Ar gyfer Diwrnod Annibyniaeth, Rhowch gynnig ar y Syniadau Pwdin Calorïau Isel Blasus Hyn

NEWYDDGallwch nawr wrando ar erthyglau Fox News!

Y penwythnos hwn ar Ddiwrnod Annibyniaeth, ar ôl mwynhau amrywiaeth eang o ffefrynnau wedi’u grilio a’u pobi, dim ond un ffordd sydd i roi hwb i goginio allan clasurol: gyda danteithion blasus isel mewn calorïau.

Eleni, sgipiwch yr hufen iâ hufennog neu gacennau braster (cymaint ag yr ydych yn eu caru) a thrin eich hun i rywbeth ysgafnach, mwy disglair, ac iachach.

Nid yw dewis pwdinau calorïau isel i’w gweini neu eu mwynhau ar ôl cinio gwyliau mawr yn golygu danteithion a brynir yn y siop ychwaith.

GORFFENNAF 4 CWIS: PA MOR DDA YDYCH CHI’N GWYBOD DIWRNOD ANNIBYNIAETH?

Yn lle hynny, mae’n hwyl gwneud rhywbeth blasus a hwyliog o’r dechrau.

Cael y plant i helpu hefyd.

Tân Gwyllt 43ain Blynyddol Macy ar 4ydd Gorffennaf ar Orffennaf 4, 2019 yn Ninas Efrog Newydd.
(Llun Dinas Gotham/Delwedd Wire)

Mae’r tri syniad danteithion calorïau isel hyn yn flasus ac yn adfywiol.

AR 4YDD O GORFFENNAF HWN, GALLWCH WELD THOMAS JEFFERSON YN SGWRS GYDA’I CYD-DDINASYDDION

Popsicles

Does dim byd yn dweud bod yr haf yn hoffi popsicles ffres, ysgafn a hawdd eu gwneud.

A gallwch ddefnyddio unrhyw ffrwyth neu garnais sydd gennych wrth law neu awydd.

Nid oes bron dim byd gwell na hufen iâ blasus, ffres ar ddiwrnod poeth o haf.

Nid oes bron dim byd gwell na hufen iâ blasus, ffres ar ddiwrnod poeth o haf.
(Dysg)

Mae plant yn mwynhau’r byrbryd oherwydd ei fod yn hwyl ac yn berffaith ar gyfer pwdin haf.

Bydd oedolion hefyd yn ymuno yn yr hwyl ac yn gwerthfawrogi’r cynnig o rywbeth ysgafnach nag arfer.

Mae’r wych Paula Deen yn gwneud ei Pops Ffrwythau Heulwen gyda segmentau oren mandarin, sudd oren, a sudd lemwn!

Ar gyfer cyffyrddiad 4ydd o Orffennaf, defnyddiwch blatiau papur sy’n canolbwyntio ar wyliau neu ryw addurn addurniadol arall.

GORFFENNAF 4: BETH YW A PHAM YR YDYM YN EI DATHLU GYDA TÂN GWYLLT?

cacen ffrwythau ffres

Ceisiwch wneud cacen wedi’i gwneud yn gyfan gwbl o ffrwythau ffres ar gyfer tro newydd ar hen glasur!

Ac yn cynnwys coch, gwyn, a glas cymaint ag y dymunwch.

Trefnir ffrwythau cymysg ffres yma.  Gosodwch rai ffrwythau hardd a'u trefnu mewn siâp cacen ar gyfer danteithion hafaidd melys.

Trefnir ffrwythau cymysg ffres yma. Haenwch rai ffrwythau hardd a’u trefnu ar ffurf cacen ar gyfer danteithion haf melys.

CLICIWCH YMA I GAEL YR AP FOX NEWS

Jeli coch, gwyn a glas

Gwnewch jello fel sydd gennych chi erioed, ond rhowch flas arno gyda lliwiau 4ydd o Orffennaf ar blât.

Byddwch yn synnu ac yn swyno pawb.

Leave a Comment

Your email address will not be published.