Ar gyfer cyfnewid cwci eleni, chwipiwch y bariau sglodion siocled amaro hawdd ond soffistigedig hyn.

Roeddwn i’n arfer gweithio mewn caffi lle roedd rhaid i mi bobi cwci dirdynnol iawn. Dechreuodd y broses trwy oeri a rhannu’r toes. Pan oedd hi’n amser pobi, byddwn i’n gosod angorau llwyau ym mhob cornel o ddalen bobi yn gyntaf fel na fyddai’r memrwn yn chwythu drosodd yn y gwynt darfudiad poeth ac yn glynu wrth y toes amrwd (gweithiodd hyn tua ⅔ o’r amser). Yna roedd y cwcis triagl sinsir hyn i’w cylchdroi ar dri munud, eu taro’n unigol gyda chefn llwy a’u llwch gyda siwgr demerara am chwe munud, eu hoeri ar y sosban, yna eu trosglwyddo’n ofalus i rac oeri.

Roedden nhw’n gwcis poblogaidd iawn, yn flasus, ond fe wnaethon nhw adael craith llosg i mi ac emosiynau sy’n mynd i ffwrdd bob tro rydw i eisiau pobi cwcis. Mae cwcis i fod i fod yn giwt ac yn hawdd. Yn fy mhrofiad i, maent yn dwyllodrus o lawer mwy o waith.

Gyda hynny mewn golwg, mae rysáit yr wythnos hon ar gyfer Bariau Cwci Sglodion Siocled Amaro Pecan tua 86% yn llai cymhleth na gwneud cwcis, ond yn gwbl deilwng o stashio mewn tun cwci gwyliau neu ddod â nhw i’ch parti gwyliau i gyfnewid cwci. Maen nhw wir yn wych i fyrbryd arnynt unrhyw bryd ac yn dal yn llaith (gyda thopin crensiog) ar yr ail neu’r trydydd diwrnod.

Mae’r toes yn gymharol syml: mae menyn a siwgr yn cael eu dwyn ynghyd cyn ychwanegu’r rhai arferol, gan wneud bar cwci tendr, llaith. Yr hyn sy’n gosod y bariau cwci hyn ar wahân yw’r pecans sy’n gwneud i’r toes flasu’n gneuog, yr hufen sur ar gyfer y lleithder tangy, a’r amaro chwerwfelys.

Weithiau gall dweud “chwerw” fod yn ymrannol, yn enwedig wrth ddisgrifio blas bwyd. Os nad ydych chi’n gyfarwydd ag amaro, mae’n wirod Eidalaidd sy’n eithaf amrywiol ac yn ychwanegu proffiliau blas at nwyddau wedi’u pobi mewn ffyrdd na all asiant blasu arall. Gall Amari (lluosog o amaro) flasu fel oren sych, blodau oren, mintys a llysieuol iawn, neu dywyll, siocledi a llysieuol. Mae yna sawl math y gallech fod yn gyfarwydd â nhw, fel Fernet Branca. Mae’n well gen i amari mwy sitrws fel Amaro Montenegro neu hyd yn oed y fersiwn Tsiec o’r enw R. Jelinek. I atgyfnerthu’r blas hwnnw, rwy’n ychwanegu croen oren i’r toes.

Ar frig y bar cwci mae’r rhan fwyaf o’r gwead tebyg i gwci yn dod, a dyma hefyd lle mae’r siocled yn cael ei ychwanegu. Ond, yn lle plygu’r sglodion siocled i mewn i’r cytew, dwi jest yn eu gwasgu i’r top. Yna, rwy’n ychwanegu haen hael o siwgr, sy’n toddi, yn brownio, ac yn troi’n wydredd creisionllyd, gwydrog. Wrth i chi frathu i mewn iddo, mae’r gorchudd bar cwci yn dadfeilio ac yn toddi yn eich ceg, ac mae’r gwaelod cnau yn teimlo’n feddal ac yn llaith.

Efallai y bydd rhai ohonoch wrth eich bodd yn pobi cwcis, ac i hynny rwy’n dweud daliwch ati i bobi! Ond cofiwch y bariau cwci hyn y tro nesaf y byddwch chi eisiau datrysiad pobi hawdd.

Mae Christian Reynoso yn gogydd, datblygwr ryseitiau, ac awdur. Yn wreiddiol o Sonoma, mae’n byw yn San Francisco. E-bost: [email protected] Instagram: @cristianreynoso Twitter: @xtianreynoso

Bariau Cwci Sglodion Siocled Amaro Pecan

yn gwneud 12 bar

Yn debyg i gwcis a math o fariau melyn, mae’r danteithion hyn yn bwdin byrbryd crensiog a chnaulyd trwy’r dydd. Mae’r toes yn sbeislyd o’r hufen sur gydag awgrymiadau o groen oren ychydig yn chwerw o’r amaro a chroen oren. Gadewch iddynt oeri’n llwyr cyn eu torri’n fariau.

cwpan blawd pob pwrpas

¾ cwpan cnau Ffrengig neu pecans wedi’u haneru a’u torri, wedi’u torri’n fân (neu eu malu mewn prosesydd bwyd) Arbed $

un llwy fwrdd croen oren (dewisol)

¾ llwy de powdr pobi

½ llwy de o halen kosher

un cwpan (2 ffyn) menyn heb halen, tymheredd ystafell Arbed $

un cwpan siwgr gronynnog, wedi’i rannu Arbed $

dwy wyau mawr, tymheredd ystafell

½ cwpan o hufen sur

½ amaro cwpan fel amaro Montenegro, R. Jelinek neu Nonino

owns sglodion siocled semisweet Arbed $

Cyfarwyddiadau: Cynheswch y popty i 325 gradd. Leiniwch ddysgl bobi 8x8x2 modfedd gyda digon o femrwn i lynu digon i godi’r gacen allan o’r badell unwaith y bydd wedi gorffen pobi (mae’n well gen i ddau ddarn cul o femrwn nag un mawr).

Mewn powlen ganolig, chwisgwch flawd, cnau Ffrengig, croen oren (os ydych yn ei ddefnyddio), powdr pobi, a halen gyda’i gilydd nes eu bod wedi’u cyfuno’n dda.

Mewn powlen o gymysgydd stand ar gyflymder uchel (neu mewn powlen fawr gyda chymysgydd llaw trydan), curwch y menyn a ¾ cwpan ynghyd â 2 lwy fwrdd o siwgr nes yn ysgafn a blewog, tua 3 munud. Crafu i lawr yr ochrau, curo eto yn fyr. Trowch i lawr i gyflymder canolig ac ychwanegu wy. Ar ôl ei ymgorffori, ychwanegwch weddill yr wy. Unwaith y bydd y ddau wy wedi’u hymgorffori, crafwch i lawr ochrau’r bowlen ac yna curwch nes bod y cymysgedd yn ysgafn a blewog eto, tua 3 munud yn fwy.

Lleihau cyflymder i ychwanegu isel ac am yn ail un/3
o gynhwysion sych, ac yna un/3
o’r hufen sur ac yna un/3
o’r amaro nes bod popeth wedi’i gyfuno’n llwyr, gan grafu ochrau’r bowlen i lawr yn ôl yr angen. Dylai’r toes fod yn drwchus, ond yn llaith iawn. Trosglwyddwch y toes i’r ddysgl pobi wedi’i leinio â memrwn. Llyfnwch y top, taenellwch 1 llwy fwrdd o siwgr yn gyfartal, gwasgwch y sglodion siocled yn ysgafn i’r cytew wedyn, yna ysgeintiwch weddill y llwy fwrdd o siwgr dros y top serennog sglodion siocled.

Rhowch ar rac canol y popty a’i bobi, gan droi hanner ffordd drwodd, nes bod y toes wedi codi, y top yn frown euraidd a daw pigwr dannedd neu brofwr cacen allan yn lân, tua 60-70 munud. Ar ôl ei wneud, oeri’n llwyr yn y ddysgl ar rac oeri. Yna i weini, defnyddiwch y memrwn i godi’r plât a’i dorri’n fariau.

Leave a Comment

Your email address will not be published.