9 Ryseitiau Cawl Haf Llawn â Manteision Perfedd

WRydyn ni wrth ein bodd yn gwneud cawliau trwy gydol y flwyddyn (ie, hyd yn oed mewn tywydd 90 gradd!) gan eu bod yn hawdd i’w gwneud ac yn ffordd wych o bacio tunnell o lysiau mewn un pryd. Hefyd, mae’r cawl yn aml yn blasu hyd yn oed yn well y diwrnod wedyn, gan ei wneud yn stwffwl paratoi pryd bwyd. A’r newyddion da yw bod yna lawer o ryseitiau cawl oer adfywiol sy’n gofyn yn syml am gymysgydd i redeg o’r dechrau i’r diwedd, dim angen stôf fygu.

Yma, rydyn ni wedi crynhoi naw rysáit cawl haf blasus sy’n gwneud mwy na gadael i gynnyrch tymhorol ddisgleirio – mae pob un o’r ryseitiau hyn yn llawn cynhwysion gwrthlidiol sy’n gyfeillgar i’r perfedd (meddyliwch pawb y cynnyrch tymhorol sy’n naturiol gyfoethog mewn gwrthocsidyddion a ffibr). Mae blaenoriaethu iechyd eich perfedd yr adeg hon o’r flwyddyn, a phob adeg o’r flwyddyn, yn hanfodol ar gyfer rheoleidd-dra treulio a hydradiad, gan gadw’ch system imiwnedd yn gryf, a gallai hyd yn oed eich helpu i osgoi’r blinder sy’n ymddangos yn anochel a niwl yr ymennydd yn yr haf. Barod i lwybro?

9 rysáit cawl haf yn llawn buddion i ysgogi’r coluddyn

1. Cawl Calch Sinsir yr Haf

Llun: Menyw sy’n Mynd Ogof

Rydyn ni wrth ein bodd â’r blasau sawrus, sbeislyd a boddhaol yn y cawl haf blasus hwn. Mae garlleg a sinsir yn cynnig eiddo gwrthlidiol sy’n rhoi hwb i imiwnedd, tra bod zucchini a thomatos ceirios yn eu tymor yn cynnig dos o nifer o fitaminau a mwynau, gan gynnwys fitamin A a photasiwm. Gallwch hefyd ddefnyddio cawl esgyrn fel sylfaen i godi’ch ante hyd yn oed yn fwy.

Mynnwch y rysáit: Cawl Calch Sinsir yr Haf

2. Cawl Enchilada Cyw Iâr

Llun: Y Plât Diffiniedig

Mae pupurau cloch hefyd yn eu tymor ar hyn o bryd, ac mae’r pryd myglyd, sbeislyd hwn yn ffordd wych o’u dangos. Nid yn unig y mae’r cawl cysurus hwn yn llawn protein, mae hefyd yn cynnwys tunnell o wahanol fwydydd planhigion, a pho fwyaf o amrywiaeth planhigion y mae ein perfedd yn ei gael, y gorau fyddan nhw.

Mynnwch y rysáit: Cawl Enchilada Cyw Iâr

3. Cawl Haf Tomato Oer

Llun: Fegan 8

Dim ond 15 munud y mae’r pryd hwn yn ei gymryd i’w baratoi, felly does dim esgus dros archebu cludfwyd heno. Mae cawl oer yn berffaith ar gyfer nosweithiau poeth iawn o haf, ac mae hwn yn cynnwys cynhwysion hydradol fel ciwcymbr a thomatos. Yn ogystal, mae winwnsyn coch yn ffynhonnell wych o polyffenolau a prebioteg i wella iechyd y perfedd a chynyddu hirhoedledd.

Mynnwch y rysáit: Cawl Tomato Oer yr Haf

4. Cawl Basil Zucchini

Llun: Cariad a Lemonau

Cawl oer blasus arall, ysbrydolwyd y rysáit llawn blas hwn gan daith y datblygwr i gefn gwlad Ffrainc. Mae cynhwysion sy’n caru perfedd fel cennin, hadau cywarch, a phast miso yn dyrchafu blasau hafaidd zucchini, lemwn, a basil ar gyfer cawl sy’n wirioneddol chwennych. A phwy sydd ddim yn caru moment crouton surdoes garlleg?

Cael y rysáit: Cawl Basil Zucchini

5. cawl berdys Môr y Canoldir

Llun: Plât y Canoldir

Rydyn ni i gyd yn dyheu am daith i Fôr y Canoldir ar hyn o bryd, ond yn ffodus does dim rhaid i chi ddelio â bagiau coll ac oedi wrth adnewyddu pasbort i gael blas ar y rhanbarth bywiog hwn. Bydd cawl wedi’i seilio ar domatos, llysiau tymhorol, bwyd môr ffres a pherlysiau, ac ychydig o EVOO yn eich cludo i hoff ynys yng Ngwlad Groeg tra’n helpu i gryfhau’ch perfedd gyda digon o ffibr.

Mynnwch y rysáit: Cawl Corgimychiaid Môr y Canoldir

6. Cawl minestrone clasurol

Llun: Cookie a Kate

Wrth siarad am Fôr y Canoldir, ychydig o gawliau sy’n fwy eiconig i’r rhanbarth na gwir fwynglawdd Eidalaidd, ffefryn ym Mharth Glas Sardinia. Byddwch wrth eich bodd yn ei wneud trwy gydol y flwyddyn, gan ei fod yn galw am ba bynnag lysiau tymhorol sydd gennych wrth law i’w cyfuno â’r cynhwysion traddodiadol eraill fel ffa cannellini, pasta bach, garlleg, a chaws Parmesan. Mae’r rysáit hwn yn gwneud chwe dogn, gan ei wneud yn opsiwn gwych ar gyfer cinio dydd Sul.

Mynnwch y rysáit: Cawl Minestrone Clasurol

7. Cawl Afocado Cyw Iâr

Llun: Classy Kitchen

Mae’r pryd bywiog ac adfywiol hwn yn cyfuno pob un o’n hoff flasau guacamole gyda chyw iâr wedi’i dorri’n fân, tomatos ffres, jalapeños a mymryn o gaws monterey jac. Oes angen i ni ddweud mwy? Os oes angen argyhoeddiad arnoch o hyd, mae’r cawl hwn sy’n gyfeillgar i’r perfedd yn dod at ei gilydd mewn dim ond 20 munud.

Mynnwch y rysáit: Cawl Afocado Cyw Iâr

8. Miso a chawl eog

Llun: Andrea Beaman

Oeddech chi’n gwybod bod gan bysgod dymhorau fel eirin gwlanog ac okra? Mae eogiaid yn eu tymor yn bennaf yn ystod misoedd yr haf, felly mae’n amser gwych i stocio amrywiaethau Sockeye a Keta ar gyfer swshi, ciniawau padell gynfas a mwy. Mae’r cyfuniad hwn o tofu, gwymon sych, miso, madarch shiitake, ac eog yn rysáit buddugol ar gyfer cefnogi iechyd y perfedd, ond gallwch chi roi ychydig o kimchi ar ben y pryd hwn ar gyfer buddion probiotig.

Mynnwch y rysáit: Cawl Miso Eog

9. Fegan corn chowder

Llun: Veganista Syml

Mae corn chowder yn rysáit haf hanfodol, ac mae’n wych i’r perfedd hefyd. Mae corn yn ffynhonnell wych o ffibr anhydawdd (math o prebiotig) sy’n helpu i wthio gwastraff trwy’ch system dreulio i’ch cadw’n rheolaidd. A bydd eich ffrindiau nad ydynt yn fegan yn rhyfeddu at ba mor hufenog a boddhaol yw’r cawl hwn, diolch i’r tatws a’r cashews.

Cael y rysáit: Vegan Corn Chowder

Leave a Comment

Your email address will not be published.