Ar ddiet? Rhowch gynnig ar y 5 Rysáit Pwdin Siocled Iach hyn ar gyfer melyster heb euogrwydd

Sefyll mewn becws ac edrych ar yr holl bwdinau blasus? Mae yna dunelli o gacennau, cwcis, macronau a siocledi sy’n dod mewn cymaint o flasau y byddech wrth eich bodd yn rhoi cynnig arnynt. Tra ein bod yn edrych ar yr holl opsiynau blasus, ni fydd rhoi cynnig ar ddarn o flas newydd yn brifo llawer. Yn dal i fod, rydym yn rheoli ein hangen i brynu’r pwdinau hyn i reoli ein pwysau a’n colled calorïau. Os byddwch hefyd yn colli mwynhau eich hoff losin, yna mae gennym yr ateb i chi. Felly pan fyddwch chi’n awchu am losin y tro nesaf, rhowch gynnig ar y pwdinau siocled hawdd ac iach hyn nad ydyn nhw efallai’n gwneud llawer o niwed i’ch corff ac yn darparu dewis arall iach.

(Darllenwch hefyd: Ffyrdd Iach o Gynnwys Siocled Yn Eich Diet – Dyma 4 Opsiwn i Chi)

Mae siocledi wedi cael rap gwael ers amser maith, gyda phobl yn eu cysylltu ag ennill pwysau, pwysedd gwaed uchel, acne, a whatnot. Ond yn ôl astudiaeth, a gyhoeddwyd yn yr Iseldiroedd Journal of Medicine, mae astudiaethau diweddar wedi dangos bod coco yn weithgar mewn llawer o gyfansoddion ffenolig biolegol a gallai gael effeithiau cadarnhaol ar straen, heneiddio a rheoleiddio pwysedd gwaed.

Felly er mwyn i chi fwynhau daioni iach siocled, gwnewch y ryseitiau hynod hawdd hyn mewn dim o amser.

Colli Pwysau – Dyma 5 rysáit pwdin siocled iach i chi roi cynnig arnynt:

1. Brathiadau Banana Siocled

Mae’n hysbys bod bananas yn gyfoethog mewn protein, magnesiwm, ffibr, copr, a fitaminau B. Gyda’r buddion hyn, bydd Bites Banana Chocolate yn opsiwn maethlon i chi. I wneud hyn, gallwch chi gymryd unrhyw fath o siocled, ei doddi mewn microdon neu mewn boeler dwbl, ac yna trochi darnau banana yn y siocled. Rhowch yn yr oergell a mwynhewch!

Mae’n hysbys bod bananas yn gyfoethog mewn protein.

(Darllenwch hefyd: Mwy o imiwnedd: Sut y gellir cyfoethogi siocledi gwyn â gwrthocsidyddion fel siocled tywyll – Darganfyddwch astudiaeth)

2. Cacen Ragi Siocled

Ydych chi’n colli cacen siocled tra ar ddiet? Peidiwch â phoeni; Mae’r gacen ragi siocled yma yn flasus ac yn siocled; gallwch fwynhau daioni melys hwn heb deimlo’n euog, a gallai helpu gyda rheoli pwysau. Am y rysáit, cliciwch yma.

s9p65ero

Ydych chi’n colli cacen siocled tra ar ddiet? Peidiwch â phoeni; rydym wedi eich gorchuddio

3. Peli cnau coco a siocled

Mae cnau coco yn gyfoethog mewn maetholion a gwrthocsidyddion a all helpu i reoli pwysedd gwaed uchel. I wneud y peli cnau coco siocled hyn, does ond angen i chi gymysgu cnau coco heb ei felysu, powdr coco, a dyddiadau meddalu. Cymysgwch nhw’n dda ac yna ffurfio peli. Eu rhewi a’u mwynhau unrhyw bryd.

4vo30us

Mae cnau coco yn gyfoethog mewn maeth.

4. Blawd Ceirch Siocled

Mae’r bowlen hon o flawd ceirch yn llawn maetholion, sy’n cynnwys blawd ceirch, powdr coco, surop masarn, hadau chia, a mêl. Mae melyster naturiol y cynhwysion hyn yn gwneud i’r bowlen hon o flawd ceirch siocled flasu’n nefolaidd. Gweler y rysáit llawn yma.

1hdog2

Mae’r bowlen hon o flawd ceirch yn llawn maeth.

5. bar siocled

Ydych chi erioed wedi meddwl am addasu eich bariau siocled eich hun? Os na, yna mae gennym y syniad i chi. I wneud hyn, yn gyntaf, toddi rhywfaint o’r cyfansoddyn siocled, ac yna ychwanegu ffrwythau sych o’ch dewis fel aeron, oren, neu fefus. Yna gallwch chi dopio gyda chnau ac addurno gyda blodau bwytadwy.

Gwnewch y ryseitiau hawdd hyn a gadewch

Leave a Comment

Your email address will not be published.