A yw’n niweidiol cael nod ‘corff haf’? – Byw’n Iach Sorchas – Donegal Daily

Maethegwraig o Donegal Sorcha McElchar o Bywyd Iach Sorchas yn edrych ar fads colli pwysau i wylio allan ar gyfer yr haf hwn.

Gyda’r haf ar y gorwel, efallai y byddwch chi’n teimlo’r pwysau i gael y ‘corff haf’ enwog. Mae’r term corff haf yn derm a ddefnyddir yn bennaf gan gyfryngau cymdeithasol, sy’n nodi y dylai’r corff dynol edrych mewn ffordd benodol ar gyfer yr haf. Braidd yn wirion a dweud y gwir.

Os ydych chi’n Google ‘Sut i gael corff haf’ neu rywbeth tebyg, byddwch chi’n dod ar draws dietau chwiw, glanhau a dadwenwyno, ymarferion afrealistig, neu ymarferion sy’n hawdd, ond heb fod yn effeithiol. Mae rhai pobl yn gwario ffortiwn ar hyn dim ond i gael y ‘corff haf’ hwnnw, ac ychydig iawn ohono sy’n cyrraedd eu nod. Mae hynny’n bennaf oherwydd ein bod ni i gyd yn wahanol, nid oes gennym ni i gyd yr un math o gorff. Mae pawb yn colli pwysau yn wahanol a hyd yn oed os oes angen i chi golli pwysau, mae angen i chi faethu’ch corff o hyd.

Dylech hefyd gofio bod colli mwy na 2 bunnoedd yr wythnos yn cael ei ystyried yn glinigol yn ddiffyg maeth, felly nid yw’n dda. Araf a chyson yn ennill y ras. Trwy golli pwysau yn araf mewn ffordd reoledig, rydych hefyd yn fwy tebygol o’i gadw i ffwrdd.

Dylai colli pwysau fod yn benderfyniad a wnewch i sicrhau gwell iechyd i CHI! Neb arall. Dylai fod fel y gallwch chi deimlo’n iachach, yn hapusach ac yn fwy cyfforddus yn eich corff eich hun. Ddim yn ffitio i mewn i wisg rydych chi wedi’i dewis sydd 3 maint i lawr, neu i edrych yn dda mewn bicini neu siwtiau ymdrochi.

Y pethau mwyaf Googled pan ddaw i gorff haf yw

  1. Sut mae cael corff haf yn gyflym?
  2. Pa mor hir i ddod yn heini?
  3. Sut gall merched gael corff haf?
  4. Beth yw’r corff perffaith ar gyfer yr haf?
  5. A allaf gael corff haf mewn 1 mis?

Yn amlwg, mae llawer mwy, ond rydych chi’n cael y gwir. Mae pobl eisiau ateb cyflym. Pilsen hud.

Llwyfannau cyfryngau cymdeithasol fel TikTok, Instagram a YouTube yw prif ffynonellau postiadau #summerbody. Delwedd o bobl fain, arlliw, gwenu sy’n gwisgo dillad sgimlyd a ddim yn edrych braidd yn hunanymwybodol. Efallai y byddwch chi’n teimlo’r angen i fod yn debyg iddyn nhw, neu efallai eich bod chi’n teimlo ychydig yn isel eich ysbryd am beidio â bod yn debyg iddyn nhw.

Mae’r llwyfannau cyfryngau cymdeithasol hyn hefyd yn llawn o driciau colli pwysau diwylliant diet gwenwynig sydd heb unrhyw gefnogaeth wyddonol, a gall rhai hyd yn oed fod yn niweidiol. Peidiwch â’m gwneud yn anghywir, mae rhai dietegwyr, maethegwyr (fi!) a hyfforddwyr ffitrwydd dilys ar y llwyfannau hyn a fydd yn rhoi cyngor maetheg a cholli pwysau sy’n wyddonol gadarn i chi. Peth arall i wylio amdano, yn bennaf ar TikTok, yw pan welwch ddeuawd lle mae un person yn dangos ei fod dros bwysau ac yna maen nhw’n cymysgu cymysgedd ac mae’n eu lladd yn hudolus. Yn y cyfamser, mae’r llawfeddyg hwn yn nodio ei ben fel pe bai’n cytuno â’r charade hwn. Os edrychwch ar y disgrifiad, fe welwch fod fideo TikTok y llawfeddyg yn cael ei ddefnyddio heb ei ganiatâd. Nid yw’n cytuno â gibberish hudolus o gwbl. Mae rhai o’r rhain yn arnofio o gwmpas, felly byddwch yn ofalus.

Mae’n gwbl normal bod eisiau teimlo’n dda amdanoch chi’ch hun, ond mae’n rhaid i chi fod yn garedig â’ch corff. Dim ond un sydd gennych chi! Fodd bynnag, gallwch weithio i wella’ch iechyd. Trwy wneud hynny, yn naturiol fe ddylech chi deimlo’n fwy hyderus. Dyma rai awgrymiadau y gallwch eu defnyddio i helpu i wella’ch iechyd a’ch lles cyffredinol fel y gallwch fwynhau misoedd yr haf!

  1. Does dim rhaid i saladau fod yn ddiflas ac yn anfoddhaol. Mae cymaint o ryseitiau salad anhygoel a syml ar gael. Mae ychwanegu pethau fel gwygbys neu ffa Ffrengig (nid ffa pob!) a hadau yn ychwanegu protein a ffibr gwych a fydd yn eich cadw’n llawn yn hirach. Bydd afocado neu ddresin syml yn seiliedig ar olew olewydd neu olew had rêp yn ychwanegu’r brasterau iach. Bydd hyn hefyd yn ei gwneud yn fwy boddhaol, ac mae braster yn gludwr blas, felly bydd yn gwella’r blas. Rwy’n hoffi gwneud fy saladau yn bert a lliwgar. Ceisiwch ychwanegu cymaint o liwiau ag y gallwch a bydd gennych salad blasus sy’n adfywiol, yn rhoi boddhad ac yn faethlon.
  2. Dwi bob amser yn dweud cynyddu eich cymeriant ffibr bydd yn helpu gyda cholli pwysau. Mae hyn yn wir, ond bydd hefyd yn gwella iechyd eich perfedd, y gwyddom bellach sy’n effeithio ar eich hwyliau, eich gallu gwybyddol, eich cwsg, ac ati. Gellir dod o hyd i ffibr mewn bwydydd cyfan fel pasta gwenith cyflawn, bara reis. Cnau a hadau, pob ffa a ffrwythau a llysiau. Ceisiwch gael o leiaf 25 g o ffibr y dydd.
  3. Dwr yfed! Nid yw’r rhan fwyaf o bobl yn yfed digon o ddŵr. Yn enwedig os ydych chi’n cynyddu eich cymeriant ffibr, mae angen i chi yfed digon o ddŵr. 1200-2000mls y dydd o leiaf. Mwy mewn tywydd poeth yw pan fyddwch chi’n ymarfer corff oherwydd gallwch chi ddadhydradu’n hawdd o chwysu os na fyddwch chi’n cymryd lle mwynau coll. Bydd yfed digon o ddŵr hefyd yn helpu’ch croen, gwallt ac ewinedd.
  4. Peidiwch ag amddifadu eich hun o unrhyw fwyd. Nid ydych ar ddeiet; rydych yn syml yn ychwanegu mwy o fwydydd maethlon ac yn raddol bydd gennych lai a llai o le ar gyfer bwydydd sy’n llai maethlon. Nid yw hyn yn golygu na allwch chi fwyta’r 99 hwnnw gyda ffloch neu bwdin ar ôl cinio. Ymarfer bwyta’n ystyriol. Bwytewch yn arafach ac aros 10 munud cyn ailadrodd. Gofynnwch i chi’ch hun os ydych chi’n newynog neu wedi diflasu. Os ydych yn newynog yna bwyta. Os na, yna dewch o hyd i rywbeth i feddiannu’ch meddwl. gwylio fy fideo ar Bwyta’n ymwybodol am fwy o wybodaeth ar sut i wneud hyn.
  5. Yn olaf, caniatewch i chi’ch hun cyffroi am fwyd. Po fwyaf y byddwch chi’n maethu’ch corff â bwydydd iach, da, y gorau y byddwch chi’n teimlo. Bydd yn amlwg i’ch ffrindiau a’ch teulu hyd yn oed os nad ydych wedi colli llawer o bwysau. Yn bwysicaf oll, byddwch chi’n teimlo’n wych!

Gallwch hefyd wylio fy fideo ar 7 Awgrymiadau Colli Pwysau Iach i gael mwy o syniadau ar gyfer colli pwysau, ond mewn ffordd iach, realistig, ac yn bwysicaf oll gynaliadwy.

Ewch i’m Blog www.sorchashealthyliving.com i gael rhai syniadau Ryseitiau hawdd eu dilyn, ac os ydych chi eisiau gwasanaeth mwy personol, edrychwch ar fy nhudalen gwasanaethau lle rwy’n cynnig Ymgynghoriadau Maeth, Pecynnau Maeth a Chynlluniau Maeth Personol.

A yw’n niweidiol cael nod ‘corff haf’? – Byw’n Iach Sorchas ei addasu ddiwethaf: Ebrill 29, 2022 canys Sorcha McElchar

Leave a Comment

Your email address will not be published.