros dafelli chwarterol o letys mynydd iâ creisionllyd neu gadewch iddo ddyblu fel dip ar gyfer adenydd byfflo fegan sbeislyd. Dilynwch ble mae’ch blasbwyntiau’n mynd â chi.

dysgu mwy yma

VegNews.Salad Dresin8planhigyn perffaith

6 planhigyn perffaith

Mae Dresin Salad y Dduwies Werdd yn un o’r allgleifion o ran cynfennau, ond yn sicr mae ganddo ei le yn ein calonnau. Mae Plant Perfect yn cynnig opsiwn fegan solet i bawb sy’n caru’r dduwies flas chwedlonol hon, ynghyd â nifer o eitemau blasus eraill fel Calch Cilantro sbeislyd a Chipotle Ranch sbeislyd i gymysgu a chyfateb yn gyfleus â phroffiliau blas gwahanol.
dysgu mwy yma

VegNews.Salad Dresin9annie’s

7 annie’s

Mae gan y brand fegan hwn ddigon o opsiynau blasus. Mae dresin duwies yn gyfuniad sbeislyd o tahini, sudd lemwn, cennin syfi, a phersli. Mae shiitake sesame vinaigrette organig llawn Umami yn cael hwb ychwanegol o flas o olew sesame wedi’i dostio. Ac mae’r Vinaigrette Garlleg Rhost Organig yn dangy ac yn flasus. Gwnewch yn siŵr eich bod chi’n darllen y rhestr gynhwysion cyn i chi godi potel o Annie’s – mae rhai o’u gorchuddion yn cynnwys llaeth ac wyau.
dysgu mwy yma

VegNews.Salad Dresin7Bwydydd Fody

8 Bwydydd Fody

Ydych chi’n chwilio am ddresin FODMAP isel, seiliedig ar blanhigion i wella’ch salad? Mae Fody Foods yn frand cyfeillgar i fegan sy’n gwneud amrywiaeth o flasau, gan gynnwys Cesar, Maple Dijon, vinaigrette balsamig, a pherlysiau gardd. Mae pob blas hefyd yn rhydd o winwns, garlleg, a glwten i gynnwys y rhai â phroblemau stumog aml.
dysgu mwy yma

VegNews.Salad Dresin6cegin gyntefig

9 cegin gyntefig

Yn fwyaf adnabyddus am fod yn frand paleo sy’n gyfeillgar i ddeiet, mae Primal Kitchen hefyd yn gwneud llond llaw o dresin fegan, gan gynnwys ransh fegan, Zesty Italian Vinaigrette & Marinade, Vinaigrette a Marinade Groegaidd, a Vinaigrette & Marinade Balsamic. Mae’r cynhyrchion hefyd yn rhydd o soi, glwten a siwgrau ychwanegol.
dysgu mwy yma

Ryseitiau dresin salad fegan i’w gwneud

Cadwch y ryseitiau dresin salad planhigion hyn wrth law am ddyddiau pan fyddwch chi’n ffres allan o’r goedwig neu os mai chi yw’r math o berson sy’n hoffi cymryd mwy o ran yn y gegin.

VegNews.RainbowSaladjulianna heever

1 Dresin Moronen-Ginger

Gan gynnig awgrym o sitrws heb deimlo’n sbeislyd, mae’r dresin salad fegan ysgafn hwn yn darparu’r swm cywir o zing i ategu llysiau gwyrdd ffres, tofu, a nwdls soba oer. Nid oes rhaid i bob diwrnod fod yn ddiwrnod ranch.
cael y rysáit

VegNewyddion.KaleCaesar.Ashley Madden

dwy Gwisgo Cesar Tahini

Mae dresin Cesar traddodiadol yn cynnwys brwyniaid piwrî a chynnyrch llaeth i greu proffil blas umami caethiwus o dda. Mae’r cyfuniad o tahini, capers, burum maethol a capers yn darparu’r un byrstio blas heb y cyfuniad pysgod gwreiddiol. Y cyfan sydd ei angen arnoch chi yw pen letys romaine, croutons fegan, a’r dresin hawdd hwn i wneud salad fegan y bydd pawb wrth ei fodd.
cael y rysáit

VegNews.SweetPotatoSaladWithTempeh.GenaHamshaw.1600gena hamshaw

3 Dresin Mwstard Masarn

Fel melys ond tangy, mae’r emwlsiwn hufennog hwn o surop masarn melys a mwstard Dijon beiddgar yn paru’n dda ag amrywiaeth o lawntiau, o arugula tangy i lysiau gwyrdd cymysg ysgafn. Mae hefyd yn gweithio fel saws dipio gwych ar gyfer nygets cyw iâr fegan neu tempeh wedi’i serio.
cael y rysáit

VegNews.PicnicPastadreena burton

4 vinaigrette Eidalaidd

Mae dau ddefnydd gwych ar gyfer y vinaigrette perlysiau hwn. Mae un yn salad sy’n cynnwys letys, winwnsyn coch, tomatos ceirios, pepperoncini, olewydd, a chaws Parmesan fegan wedi’i gratio. Nid yw’r llall yn salad o gwbl: salad pasta. Pan fydd pasta rotini neu farfalle blasus yn eistedd yn y dresin sawrus hwn, mae’r pasta’n dod yn fwy blasus fyth. Mae’r pryd hwn yn berffaith ar gyfer digwyddiadau awyr agored neu ddiwrnodau poeth.
cael y rysáit

VegNews.SearedWatermelonNicoiseSalad.FeatureHanna Kaminski

5 vinaigrette Ffrengig

Mae’r vinaigrette Ffrengig yn wahanol i’w chefnder Eidalaidd yn ei pherlysiau a’i sbeisys. Mae angen llai o gynhwysion ar y cyntaf ac mae’n tueddu i fod ychydig yn fwy amlbwrpas o ran paru â saladau. Rydyn ni wrth ein bodd yn defnyddio hwn mewn saladau fegan Nicoise neu hyd yn oed dros bowlen syml iawn o lysiau gwyrdd wedi’u torri â llaw.
cael y rysáit

VegNews.Salad Sbigoglys gyda Chickpeas BlackenedTerry Bryant

6 dresin perlysiau hufennog

Dylai’r rhai sy’n credu na allwch chi byth gael gormod o dil roi cynnig ar y rysáit hwn. Mae’n drwchus, hufennog, decadent, ond nid yn drwm diolch i’r tofu sidanaidd slei a llawer o berlysiau ffres wedi’u cymysgu i mewn. Rhowch y dresin hwn yn hael dros lysiau crisp, swmpus neu dip crudités i gynnwys eich stumog.
cael y rysáit

VegNews.WatermelonPokeLeinana Dwy Leuad

7 Gwisgo Soi Sesame

Mae’r dresin fegan nodedig hwn yn hufennog, sbeislyd, ac ychydig yn gneuog, yn arwyddlun go iawn o gyfwyd sy’n seiliedig ar umami. I oeri’r gwres, ewch yn ysgafnach gyda sriracha. Rhowch gynnig arni gyda bowlen brocio fegan, salad nwdls soba oer, neu swshi wedi’i seilio ar blanhigion.
cael y rysáit

I gael rhagor o wybodaeth am sesnin fegan a ryseitiau, darllenwch:
19 sesnin Fegan Gwell Na’r Peth Go Iawn
16 Saladau Na Fyddwch Chi’n Credu Ydy Saladau
Pasta Bwyd Môr Fegan mewn Dresin Arddull Asiaidd Sbeislyd

Penblwydd hapus, VegNews! I ddathlu, rydym yn cynnal arwerthiant tanysgrifiadau mega, ynghyd â gwobrau fegan gwych.

GWIRIWCH EI ALLAN

Leave a Comment

Your email address will not be published.