Adolygiad Finegr Balsamig Brightland Rapture – Fy Nghynhwysyn Cyfrinachol ar gyfer Salad WFH

Rydym yn dewis y cynhyrchion hyn yn annibynnol; os byddwch yn prynu o un o’n dolenni, efallai y byddwn yn ennill comisiwn. Roedd yr holl brisiau yn gywir ar adeg cyhoeddi.

Nawr bod yr haf wedi cyrraedd, rydw i wedi cael fy synnu ar beth i’w wneud ar gyfer cinio tra’n gweithio gartref. Mae tost afocado, brechdanau twrci, ac ambell saig basta yn gwneud y gwaith, ond maen nhw’n mynd braidd yn ddiflas. Yn naturiol, dydw i ddim yn hoffi rhoi llawer o amser ac ymdrech i mewn i fy mhrydau WFH, felly roedd yn rhaid i mi fod yn greadigol. Dydw i ddim yn ôl yn y swyddfa yn gyfan gwbl eto, felly nid wyf wedi bod yn hongian allan gyda fy ffefryn (ahem, drud) lleoedd salad sy’n arferol i mi yn ystod y diwrnod gwaith. I fodloni fy chwant, penderfynais geisio ail-greu un o fy hoff combos ffres gartref i gymysgu pethau. Fy hoff salad, Sweetgreen’s Harvest Bowl, yw un o’r saladau dwi’n dyheu amdano fwyaf. Mae’n hawdd iawn i’w wneud mewn gwirionedd, ond y rhan a’m dychrynodd fwyaf? Gwneud y dresin balsamig blasus – roeddwn i’n meddwl na ellid byth ei ailadrodd! Ond gadewch i mi ddweud wrthych beth ydoedd felly hawdd i’w wneud ac yn werth yr ychydig gamau ychwanegol dros brynu dresin wedi’i wneud ymlaen llaw.

Y gyfrinach i ddaioni’r dresin cartref hwn? Finegr Balsamig Rapture Brightland. Rydw i wedi cael y botel neis yma yn eistedd ar silff fy nghegin ers tro a dim ond ar gyfer trochi bara (sy’n flasus, gyda llaw!), ond dyma’r tro cyntaf i mi ei ddefnyddio’n bwrpasol. Roedd y rysáit dresin hufennog breuddwydiol a ddefnyddiais yn cynnwys Rapture, olew olewydd Brightland, sudd lemwn, ychydig o fwstard, iogwrt Groegaidd, ac ychydig o halen a phupur. Gadewch i ni ddweud bod y cynhwysion hyn yn cyfateb yn berffaith yn nef dresin salad!

Rwyf wedi bod yn gefnogwr o Brightland ers amser maith ac i mi mae hyn yn brawf pellach na allant fynd o’i le. Fi yw’r peth pellaf oddi wrth gogydd proffesiynol, ond mae eu styffylau pantri uchel yn gwneud i mi deimlo fel un (bron). Roedd y salad hwn mor hawdd i’w wneud, ond roedd cael Rapture wrth law yn syth yn mynd â’r blas i’r lefel nesaf. Mae’r salad ei hun yn cynnwys sylfaen o kale, tatws melys rhost, caws gafr, ffeuen o’ch dewis, ac afalau wedi’u torri. Roedd y dresin tangy ond melys ynghyd â’r cynhwysion hyn yn gwneud i’m blasbwyntiau ddawnsio yn y ffordd orau bosibl. A dweud y gwir, roedd fy mhowlen DIY mor flasus fel nad ydw i hyd yn oed yn chwennych y salad ei hun cymaint â hynny (ond ie, byddaf yn dal i’w brynu pan fyddaf mewn pinsied!).

Felly beth sy’n gwneud y balsamig hwn mor anorchfygol? Mae wedi’i eplesu’n ddwbl â grawnwin California Zinfandel ac wedi’i drwytho â mwyar duon y Goron Driphlyg hollol aeddfed. Yn y bôn, y Rolls-Royce o finegr balsamig ydyw. Mae hefyd wedi’i wneud ar fferm deuluol fach, felly rydych chi’n gwybod bod llawer o gariad a gofal yn mynd i mewn i bob potel – gallwch chi ddweud y gwahaniaeth. Credwch fi pan ddywedaf ei fod yn werth pob ceiniog. Ni fyddwch bellach yn dod o hyd i mi yn prynu dim ond unrhyw botel o finegr balsamig yn yr archfarchnad.

Nawr, rwy’n cael fy ysbrydoli i ddod o hyd i fwy o ffyrdd o wneud defnydd da o’r botel hon, o ryseitiau dresin salad eraill i farinadau a mwy – yr awyr yw’r terfyn! Tra byddwch wrthi, rwyf hefyd yn argymell cael The Pair gan Brightland, sy’n paru Rapture gyda Parasol, finegr siampên moethus Brightland.

Leave a Comment

Your email address will not be published.