Akshaya Tritiya 2022: Pryd mae Akha Teej 2022? dyddiad, amser ac ystyr; 5 Ryseitiau Naivedyam Seiliedig ar Laeth

Mae India yn wlad o wyliau ac nid oes modd ei gwadu. Mae pob tymor yn dod ag amrywiaeth o wyliau bywiog a lliwgar, gan ychwanegu at awyrgylch y tymor. Gan gadw â thraddodiad, mae tymor y gwanwyn yn dod â gwyliau fel Holi, Bihu, Rath Yatra a mwy. Gŵyl boblogaidd arall yw Akshay Tritiya. Fe’i gelwir hefyd yn Akti neu Akha Teej, ac mae’n ŵyl wanwyn flynyddol sy’n cael ei dathlu gan Hindŵiaid a Jainiaid ledled India (a thramor). Mae’r term Sansgrit Akshay Tritiya yn cyfieithu’n llythrennol fel ‘byth yn lleihau (Akshay)’ a ‘thrydydd cyfnod y lleuad (Tritiya)’, sy’n golygu ‘trydydd diwrnod o ffyniant diddiwedd’. Bob blwyddyn, mae Akshay Tritiya yn disgyn ar y trydydd tithi (diwrnod lleuad) o Shukla Paksha gan Vaisakha, yn ôl y calendr Hindŵaidd. Ac os dilynwch y calendr Gregori, mae’n disgyn tua mis Ebrill neu fis Mai.

Akshay Tritiya 2022: dyddiad, amser a tithi puja:

Eleni, mae Akshay Tritiya yn disgyn ar Fai 3, 2022 ac yn cyd-daro ag Eid Al-Fitr, y disgwylir iddo ddechrau gyda’r nos ar Fai 2, 2022 a dod i ben gyda’r nos ar Fai 3, 2022.

Akshaya Tritiya puja muhurat – 05:18 AM i 11:34 AM
Hyd – 06 Awr 15 Munud
Tritiya tithi yn cychwyn – 05:18 AM ar 3 Mai, 2022
Mae Tritiya tithi yn dod i ben – 07:32 AM ar Mai 04, 2022

(Ffynhonnell: www.drikpanchang.com)

Akha Teej 2022: Sut mae Akshay Tritiya yn cael ei ddathlu yn India?

Fel y soniwyd uchod, mae Akshay Tritiya yn golygu ffyniant diddiwedd. Ar y diwrnod hwn mae pobl yn perfformio puja, yn ymprydio ac yn paratoi ‘Akshate’ i’w gynnig i’r Arglwydd Vishnu am lwc dda. I’r dibrofiad, mae ‘Akshate’ yn grawn cyflawn o reis wedi’i wasgaru â haldi a kumkum. Yn ogystal, mae pobl hefyd yn prynu aur, arian, electroneg, ceir, ac ati. ar y diwrnod hwn fel symbol o hapusrwydd a ffyniant yn eu bywydau.
Yn ogystal, mae ffyddloniaid hefyd yn paratoi naivedyam (bhog) ac yn ei gynnig i’r Arglwydd Vishnu, yr Arglwydd Ganesha a duwiau’r cartref. Tra y mae y naivedyam thali yn gwahaniaethu o le i le, yr hyn sydd yn aros yn gyson yw y llaeth neu gynnyrchion llaeth. Gan gadw hyn mewn cof, rydyn ni’n dod â rhai ryseitiau melys desi clasurol i chi y gallwch chi eu paratoi a’u cynnig fel bog yn ystod Akshay Tritiya.

(Darllenwch hefyd: Eid Al-Fitr 2022: Pryd Mae Meethi Eid 2022 Yn India? 5 Bwyd Traddodiadol y Mae’n Rhaid i Chi Roi Cynnig arnynt)

Mae pwdinau sy’n seiliedig ar laeth yn cael eu bwyta yn ystod gŵyl Akshaya Tritiya.

Dyma 5 o felysion llaeth (Mithai) ar gyfer Dathliad Akshay Tritiya 2022:

Lliw mango:
Efallai mai Kheer yw un o’r pwdinau mwyaf cyffredin sy’n cael eu paratoi yn ystod unrhyw ŵyl yn India. Felly roeddem yn meddwl y byddem yn rhannu’r rysáit poblogaidd hwn, gyda thro hafaidd. Dyma rysáit mango kheer sy’n cynnwys mangos wedi’u torri’n ffres. Cliciwch yma am y rysáit mango kheer.

Paal Payasam:
Mae kheer arddull De India, payasam yn danteithfwyd cyfoethog, hufennog sy’n cynnwys daioni reis, llaeth, ffrwythau sych, a ghee. Fe’i cynigir yn aml fel ‘prasadam’ mewn amrywiol demlau yn Ne India. Fe welwch hefyd amrywiadau gwahanol o’r rysáit payasam gan gynnwys moong dal payasam, pîn-afal payasam, payasam cnau coco a mwy. Yma rydyn ni’n dod â’r rysáit paal payasam clasurol i chi. Cliciwch yma i weld y rysáit.

Rabbi:
Pryd poblogaidd arall a baratowyd yn ystod Akshay Tritiya yw rabdi. Mae’n syml, yn hawdd i’w wneud, ac yn ychwanegu nodyn cyfoethog at eich bwyd. Y cyfan sydd angen i chi wneud rabdi yw llaeth, siwgr, ffrwythau sych a cardamom, dyna ni. Cliciwch yma am rysáit Rabdi.

Rasmalai:
Nid oes angen cyflwyniad ar Rasmalai; syth? Mae’n gyfoethog, blasus, ac yn dyrchafu’r profiad bwyta mewn dim o amser. Y cyfan sydd angen i chi ei wneud yw gwneud crafiadau bach a’u trochi mewn llaeth trwchus, wedi’i ferwi â saffrwm, siwgr a rhai blasau sylfaenol o’ch dewis. Cliciwch yma i weld y rysáit.

Amras:
Yn syml, nid yw dathliad Akshay Tritiya yn Gujarat a Maharashtra yn gyflawn heb blât o Aamras. Mewn gwirionedd, mae mewn sefyllfa gyson mewn thali naivedyam Maharashtrian traddodiadol. O ystyried ei boblogrwydd, dyma ni’n dod o hyd i’r rysáit aamras traddodiadol i chi. Cliciwch yma i weld y rysáit.

Hapus Akshay Tritiya 2022 pawb!

Leave a Comment

Your email address will not be published.