Alaya Furntiurewallas “Hoff Byrbryd Canol Dydd” yw’r ddiod flasus ac iach hon

Mae gan Alaya Furniturewalla ddilyniant enfawr ar gyfryngau cymdeithasol. Yn ogystal â’i fideos dawns a’i symudiadau ioga anhygoel, mae Alaya yn adnabyddus am ei hanturiaethau bwyd. Mae’r actores yn hoff iawn o fwyd ac yn ogystal â bod yn eiriolwr dros fwyta’n iach, mae hi’n neilltuo amser ar gyfer maddeuebau. O brydau ffansi ffansi i rai danteithion iach, mae gan ddyddiadur bwyd Alaya y cymysgedd perffaith. Ac yn awr, mae wedi rhannu Boomerang ar Instagram Stories yn dangos ei “hoff fyrbryd” i ni. Dim llai na gwydraid o smwddi llus a blawd ceirch moethus. Ysgrifennodd: “Fy hoff fyrbryd canol dydd: Llaeth Ceirch Llus Smoothie.”

(Darllenwch hefyd: Diwrnod arall, salad arall: mae Alaya F yn casáu bod yn llysieuwr yn Ffrainc a gallwn uniaethu’n llwyr)

Edrychwch:

Nawr eich bod wedi dechrau chwennych smwddis, mae gennym syrpreis i chi. Na, does dim rhaid i chi fynd i unman. Dyma bum rysáit smwddi hawdd y gellir eu gwneud yn hawdd gartref.

1) smwddi dyddiad

Mae hon yn ffordd wych o gynnwys dyddiadau hynod faethlon yn eich diet. Mae smwddi dyddiad nid yn unig yn flasus, ond gellir ei chwipio mewn dim o amser hefyd. Ar gyfer hyn, y cyfan sydd angen i chi ei wneud yw cymysgu dyddiadau â llaeth a chynhwysion eraill, fel siwgr a rhew wedi’i falu. Ac mae’r smwddi dyddiad yn barod.

2) Ysgytlaeth Cnau Cyll Siocled

Weithiau y cyfan sydd ei angen arnoch chi yw diod dda i dorri’ch chwant siwgr, iawn? Ar y dyddiau hynny, bydd y rysáit blasus hwn yn dod i’ch achub. Mae’r Ysgytlaeth Cnau Cyll Siocled hwn yn gyfuniad hufennog o siocled, powdr coco, a chnau cyll.

3) smwddi banana

Gallwch chi bob amser ddechrau’ch diwrnod gyda chymysgedd iach fel hwn. Mae smwddi banana yn cynnwys daioni bananas a bydd yn ychwanegu pwnsh ​​maethol at eich pryd boreol. Os oes gennych chi blant gartref, gallwch chi hefyd roi’r smwddi hwn iddyn nhw.

(Darllenwch hefyd: Mae Alaya Furniturewalla yn Rhoi Nodau Brecwast Pwysig i Ni Yn ystod Eich Gwyliau Maldives)

4) ysgytlaeth mefus

Mae’r hyfrydwch lliw pinc hwn yn edrych yn egsotig ac yn blasu’n nefolaidd. Mae mefus coch llachar llawn sudd o’u cymysgu â hufen iâ llaeth a siwgr yn gwneud diod hyfryd. Gallwch chi ei baratoi eich hun neu hefyd ei weini i’ch gwesteion, yn gyflym, sydd weithiau’n cyrraedd yn annisgwyl.

5) Smwddi almon a saffrwm

Bydd hwn yn ddiod cyn-ymarfer perffaith cyn i chi gyrraedd y gampfa neu ddechrau ymarfer corff. Mae’r ysgwyd almon a saffrwm yn cael ei baratoi mewn dim ond pymtheg munud. Mae angen i chi gymryd almonau, cnau Ffrengig, hadau llin, edafedd mêl a saffrwm ynghyd â llaeth a chymysgu nhw i gyd gyda’i gilydd i wneud y ddiod flasus hon.

Gallwch chi roi cynnig ar y ryseitiau hyn gartref a chael hwyl gydag aelodau’ch teulu.

Leave a Comment

Your email address will not be published.