Ar Ddiwrnod Cenedlaethol Cyw Iâr wedi’i Ffrio, mae KFC yn annog Canadiaid i ddathlu trwy ddatgelu Buckets & Bubbly

Yn ôl arolwg diweddar, nid yw 93 y cant o oedolion Canada wedi profi hyfrydwch cyw iâr wedi’i ffrio a byrlymus.

TORONTO, Gorffennaf 6, 2022 /CNW/ – Mae paru, cyw iâr wedi’i ffrio sy’n byrlymu, sy’n annhebygol, wedi dal blasbwyntiau’r rhai sy’n hoffi bwyd a gwin fel ei gilydd. O sîn fwyd Efrog Newydd i enwogion fel Dave Grohl, mae’r cyfuniad blasus hwn yn flasus ac yn adfywiol, ond nid yw llawer o bobl wedi profi’r hyfrydwch hwn eto. Yn ôl arolwg diweddar o kfc Canada, Mae gan 41 y cant o oedolion Canada ddiddordeb mewn rhoi cynnig ar fyrlymu cyw iâr wedi’i ffrio. I ddathlu Diwrnod Cenedlaethol Cyw Iâr wedi’i Ffrio, mae KFC yn ei gwneud hi’n haws fyth gyda Buckets & Bubbly, cyfuniad hynod flasus. Y cyfan sydd ei angen arnoch yw bwced o Cyw Iâr Ffrwyth Rysáit Wreiddiol KFC a gwydraid o siampên i ddod â blas y ddau allan.

KFC Canada (Grŵp CNW/KFC Canada)

Does dim gwadu bellach bod rhywbeth arbennig pan fydd cyw iâr wedi’i ffrio yn cael ei baru â gwydraid o siampên. Mae’r swigod sbeislyd yn ategu blas da’r cyw iâr i lyfu’ch bysedd ar ôl pob brathiad. Mae’r bwyd wedi’i ffrio sawrus yn paru’n dda â tharten y byrlymog, gan greu effaith flasus sy’n gwella’r profiad cyffredinol.

“Yn cael ei ystyried yn un o’r cyfrinachau gorau mewn bwyd a diod, mae Bubble Fried Chicken yn un o’r cyfuniadau blas eiconig hynny y mae’n rhaid i chi geisio credu pa mor flasus ydyw. Mae’n ffordd hollol newydd o fwynhau a phrofi ein Bys Cyw Iâr Fried Lickin’ Good , ” Dywedodd Katherine Bond-DebickiCyfarwyddwr Marchnata, KFC Canada.

Harddwch y paru hwn yw bod unrhyw siampên, crémant, cava neu prosecco yn gwella blas y cyw iâr wedi’i ffrio. Gallwch greu profiad synhwyraidd a dyrchafu unrhyw brynhawn neu noson haf trwy rannu profiad darganfod blas gyda ffrindiau yn syml trwy baru cyw iâr wedi’i ffrio â gwin pefriog.

Cymerwch eich hoff fyrlymus, rhowch ef ar rew a chael Bwced Cyw Iâr Rysáit Wreiddiol KFC a dathlu Diwrnod Cenedlaethol Cyw Iâr wedi’i Ffrio.

Am ddelweddau a fideos, cliciwch yma.

Ynglŷn â KFC Canada

Wedi’i sefydlu gan y Cyrnol Harland Sanders ym 1952, KFC bellach yw’r gadwyn bwytai cyw iâr mwyaf poblogaidd yn y byd. Hyd heddiw, mae cyfuniad y Cyrnol o 11 o berlysiau a sbeisys yn dal i gael ei ddefnyddio i sesno ein cyw iâr Original Recipe® ac mae’n parhau i fod yn gyfrinach a warchodir yn ofalus. Arbenigedd KFC yw ein cyw iâr enwog Original Recipe®, ond rydym hefyd yn cynnig amrywiaeth o frechdanau a wraps wedi’u paratoi’n ffres, byrbrydau cydio a mynd, ochrau cartref, pwdinau a diodydd. Heddiw, mae KFC Corporation yn is-gwmni i YUM! Brands Inc. ac mae’n gweithredu mwy na 23,000 o fwytai mewn mwy na 140 o wledydd a thiriogaethau ledled y byd, gan gynnwys mwy na 600 o leoliadau yma yng Nghanada. I gael rhagor o wybodaeth am KFC Canada, ewch i’n gwefan www.kfc.ca

Datganiad Methodoleg

Dwyrain Maru Barn Gyhoeddus Cynhaliwyd yr arolwg a gynhaliwyd ar ran Naratif PR gan yr arbenigwyr samplu a chasglu data yn Maru/Glas. 1,515 o oedolion o Ganada a ddewiswyd ar hap Llais Maru Canada Arolygwyd panelwyr ar-lein o Mehefin 24 i Mehefin 26, 2022. Mae canlyniadau’r astudiaeth hon wedi’u pwysoli yn ôl addysg, oedran, rhyw a rhanbarth (ac mewn cwbec, iaith) i gyd-fynd â’r boblogaeth, yn ôl data’r Cyfrifiad. Mae hyn er mwyn sicrhau bod y sampl yn gynrychioliadol o holl oedolion Canada. Er mwyn cymharu, mae gan sampl tebygolrwydd o’r maint hwn sy’n cynnwys ymatebwyr cyflogedig amser llawn a ddefnyddiwyd yn yr astudiaeth hon lwfans gwallau amcangyfrifedig (mesur amrywioldeb samplu) o +/- 3.0%, 19 gwaith allan o 20. Anghysonderau mewn cyfansymiau neu rhwng cyfansymiau o’u cymharu â thablau data oherwydd talgrynnu.

FFYNHONNELL KFC Canada

cision

cision

Gweld cynnwys gwreiddiol i’w lawrlwytho gan y cyfryngau: http://www.newswire.ca/en/releases/archive/July2022/06/c4683.html

Leave a Comment

Your email address will not be published.