9 Ryseitiau Hen Ffasiwn O Gefn Bocsys O Gynnyrch Eiconig: Bwytewch Hwn, Nid Dyna

Yn sicr, fe allech chi wneud cawl allan o gan o Hufen Madarch Campbell’s Cream, dyna’r hyn y gwnaed y cynnyrch ar ei gyfer yn wreiddiol. Fodd bynnag, pan fyddwch chi’n troi can wyneb i waered, mae’n debyg y byddwch chi’n dod o hyd i rysáit ar gyfer Casserole Bean Gwyrdd Campbell, rysáit glyfar sy’n galw am gan o hufen o gawl madarch, sy’n hysbys ac yn annwyl gan lawer ers degawdau.

Waeth beth yw’r bwyd wedi’i becynnu ynddo, boed yn focs, bag, neu gan, mae’r math hwn o dacteg farchnata yn wych, gan ei gwneud bron yn amhosibl ceisio creu’r rysáit heb y brand eiconig o’ch blaen. Allwch chi ddychmygu piwrî eich pwmpen eich hun ar gyfer pastai yn hytrach na dim ond cydio mewn can o Libby’s?

Er bod llawer o wahanol gynhyrchion ar y farchnad heddiw, fel sglodion siocled lled-melys, lliwio bwyd coch, neu ganiau pwmpen, bydd y cwmnïau hanfodol hyn bob amser yn adnabyddus am boblogeiddio’r ryseitiau oesol hyn yn y lle cyntaf.

Dyma naw rysáit rydych chi’n eu hadnabod ac yn eu caru fwy na thebyg o flychau cynnyrch, bagiau a chaniau. Nesaf, gwnewch yn siŵr eich bod yn edrych ar ein rhestr o 11 o fwydydd wedi’u pecynnu gyda negeseuon cudd yn eu logos.

Shutterstock

Crëwyd y caserol poblogaidd hwn gan un o weithwyr y Campbell’s Soup Company ym 1955. Yn wreiddiol o’r enw “The Green Bean Bake,” dechreuodd Campbell’s gyhoeddi’r rysáit ar eu hufen o ganiau cawl madarch yn y 1960au. Mae’r rysáit yn syml gyda dim ond pum cynhwysyn ac mae hefyd yn adnabyddus am gael sylw ar glawr cefn French Fried Onions o Ffrainc.

menyn cnau daear yn blodeuo ar gownter marmor
Kiersten Hickman/Bwyta Hwn, Nid Hwnna!

Wedi’i bostio ar gefn bag Hershey’s Kisses hyd heddiw, fe welwch rysáit ar gyfer Peanut Butter Blossoms. Mae’r rysáit yn galw am bobi swp o friwsion menyn cnau daear cartref ac yna malu cusan Hershey reit yng nghanol cwci cynnes. Daeth y rysáit yn boblogaidd ar ôl i gystadleuydd buddugol gyflwyno’r rysáit mewn pobi ym 1957. Mae’n dal i fod yn gwci gwyliau eiconig.

Shutterstock

Er bod gwahanol fersiynau o gacen melfed yn bodoli ar ddechrau’r 20fed ganrif, mae Adams Extract yn adnabyddus am boblogeiddio cacen melfed coch trwy bostio rysáit ar becyn ei liw bwyd eiconig. Gan ddefnyddio eu lliwiau bwyd coch, yn ogystal â menyn fanila “Adams Best” a menyn Adams, gallai’r rhai sy’n hoff o gacennau yn hawdd atgynhyrchu’r danteithfwyd coch hwn sydd wedi’i addurno’n hyfryd gartref.

Shutterstock

Hyd yn oed heddiw, bydd can o Hormel Chili yn debygol o gynnwys rysáit ar gyfer Saws Caws Hormel Chili. Yn syml, mae’r rysáit yn galw am ddau gynhwysyn: un can o Hormel Chili No Beans ac un pwys o gaws wedi’i basteureiddio.

CYSYLLTIEDIG: 50 Ryseitiau Hen Ffasiwn y Mae angen i Chi eu Gwneud Nawr

cwcis sglodion siocled
Shutterstock

Os byddai’n well gennych ddysgu sut i bobi’r swp perffaith o gwcis sglodion siocled na’u prynu ymlaen llaw, mae Nestlé Toll House yn parhau i bostio eu rysáit cwci sglodion siocled eiconig ar gefn eu bagiau sglodion siocled. Mae’r cyfan yn dyddio’n ôl i 1939, pan agorodd bwyty’r Toll House gyntaf a chreodd y perchennog swp o Gwcis Sglodion Siocled Lled-Melys Nestlé. Wnaeth y siocled ddim toddi fel roedd hi’n ei ddisgwyl, ond trodd yr arbrawf bach hwnnw i mewn i’r cwci sglodion siocled rydyn ni’n ei adnabod ac yn ei garu heddiw.

Teisen bwmpen
Shutterstock

Ar gefn caniau Pwmpen Pur 100% Libby mae’r bastai pwmpen eiconig. Er i Libby’s ddechrau’n wreiddiol fel cwmni cig tun yn y 1800au, roedd cyrch y cwmni i bwmpen tun yn y 1920au yn ei wneud yn ddewis poblogaidd o amgylch Diolchgarwch a’r dewis a ffafriwyd i bobi pasteiod pwmpen blasus.

cwcis cartref
caead

Er bod crempogau a wafflau yn ddefnyddiau poblogaidd ar gyfer Bisquick nawr, yn ogystal â’u Cacen Fer Mefus eiconig, cwcis oedd yr unig reswm ar un adeg i brynu cymysgedd pobi Bisquick yn y lle cyntaf. Wedi’i ddarganfod ym 1931, roedd blychau Bisquick yn hysbysebu cwcis cyflym gyda “90 eiliad o’r pecyn i’r agor,” gan ei gwneud hi’n hawdd i deuluoedd chwipio swp o gwcis gartref. Mae Bisquick bellach yn cael ei ddefnyddio’n boblogaidd i wneud cwcis “gollwng” (lle mae dim ond llwy fwrdd o does yn cael ei ollwng ar ddalen cwci), yn ogystal â thwmplenni cyflym ar gyfer cawliau a stiwiau.

Cwpan Menyn Pysgnau Rees
Shutterstock

Fel Peanut Butter Blossoms, mae Reese’s yn cynnig ei fersiwn ei hun o gwci plaen gyda Chwpan Menyn Cnau Pysgnau Reese yn fach wedi’i wasgu i’r canol. Mae cwsmeriaid yn gwneud cwci menyn cnau daear (gan ddefnyddio Menyn Pysgnau Hufenol Reese, wrth gwrs) a’i bobi mewn tun myffin bach. Mae’r mwg bach heb ei lapio yn cael ei wasgu yn y canol, a voila! Cwci syml arall diolch i ddaioni Reese sydd wedi’i becynnu ymlaen llaw.

bara mwnci
Shutterstock

Efallai ei fod yn edrych fel tiwb syml o Pillsbury Grands! cwcis ar y blaen, ond mae’r cefn yn aml yn hysbysebu rysáit ar gyfer Monkey Bara, bara gludiog, llawn siwgr wedi’i bobi mewn sgilet. Er bod y rysáit yn tarddu o Hwngari, daeth y rysáit yn boblogaidd yng Nghaliffornia yn y 1940au.Roedd hyd yn oed Nancy Reagan yn adnabyddus am wneud y bara bore melys hwn ar ôl gwneud sylwadau ar sut mae’n rhaid i chi “goof around” pan mae’n amser bwyta a bwyta yn ystod cyfweliad yn 1982.

kiersten hickman

Mae Kiersten Hickman yn newyddiadurwr iechyd a maeth ar ei liwt ei hun. darllen mwy

Leave a Comment

Your email address will not be published.