Adenydd cyw iâr heb ffrio: sut i bobi cyw iâr creisionllyd a thyner yn y popty

Mae’r stori hon yn rhan o awgrymiadau cartrefCasgliad CNET o awgrymiadau ymarferol ar gyfer gwneud y gorau o’ch cartref, y tu mewn a’r tu allan.

Gall fersiynau diet o fwyd diwrnod gêm swnio’n annymunol. Ond gydag ychydig o dechneg a mewnwelediad rhai o’n hoff arbenigwyr coginio, gallwch wneud hoff seigiau ffan yn iachach heb golli blas.

Yn y darn hwn, byddwn yn mynd i’r afael ag adenydd cyw iâr wedi’u pobi.

Gan eu bod yn naturiol uchel mewn protein, mae ganddyn nhw hynny ar eu cyfer, a’r rhan fwyaf sawsiau ac nid yw deifio cyfanswm Mae’n torri diet, ond mae pethau’n dechrau cwympo’n ddarnau pan fyddwn ni’n bara ac yn ffrio’r sugnwyr, felly mae pobi adenydd yn feddyginiaeth naturiol.

A ffriwr mae hefyd yn opsiwn gwych, ond nid yw’r rhan fwyaf o fodelau yn ddigon mawr i wneud digon o adenydd ar gyfer torf, oni bai eich bod am goginio sypiau lluosog. Yn wahanol i ffrio, mae pobi yn gofyn am fwy o strategaeth a sylw i fanylion i gyflawni’r rhai llaith ar y tu mewn, crensiog ar yr adenydd cyw iâr allanol rydyn ni i gyd yn ei chwennych. Pa mor hir ydych chi’n pobi’r adenydd? Beth os ydyn nhw wedi rhewi?


Chwarae nawr:
Gweler hwn:

Ffrio aer Vortex Plus Instant: A Ddylech Chi Ei Brynu?


2:34

Dyma rai awgrymiadau i helpu gydag adenydd cyw iâr wedi’u pobi blasus a rhai ryseitiau i’ch rhoi ar ben ffordd. Nid oes angen llawer o sgil technegol i bobi’ch adenydd, ond mae’n bwysig dilyn ychydig o reolau sylfaenol. (Am ragor, edrychwch ar y poptai smart gorau Y ffyrnau tostiwr gorau y flwyddyn).

Darllenwch hefyd: Y ffordd orau o ailgynhesu bwyd dros ben? nid microdon mohono

Amazon

Mae padell bobi hynod fawr yn ffitio diadell gyfan o adenydd ac mae’r rac yn codi uwchlaw braster diferu, neu gellir ei ddefnyddio ar gyfer oeri.

llwybr y golwr

Dechreuwch gydag adenydd cyw iâr o ansawdd uchel. Mae gan adar sy’n tyfu ar borfa Jolly Barnyard le i symud, cael awyr iach a bwyta diet amrywiol heb hormonau a gwrthfiotigau ychwanegol.

Sut i bobi adenydd cyw iâr yn y popty.

1. Penderfynwch faint o adenydd sydd eu hangen arnoch chi. Yn gyffredinol, mae’n ddoeth cyllidebu ar gyfer chwech i wyth adain y person, yn dibynnu ar beth arall a wasanaethir. Bydd amrywiaeth o sawsiau a dresin yn cadw pethau’n ddiddorol.

2. Gwnewch yn siŵr eich bod yn golchi a sychu’r adenydd yn llwyr. Mae paratoi’r adenydd ymlaen llaw cyn bwysiced ag unrhyw beth arall i gyflawni canlyniadau crensiog, felly peidiwch â hepgor y cam sychu.

3. Er mwyn cloi lleithder a hefyd helpu’r croen i grimpio, mae’r rhan fwyaf o gogyddion yn annog gorchudd ysgafn o bowdr pobi a/neu flawd gwyn. Os ydych chi’n ceisio osgoi’r ddau gynhwysyn hynny, mae nerd bwyd dibynadwy Alton Brown yn awgrymu stemio’r adenydd yn ysgafn am 10 munud i gael gwared ar y braster, sy’n naturiol yn helpu’r croen i grimpio wrth goginio.

4. Os ydych chi’n gwneud marinâd sych fel sesnin cajun neu sbeisys poeth, rhowch ef ar yr adenydd cyn coginio. Fel arall, caiff yr adenydd eu taflu gyda saws gwlyb ar ôl (ond byth o’r blaen).

5. Trefnwch adenydd mewn un haen ar daflen pobi nonstick. Mae croeso i chi orchuddio â ffoil i’w lanhau’n hawdd, a gosodwch yr adenydd ar rac gwifren wedi’i osod y tu mewn i’r badell fel bod y braster yn diferu i ffwrdd (dewisol).

6. Pobwch yr adenydd ar 350 gradd am 1 awr, gan droi hanner ffordd drwodd. Mae hyn yn helpu’r croen i galedu’n gymharol gyflym heb sychu’r tu mewn. Dewisol: Daw tip da, er ei fod ychydig yn fwy calorig, gan Mark Bittman, sy’n awgrymu ychydig o fraster ychwanegol i’w frasteru ar yr adenydd wrth iddynt goginio, gan ddal i’w fflipio hanner ffordd drwodd. Nid yn unig maen nhw’n aros yn llaith, yn ôl Bittman, ond maen nhw hefyd yn brownio’n hyfryd.

7. Ar gyfer croen gwirioneddol grensiog, trowch y popty i 425-450 gradd am yr 20-30 munud olaf o goginio. Neu, griliwch yr adenydd am 2 i 3 munud ar bob ochr. Os ydych chi’n baeddu yn ôl Mark Bittman neu os yw’r adenydd yn pobi yn eu sudd eu hunain ar sosban gynfas, gallwch eu coginio’n hirach heb y risg y byddant yn sychu. Chwiliwch am groen crensiog i ddatblygu a pheidiwch â bod yn fwy na 90 munud o amser coginio.

8. Gallwch hefyd ddilyn yr un rheolau a phrosesau sylfaenol i wneud adenydd cyw iâr wedi’u rhewi yn grensiog yn y popty. Gwnewch yn siŵr eu sychu’n arbennig o dda cyn coginio, oherwydd efallai bod rhew wedi ffurfio ar y croen.

9. Unwaith y bydd wedi coginio, mae’n amser ffrio. Mae yna filiwn o ryseitiau saws (a thopin) i roi cynnig arnynt, o Buffalo clasurol gyda chaws glas i flasau rhyngwladol fel soi, garlleg, teriyaki, sinsir, a hyd yn oed cyri.

Dyma rai hoff ryseitiau adain i’ch rhoi ar ben ffordd:

Adenydd cyw iâr crensiog

Mae’r clip hwn o Nagi Maehashi o RecipeTin Eats yn dangos y defnydd o rac i ddraenio’r sudd am lai o fraster a mwy o grimprwydd. Mynnwch rysáit Maehashi ar gyfer adenydd cyw iâr wedi’u pobi’n wirioneddol grensiog.

Molasses Rwbio Adenydd Mwg

Adenydd mwg wedi'u rhwbio â thriagl yn barod i'w bwyta

cig moch cwtin

Mae rysáit y cogydd Chris Santos o Beauty & Essex yn defnyddio triagl, mêl a bourbon. Mae cyfuniad o sbeisys myglyd a saws barbeciw troellog yn gwneud eu hadenydd wedi’u pobi ac yna wedi’u grilio yn anorchfygol.

Adenydd Gwydrog Soi

Adenydd cyw iâr soi ar hambwrdd

chowhound

Mae’r adenydd melys hyn yn wych fel y mae, ond ychwanegwch rai cennin syfi ffres, sesame, pupur coch wedi’i falu, neu garlleg wedi’i dorri’n fân ar gyfer saws aml-haenog. Mae rysáit y Tabl Blasu yn defnyddio blawd reis i garthu’r cyw iâr, gan roi’r bonws ychwanegol iddo o fod yn awyrog, yn grensiog, ac yn rhydd o glwten.

Adenydd Barbeciw Mwstard Masarn

Adenydd Barbeciw Mwstard Masarn mewn Basged Blastig

chowhound

Mae rysáit Christine Gallary wedi’i addasu’n hawdd i’r dull pobi. Brwsiwch yr adenydd gyda’r saws yn y munudau olaf o goginio fel ei fod yn carameleiddio ychydig ond nid yw’n llosgi.

Y sgŵp mewnol ar bopeth sy’n coginio

Leave a Comment

Your email address will not be published.