Adenydd Cyw Iâr | Cogydd Kaviraj Khialani

Mae adenydd cyw iâr, un o’r rhannau cain a thyner hynny o’r aderyn sy’n cael ei fwynhau mewn amrywiaeth o ffyrdd, wedi gweld llawer o amrywiadau ac addasiadau mewn gwahanol fwydydd yn ystod y blynyddoedd diwethaf. Tra cyn i ni eu hychwanegu at ein potiau i flasu’r hylif y gellid ei ddefnyddio i wneud cawl, sawsiau, grefi, ac ati, heddiw mae yna sawl ffordd o gymysgu a chyfateb i ymgorffori adenydd cyw iâr ar gyfer blas.

Er mai lolipop cyw iâr yw un o ffefrynnau mwyaf poblogaidd a mwyaf poblogaidd y rhan fwyaf ohonom o hyd, roedd yr amrywiaeth tadka Indochinese wedi’i goginio’n berffaith gyda lliw coch-oren bywiog braf a ffactorau sbeis ynghlwm wrth y brathiad perffaith hwnnw o neidr. brathu. Mwynheais yn bersonol arbrofi gydag adenydd cyw iâr o ryseitiau Indiaidd clasurol i’w lapio mewn nwdls a’u pobi, eu stemio neu eu ffrio, eu gweini gydag amrywiaeth o dresin a sawsiau i ychwanegu at y teimlad ceg a’r profiad.

Mae adenydd yn amlbwrpas a pha bynnag sbeisys, sawsiau, cyflasynnau a chynfennau a roddir arnynt, mae’n hawdd eu hamsugno ac yn ychwanegu gwerth at y cynnyrch gorffenedig. Mae rhai o’r bwydydd poblogaidd sydd wedi addasu adenydd yn eu ryseitiau yn cynnwys Indo-Tsieineaidd, Thai, Eidaleg, America, De Affrica, Mecsicanaidd, Canada, Indonesia, Malaysia, a Corea, i enwi ond ychydig.

“Wings Cyw Iâr – un o’r cynhwysion diddorol i’w defnyddio mewn byrbrydau! Nid yn unig y mae’n amlbwrpas, ond mae hefyd yn hawdd i’w ddefnyddio, gan addasu i gysyniadau Indiaidd, Tsieineaidd, Thai ac ymasiad yn ogystal â chreu rhai brathiadau rhyfeddol iawn!” – Dr. Kaviraj Khialani – Prif Gogydd Enwog.

Dyma rai ryseitiau adain cyw iâr i geisio eu mwynhau!

Rysait-1]Adenydd Cyw Iâr PAPUR

RECIPES WINGS CYWIR PAPUR

Cynhwysion:

Adenydd cyw iâr – 12-14 darn, yn lân, wedi’u golchi.

Ar gyfer y marinâd:

Olew – 2-3 llwy de

Halen a phupur i flasu

Perlysiau cymysg – 1/4 llwy de

Saws chili coch – 1-2 llwy de

Saws soi – 1-2 llwy de

Rym/brandi – 1-2 llwy de yn ddewisol

I cytew a ffrio:

blawd corn powdr – ½ cwpan

Maida – 1/4 cwpan

Halen a phupur i sesno’r blawd.

Olew- i ffrio’r adenydd

Dewis o dipiau / sawsiau i gyd-fynd â:

Dip Perlysiau / Mayonnaise Mwstard / Dip Pesto / Sos coch / Saws Chili Melys / Dip Menyn Pysgnau / Dip Mintys Caws Hufen

Dull:

1. Paratowch yr holl gynhwysion ar gyfer y rysáit adenydd cyw iâr.

2. Sicrhewch fod yr adenydd yn daclus ac wedi’u tocio lle bo angen.

3. Mewn powlen gymysgu, cyfunwch gynhwysion marinâd yn ôl y cyfarwyddyd.

4. Ychwanegwch yr adenydd cyw iâr a chymysgwch yn dda. Marinatewch yr adenydd am tua 20-30 munud.

5. Mewn powlen ar wahân, cyfunwch y blawd gyda halen a phupur i flasu, dipiwch a gorchuddiwch yr adenydd, a’i ysgwyd i ffwrdd.

6. Ffriwch yr adenydd mewn olew ar wres canolig am tua 4-6 munud, gan eu troi o bryd i’w gilydd i sicrhau eu bod yn coginio’n gyfartal, tynnwch ar bapur cegin a draeniwch olew dros ben.

7. Trefnwch y sawsiau fel y dymunir ar y plat gweini a rhowch yr adenydd ffrio allan a’u gweini’n boeth.

Recipe-2]Adenydd SESAME MÊL

Adenydd SESAME MEL

Cynhwysion:

Adenydd cyw iâr – 12-14 darn, yn lân, wedi’u golchi.

Ar gyfer y marinâd:

Olew – 1-2 llwy de

Olew sesame – 1 llwy de

Halen a phupur i flasu

Perlysiau cymysg – 1/4 llwy de

Saws chili coch – 1-2 llwy de

Saws soi – 1-2 llwy de

Mêl – 2-3 llwy de

Wisgi/gwin gwyn – 1-2 llwy de yn ddewisol

I cytew a ffrio:

blawd corn powdr – ½ cwpan

Maida – 1/4 cwpan

Halen a phupur i sesno’r blawd.

Olew- i ffrio’r adenydd

Hadau sesame gwyn: 2-3 llwy de i’w ysgeintio ar ei ben

Dewis o dipiau / sawsiau i gyd-fynd â:

Dip Perlysiau / Mayonnaise Mwstard / Dip Pesto / Sos coch / Saws Chili Melys / Dip Menyn Pysgnau / Dip Mintys Caws Hufen

Dull:

1. Paratowch yr holl gynhwysion ar gyfer y rysáit adenydd cyw iâr.

2. Sicrhewch fod yr adenydd yn daclus ac wedi’u tocio lle bo angen.

3. Mewn powlen gymysgu, cyfunwch gynhwysion marinâd yn ôl y cyfarwyddyd.

4. Ychwanegwch yr adenydd cyw iâr a chymysgwch yn dda. Marinatewch yr adenydd am tua 20-30 munud.

5. Mewn powlen ar wahân, cyfunwch y blawd gyda halen a phupur i flasu, dipiwch a gorchuddiwch yr adenydd, a’i ysgwyd i ffwrdd.

6. Ffriwch yr adenydd mewn olew ar wres canolig am tua 4-6 munud, gan eu troi o bryd i’w gilydd i sicrhau eu bod yn coginio’n gyfartal, tynnwch ar bapur cegin a draeniwch olew dros ben.

7. Trefnwch y sawsiau fel y dymunir ar blaten gweini a rhowch yr adenydd wedi’u ffrio allan a’u gweini’n boeth wedi’u haddurno/diferu gydag ychydig o fêl a hadau sesame gwyn.

Rysáit- 3]Adenydd GYDA HERBS A SPICES

Adenydd GYDA HERBS A SPICES

Cynhwysion:

Adenydd cyw iâr – 12-14 darn, yn lân, wedi’u golchi.

Ar gyfer y marinâd:

Olew – 1-2 llwy de

Halen a phupur i flasu

Perlysiau cymysg – 1/4 llwy de

Saws chili gwyrdd – 1-2 llwy de

Saws soi – 1-2 llwy de

Mango picl masala – 1-2 llwy de

Gwin gwyn – 1-2 llwy de yn ddewisol

I cytew a ffrio:

blawd corn powdr – ½ cwpan

Maida – 1/4 cwpan

Halen a phupur i sesno’r blawd.

Olew- i ffrio’r adenydd

Dewis o dipiau / sawsiau i gyd-fynd â:

Dip Perlysiau / Mayonnaise Mwstard / Dip Pesto / Sos coch / Saws Chili Melys / Dip Menyn Pysgnau / Dip Mintys Caws Hufen

Dull:

1. Paratowch yr holl gynhwysion ar gyfer y rysáit adenydd cyw iâr.

2. Sicrhewch fod yr adenydd yn daclus ac wedi’u tocio lle bo angen.

3. Mewn powlen gymysgu, cyfunwch gynhwysion marinâd yn ôl y cyfarwyddyd.

4. Ychwanegwch yr adenydd cyw iâr a chymysgwch yn dda. Marinatewch yr adenydd am tua 20-30 munud.

5. Mewn powlen ar wahân, cyfunwch y blawd gyda halen a phupur i flasu, dipiwch a gorchuddiwch yr adenydd, a’i ysgwyd i ffwrdd.

6. Ffriwch yr adenydd mewn olew ar wres canolig am tua 4-6 munud, gan eu troi o bryd i’w gilydd i sicrhau eu bod yn coginio’n gyfartal, tynnwch ar bapur cegin a draeniwch olew dros ben.

7. Trefnwch y sawsiau fel y dymunir ar y plat gweini a rhowch yr adenydd ffrio allan a’u gweini’n boeth.

Rysáit- 4]Adenydd wedi’u ffrio GYDA BRYSION

Adenydd FFRWYDR GYDA CHETEL

Cynhwysion:

Adenydd cyw iâr – 12-14 darn, yn lân, wedi’u golchi.

Ar gyfer y marinâd:

Olew – 1-2 llwy de

Halen a phupur i flasu

Perlysiau cymysg – 1/4 llwy de

Saws chili gwyrdd – 1-2 llwy de

Saws soi – 1-2 llwy de

Saws Schezwan – 1-2 llwy de

Finegr gwyn – 1 llwy de

Gwin gwyn – 1-2 llwy de yn ddewisol

I cytew a ffrio:

Wyau- 1-2 heb guro

Maida – 1 cwpan

Briwsion bara – 1 cwpan

Halen a phupur i sesno’r blawd.

Olew- i ffrio’r adenydd

Dewis o dipiau / sawsiau i gyd-fynd â:

Dip Perlysiau / Mayonnaise Mwstard / Dip Pesto / Sos coch / Saws Chili Melys / Dip Menyn Pysgnau / Dip Mintys Caws Hufen

Dull:

1. Paratowch yr holl gynhwysion ar gyfer y rysáit adenydd cyw iâr.

2. Sicrhewch fod yr adenydd yn daclus ac wedi’u tocio lle bo angen.

3. Mewn powlen gymysgu, cyfunwch gynhwysion marinâd yn ôl y cyfarwyddyd.

4. Ychwanegwch yr adenydd cyw iâr a chymysgwch yn dda. Marinatewch yr adenydd am tua 20-30 munud.

5. Mewn powlen ar wahân, cyfunwch y blawd gyda halen a phupur i flasu, trochi a gorchuddio’r adenydd ac ysgwyd gormodedd, trochi i mewn i wyau wedi’u curo a’u gorchuddio â briwsion bara.

6. Ffriwch yr adenydd mewn olew ar wres canolig am tua 4-6 munud, gan eu troi o bryd i’w gilydd i sicrhau eu bod yn coginio’n gyfartal, tynnwch ar bapur cegin a draeniwch olew dros ben.

7. Trefnwch y sawsiau fel y dymunir ar y plat gweini a rhowch yr adenydd ffrio allan a’u gweini’n boeth.

Peidiwch â Cholli: Ryseitiau Gellyg Blasus ac Iach gan y Cogydd Kaviraj Khialani

Rysáit- 5]Adenydd ANgerdd COWBOYS

WINGS PASSION COWBOYS

Cynhwysion:

Adenydd cyw iâr – 12-14 darn, yn lân, wedi’u golchi.

Ar gyfer y marinâd:

Olew – 1-2 llwy de

Halen a phupur i flasu

past garlleg – 1 llwy de

Perlysiau cymysg – 1/4 llwy de

Saws chili coch – 1-2 llwy de

Finegr gwyn – 1 llwy de

Gwin gwyn – 1-2 llwy de yn ddewisol

past mwstard – 1 llwy de

Cymysgedd sesnin / sbeis Mecsicanaidd – 1-2 llwy de

I cytew a ffrio:

Wyau- 1-2 heb guro

Maida – 1 cwpan

Halen a phupur i sesno’r blawd.

Olew- i ffrio’r adenydd

Dewis o dipiau / sawsiau i gyd-fynd â:

Dip Perlysiau / Mayonnaise Mwstard / Dip Pesto / Sos coch / Saws Chili Melys / Dip Menyn Pysgnau / Dip Mintys Caws Hufen

Dull:

1. Paratowch yr holl gynhwysion ar gyfer y rysáit adenydd cyw iâr.

2. Sicrhewch fod yr adenydd yn daclus ac wedi’u tocio lle bo angen.

3. Mewn powlen gymysgu, cyfunwch gynhwysion marinâd yn ôl y cyfarwyddyd.

4. Ychwanegwch yr adenydd cyw iâr a chymysgwch yn dda. Marinatewch yr adenydd am tua 20-30 munud.

5. Mewn powlen ar wahân, cyfunwch y blawd gyda halen a phupur i flasu, dipiwch a gorchuddiwch yr adenydd, a’i ysgwyd i ffwrdd.

6. Ffriwch yr adenydd mewn olew ar wres canolig am tua 4-6 munud, gan eu troi o bryd i’w gilydd i sicrhau eu bod yn coginio’n gyfartal, tynnwch ar bapur cegin a draeniwch olew dros ben.

7. Trefnwch y sawsiau fel y dymunir ar y plat gweini a rhowch yr adenydd ffrio allan a’u gweini’n boeth.

Peidiwch â Cholli: Jackfruit Tret: Ryseitiau Hawdd i’w Gwneud gyda Kathal!

Rysáit-6]Adenydd Gên CHU

Adenydd CHIN CHIN CHU

Cynhwysion:

Adenydd cyw iâr – 12-14 darn, yn lân, wedi’u golchi.

Ar gyfer y marinâd:

Olew – 1-2 llwy de

Halen a phupur i flasu

Garlleg – past sinsir – 1 llwy de

Perlysiau cymysg – 1/4 llwy de

Menyn cnau daear – 2 lwy de

Saws chili coch – 1-2 llwy de

Saws tomato – 2 lwy de

Finegr gwyn – 1 llwy de

Gwin coch/brandi – 1-2 llwy de yn ddewisol-

I cytew a ffrio:

Wyau- 1-2 heb guro

Maida – 1 cwpan

Halen a phupur i sesno’r blawd.

Olew- i ffrio’r adenydd

Dewis o dipiau / sawsiau i gyd-fynd â:

Dip Perlysiau / Mayonnaise Mwstard / Dip Pesto / Sos coch / Saws Chili Melys / Dip Menyn Pysgnau / Dip Mintys Caws Hufen

Dull:

1. Paratowch yr holl gynhwysion ar gyfer y rysáit adenydd cyw iâr.

2. Sicrhewch fod yr adenydd yn daclus ac wedi’u tocio lle bo angen.

3. Mewn powlen gymysgu, cyfunwch gynhwysion marinâd yn ôl y cyfarwyddyd.

4. Ychwanegwch yr adenydd cyw iâr a chymysgwch yn dda. Marinatewch yr adenydd am tua 20-30 munud.

5. Mewn powlen ar wahân, cyfunwch y blawd gyda halen a phupur i flasu, dipiwch a gorchuddiwch yr adenydd, a’i ysgwyd i ffwrdd.

6. Ffriwch yr adenydd mewn olew ar wres canolig am tua 4-6 munud, gan eu troi o bryd i’w gilydd i sicrhau eu bod yn coginio’n gyfartal, tynnwch ar bapur cegin a draeniwch olew dros ben.

7. Trefnwch y sawsiau fel y dymunir ar y plat gweini a rhowch yr adenydd ffrio allan a’u gweini’n boeth.

Cadwch lygad ar HerZindagi am fwy o ryseitiau o’r fath gan y cogydd Kaviraj Khialani, sydd nid yn unig yn Brif Gogydd enwog, ond sydd â phrofiad amrywiol gyda gwestai a chwmnïau hedfan. Mae’n awdur, awdur bwyd, dylunydd bwyd, ymgynghorydd ac arbenigwr mewn coginio creadigol.

Ymwadiad

Mae eich croen a’ch corff fel chi yn unigryw. Er ein bod wedi cymryd pob cam i sicrhau bod y wybodaeth a ddarperir yn yr erthygl hon ac ar ein sianeli cyfryngau cymdeithasol yn gredadwy ac yn cael ei gwirio gan arbenigwyr, rydym yn argymell eich bod yn ymgynghori â meddyg neu’ch dermatolegydd cyn rhoi cynnig ar feddyginiaeth gartref, tric cyflym neu drefn ymarfer corff. . Am unrhyw sylwadau neu gwynion, cysylltwch â ni yn [email protected]

Leave a Comment

Your email address will not be published.