9 Ryseitiau Salad Cyw Iâr Sy’n Mynd Ymhell Y Tu Hwnt i’r Hanfodion

Salad cyw iâr? Eto? Peidiwch â rhedeg sgrechian eto. Mae’r rhain yn wyllt.

Os oes gennych chi gyw iâr rotisserie dros ben yn hongian o gwmpas neu wedi prynu cyw iâr rotisserie o’r siop, mae’n debyg mai salad cyw iâr yw eich dyfodol agos. Ond peidiwch â setlo am yr un hen beth. Mae’r ryseitiau salad cyw iâr hyn nad ydynt yn ddiflas yn mynd ymhell y tu hwnt i’r fformiwla mayonnaise a seleri sylfaenol.

Mae rhai ohonyn nhw hyd yn oed yn ehangu’r diffiniad o’r hyn rydych chi’n ei ragweld mae’n debyg pan fyddwch chi’n meddwl am salad cyw iâr. I’r rhai nad ydyn nhw’n chwilio am chwiliwr enaid yn seiliedig ar gyw iâr, mae digon o fersiynau mayo gyda chymysgedd mwy diddorol a blasau mwy beiddgar nag y gallech fod wedi arfer ag ef.

Ac maen nhw i gyd yn flasus.

1. Salad Cyw Iâr Tsieineaidd

Mae’r salad cyw iâr di-laeth hwn yn berffaith ar gyfer picnic gan nad yw’n cynnwys dim i’w ddifetha. Defnyddiwch gyw iâr rotisserie dros ben neu gyw iâr rotisserie wedi’i brynu mewn siop a pheidiwch â bod ofn ychwanegu’r past chili – mae’n gwneud y dresin yn sbeislyd ond nid yw’n llosgi’ch gwefusau.

Dyma beth fydd ei angen arnoch chi.

Ar gyfer y dresin:

 • 3 llwy fwrdd finegr gwin coch
 • 1 llwy fwrdd o saws soi
 • 2 lwy de o olew sesame wedi’i dostio
 • 1 llwy fwrdd o saws hoisin
 • 4 sgaliwn, blaenau gwreiddiau wedi’u tocio a rhannau gwyn a gwyrdd golau wedi’u torri’n fân
 • 1 darn (1 modfedd) sinsir ffres, wedi’i blicio a’i gratio’n fân
 • 2 llwy de o fêl
 • 2 llwy de o bast garlleg chili

Ar gyfer y salad:

 • 5 cwpan cyw iâr rhost oer wedi’i dorri’n fân
 • 1/4 cwpan o almonau wedi’u sleisio
 • 1/2 pupur cloch coch, wedi’i sleisio’n denau
 • 1 cwpan ciwcymbr Saesneg wedi’i sleisio’n denau
 • 2 gwpan o bresych coch wedi’i sleisio’n denau
 • 2 gwpan o bresych gwyrdd wedi’i sleisio’n denau
 • 3 cwpan letys mynydd iâ wedi’i sleisio’n denau

Mynnwch ein rysáit Salad Cyw Iâr Tsieineaidd.

2. Salad Cyw Iâr Sichuan Bang Bang

Yn yr un modd, deinameit yw’r salad cyw iâr hwn, sy’n rhydd o fai (diolch i raddau helaeth i’r grawn pupur Sichuan ac olew chili).

Mae sinsir, garlleg, sgalions, a saws soi hefyd wedi’u cynnwys, a’u gweini dros giwcymbrau crensiog ar gyfer pryd hynod adfywiol a fydd yn eich oeri, ond hefyd yn gwneud i chi chwysu. Mae’n ddryslyd ac yn flasus.

Ar gyfer y salad:

 • 2 fron cyw iâr (7 owns)
 • 4 sleisen o sinsir, briwgig
 • 3 ewin garlleg, briwgig
 • 2 shibwns, wedi’u sleisio’n denau
 • 1 ciwcymbr mawr, wedi’i sleisio’n denau

Ar gyfer y dresin:

 • 1/2 llwy de o grawn pupur Sichuan cyfan
 • 2 lwy fwrdd o hadau sesame wedi’u tostio
 • 3 llwy fwrdd o saws soi
 • 1 llwy fwrdd finegr gwyn neu finegr du Tsieineaidd
 • 1 llwy fwrdd o olew chili
 • 1/4 llwy de o halen môr

Mynnwch Rysáit Salad Cyw Iâr Sichuan Bang Bang.

3. Salad Cyw Iâr Mecsicanaidd

Dewch â’r margaritas i gyd-fynd â’r un hwn. Mae’r salad cyw iâr hwn yn cynnwys jalapeños, cilantro, a sudd leim ar gyfer tro Mecsicanaidd.

Rhowch gynnig arno wedi’i stwffio mewn afocados i gael trît heb glwten.

Bydd angen i chi:

 • 2 gwpan cyw iâr rotisserie wedi’i deisio
 • 1/2 cwpan iogwrt Groeg plaen, ynghyd â 1/4 cwpan ychwanegol yn ôl yr angen
 • 1/4 cwpan cilantro wedi’i dorri’n fras
 • 1 jalapeño mawr, wedi’i haneru yn ei hyd a’i sleisio
 • sudd o 1/2 lemwn
 • 1/2 llwy de o halen kosher, a mwy yn ôl yr angen
 • pupur du newydd ei falu

Mynnwch ein Rysáit Salad Cyw Iâr Mecsicanaidd.

4. Salad Taco Cyw Iâr

Rydych chi’n ei wybod, rydych chi’n ei garu: yn y bôn mae fel nachos ar ffurf salad. Mae’r tomatos ffres a’r ŷd yn uwch na saladau eraill yn null Mecsicanaidd fel hyn.

Ac yn anad dim, nid un, ond dau ddresin sydd: finaigrette calch cwmin gyda chynhwysyn cyfrinachol tangy a hufen sur jalapeno tangy.

Ar gyfer y cyw iâr:

 • 2 fron cyw iâr asgwrn mewn (tua 2 bwys)
 • 1 llwy fwrdd o olew llysiau
 • halen kosher
 • pupur du newydd ei falu

Ar gyfer y dresin cwmin:

 • 3 llwy fwrdd finegr seidr
 • 3 llwy fwrdd o saws tomato
 • 3 sgript Tabasco
 • 2 lwy de cwmin mâl
 • 2 lwy de o sudd lemwn wedi’i wasgu’n ffres
 • 2 lwy de o siwgr gronynnog
 • 1 ewin garlleg briwgig
 • 1/2 llwy de o halen kosher, a mwy yn ôl yr angen
 • 1/2 llwy de o saws Swydd Gaerwrangon
 • 1/4 llwy de o bupur du wedi’i falu’n ffres, a mwy os oes angen
 • 1/3 cwpan olew llysiau

Ar gyfer y dresin hufen sur:

 • 1 cwpan hufen sur
 • 1 jalapeño, wedi’i hadu a’i friwio
 • 1 llwy fwrdd o goriander ffres wedi’i dorri’n fras
 • 1 llwy de o sudd lemwn

Ar gyfer y salad:

 • 1 cwpan o gnewyllyn corn gwyn neu felyn, wedi’i dorri i ffwrdd o’r cob (o tua 1 cob)
 • halen kosher
 • pupur du newydd ei falu
 • 2 letys romaine pen mawr, wedi’u golchi, eu sychu, a’u torri’n groesffordd yn stribedi 1/4 modfedd o led
 • 1 cwpan o ffa du tun, wedi’u draenio a’u rinsio (neu 1 cwpan o ffa du sych wedi’u coginio)
 • 1 cwpan caws cheddar miniog
 • 1 afocado, wedi’i blicio, ei hadu a’i dorri’n ddarnau mawr
 • 1 tomato Roma, wedi’i dorri’n ddarnau canolig
 • 3/4 cwpan winwnsyn coch wedi’i dorri
 • 1/3 cwpan cregyn bylchog wedi’u sleisio’n denau (rhannau gwyn a gwyrdd golau yn unig)
 • 2 gwpan sglodion tortilla wedi’u malu’n fras

Mynnwch ein Rysáit Salad Taco Cyw Iâr.

5. salad cyri cyw iâr

Dim ond dechrau’r salad cyw iâr llawn blas hwn yw powdr cyri. Mae sbeisys cynnes, sawrus yn cael eu hategu a’u cyferbynnu gan afalau Granny Smith wedi’u deisio, cyrens a rhesins wedi’u sychu’n dyner, a siytni mango ffrwythau.

Mae cnau almon wedi’u tostio yn ychwanegu nodiadau cnau a hyd yn oed mwy o wasgfa i’r pryd deinamig hwn.

Bydd angen i chi:

 • 1 litr o broth cyw iâr
 • 2 fron cyw iâr gyfan, asgwrn i mewn a hollt
 • 1/2 cwpan almon, wedi’i dostio a’i dorri
 • 2 lwy fwrdd o olew llysiau
 • 1 llwy fwrdd o gyri
 • 1 cwpan o mayonnaise
 • 1/3 cwpan siytni mango
 • 1 afal Granny Smith, wedi’i greiddio a’i dorri’n ddis 1/2 modfedd
 • 1/4 cwpan gwsberis
 • 1/4 cwpan rhesins euraidd
 • 2 goes seleri, wedi’u sleisio’n denau

Mynnwch ein rysáit Salad Cyrri Cyw Iâr.

6. Salad Cyw Iâr a Llysiau gyda Tahini

Mae haters a cherddwyr Mayo yn cymryd sylw.

Mae’r salad cyw iâr technegol llonydd hwn yn cynnwys llysiau gwyrdd cymysg ffres gyda chiwcymbr, cregyn bylchog, slaw cêl, a chyw iâr rotisserie wedi’i rwygo mewn dresin tahini tangy.

Bydd angen i chi:

 • tua 6 cwpan o lawntiau salad, fel cêl neu letys dail coch, wedi’u torri
 • 2 gwpan o gêl wedi’i dorri’n fân
 • 2 gwpan o gyw iâr rotisserie wedi’i dorri’n fân
 • 1/3 cwpan dresin Tahini, a mwy ar gyfer topin
 • 1/2 ciwcymbr Saesneg, wedi’i haneru ar ei hyd a’i sleisio
 • 1/2 cwpan cregyn bylchog wedi’u sleisio

Mynnwch ein rysáit Salad Cyw Iâr a Llysiau Tahini. (Fe gewch chi hefyd ein rysáit dresin Tahini.)

7. Salad Cyw Iâr Tarragon

Mwynhewch y salad cyw iâr mwyaf cain y byddwch chi byth yn ei flasu gyda’r fersiwn hon sydd wedi’i hysbrydoli gan Ffrainc. Mae tarragon ffres yn darparu blas anis nodedig (ond nid yn ormesol), ac mae afalau tarten a nionod coch yn ychwanegu ychydig o wasgfa.

Bydd angen i chi:

 • 2 asgwrn mewn bronnau cyw iâr
 • 2 droedfedd cyw iâr gyfan
 • 2 lwy fwrdd o olew olewydd
 • halen kosher
 • pupur du newydd ei falu
 • 1/4 cwpan winwnsyn coch, wedi’i deisio’n fach
 • 2 lwy fwrdd finegr siampên
 • 1 cwpan pastai afal wedi’i deisio’n fach, fel Braeburn, Granny Smith, neu Gravenstein
 • 2/3 cwpan seleri mân (o tua 2 goesyn)
 • 2/3 cwpan mayonnaise
 • 3 llwy fwrdd o ddail tarragon ffres wedi’u torri’n fân

Mynnwch ein rysáit Salad Cyw Iâr Tarragon.

8. Brechdan Salad Cyw Iâr

Salad? Cadarn. Nawr rhowch gynnig arni mewn brechdan. Gwylio – Dyna fe sut y gwneir hynny (Peidiwch â phoeni, salad, rydyn ni’n caru chi. Really.)

Gyda chnau almon a cheirios, mae’n debycach i Bakewell na salad cyw iâr. Hefyd, mae croeso bob amser i gludo’r cynhwysion hyn ar ben surdoes hardd neu fara crystiog.

Bydd angen i chi:

 • 1 asgwrn mewn brest cyw iâr (tua 1 pwys)
 • 1 glun cyw iâr gyfan (glun a glun, tua 12 owns)
 • 1 llwy fwrdd o olew olewydd
 • halen kosher
 • pupur du newydd ei falu
 • 1/2 cwpan mayonnaise
 • 1 llwy fwrdd o fwstard ceirios sych neu fwstard Dijon grawn cyflawn (gweler y nodyn rysáit)
 • 1/3 cwpan almonau wedi’u tostio a’u halltu, wedi’u torri’n fras
 • 1/4 cwpan ceirios sych, wedi’u torri’n fras
 • 1/2 cwpan seleri mân (o 1 coesyn)
 • 2 lwy fwrdd sialots wedi’i dorri’n fân (o 1/2 sialot bach)
 • 1 llwy de o deim ffres wedi’i dorri’n fân
 • 4-6 rholyn kaiser neu dafelli maint brechdan o focaccia neu ciabatta (dewisol)
 • Bibb, Boston neu letys mynydd iâ (dewisol)

Mynnwch ein Rysáit Brechdan Salad Cyw Iâr.

9. Salad Penwythnos Cyw Iâr wedi’i Ffrio

Mae’n debyg bod hyn mor bell ag y gallwch chi ei gael o unrhyw ddelwedd sy’n dod i’r meddwl gyda’r geiriau “salad cyw iâr”, ond mae’n flasus. Gyda chig moch, dresin ranch a chyw iâr wedi’i ffrio, sut na allai fod?

Bydd angen i chi:

 • 1 1/2 pwys o fron cyw iâr, wedi’i docio
 • 2 gwpan o laeth menyn
 • 3 cwpan o flawd heb glwten
 • 1/2 galwyn olew llysiau
 • 1 cwpan moron julienne
 • 6 cwpan o lysiau maes cymysg
 • 1/2 cwpan tomatos wedi’u deisio
 • 8 owns ranch dresin
 • 1 cwpan cig moch wedi’i goginio wedi’i dorri
 • 1/2 cwpan cennin syfi wedi’u torri’n fân
 • powdr chili 1 owns
 • Halen a phupur i flasu

Mynnwch rysáit Salad Penwythnos Cyw Iâr wedi’i Ffrio.

Leave a Comment

Your email address will not be published.