Afalau Fryer Aer Yw’r Pwdin Syml Sydd Ei Angen Yr Haf Hwn

Dydw i ddim yn berson pwdin, yn gyffredinol. Dydw i ddim yn hoffi pethau’n rhy felys ac mae’n well gen i dreulio fy mherfeddion gwerthfawr ar seigiau sawrus. Byddaf yn bwyta’r sglodion i gyd ac yn hepgor y gacen siocled, diolch yn fawr iawn.

ond os fi yn Rydw i’n mynd i ganiatáu pwdin i mi fy hun, mae’n well gen i rywbeth nad yw’n gloyingly melys. Mae tarten lemwn neu parfait iogwrt yn fwy fy nghyflymder.

Dyma sut wnes i faglu ar wneud afalau wedi’u haer-ffrio. Mae Mam-gu Smith yn darparu digon o darteniaeth i gydbwyso melyster y pwdin. Ac mae’n syml ac yn eithaf ysgafn, cyn belled ag y mae pwdin yn mynd. Hefyd, gallwch chi roi hufen iâ ar ei ben. Rwy’n golygu nad wyf yn berson melys, ond hyd yn oed gallaf gyfaddef bod hufen iâ yn … wel … hufen iâ. Mae’n grêt.

GWELD HEFYD:

Mae Byrgyrs Caws Ffrio Awyr Yn Llawer Mwy Blasus nag y Dylent Fod

Dyma beth sydd angen i chi ei wybod i wneud y rysáit hynod syml hwn.

Cynhwysion

  • 2 afal Granny Smith

  • Tua 2 lwy fwrdd o fêl

  • Tua 4 llwy de o sinamon

Cyfeiriadau

  1. Torrwch yr afalau yn eu hanner, ar eu hyd o’r coesyn i’r gwaelod.

  2. Gan ddefnyddio llwy, tynnwch y craidd a’r hadau o ganol yr afal, gan wneud ffynnon gron yn y broses.

  3. Paentiwch yr afalau gyda haen denau o fêl. Gwnewch eich gorau i gadw’r mêl rhag cronni yn y ffynnon.

  4. Chwistrellwch yr afal gyda sinamon, dim ond digon i orchuddio’r wyneb.

  5. Ffriwch aer ar 380 gradd Fahrenheit am 10 munud. Tynnwch a mwynhewch.

Y manylion

Mae hon yn rysáit hawdd iawn. Mae’n afal pobi ond wedi’i goginio yn y ffrïwr. Ond mae yna resymau pam ei bod yn gwneud synnwyr i wneud hyn yn y ffrïwr. Yn bennaf: mae’n coginio’n gyflym ac mae’n hawdd ei lanhau. Gall pobi afal fynd yn anniben gan fod y broses goginio yn torri lawr y siwgrau, gan greu llanast gooey, ond nid yw ffrïwyr aer yn glynu ac yn hawdd eu glanhau.

Dyma’r cyfan sydd ei angen arnoch i wneud y pryd hwn.

Dim ond ychydig o gynhwysion.
Credyd: Mashable

Nawr, gallwch chi goginio’r afal cyn lleied neu cyhyd ag y dymunwch. Roedd y gwead roeddwn i’n edrych amdano yn llyfn, ond gydag ychydig o roi. Roedd yn ymddangos bod deg munud yn gweithio ar gyfer hynny, felly gweithiwch gyda hynny fel eich llinell sylfaen.

Fel arall, yr unig beth i wylio amdano yw gormodedd o fêl yn yr afal. Gall y twll bach yn yr afal gasglu gormod o fêl, felly mae gwir angen llai nag yr ydych chi’n ei feddwl. Ar wahân i hynny, nid oes unrhyw ffordd wirioneddol i wneud llanast o hyn yma.

Yn gyfan gwbl, dylai dau afal gynhyrchu pedwar dogn o afalau wedi’u ffrio yn yr awyr. Dyma sut olwg oedd ar fy nghynnyrch terfynol.

afalau wedi'u coginio ar blât

Ddim yn ddrwg, iawn?
Credyd: Mashable

Mae’n edrych fel afal pob! Y dyfarniad ar flas? Roedd yn dda! Meddalodd yr afal a meddalodd ei darteniaeth. Mêl carameledig. Cafwyd ychydig o brathiad tra ei fod yn dal i flasu coginio a meddalu. Roedd fel llenwad pastai afal da. A byddwn yn bendant yn argymell eich bod chi’n rhoi hufen iâ ar ei ben.

Os ydych chi awydd pwdin, dwi’n meddwl bod hwn yn rysáit perffaith. Mae’n syml, ymdrech isel, ond eto’n hollol flasus. Hyd yn oed i bobl nad ydyn nhw’n caru pwdin.

Leave a Comment

Your email address will not be published.