Ar ôl llwyddiant ei brownis, mae Eat Me Guilt Free yn lansio cymysgeddau cacennau siocled a fanila i wneud creadigaethau gwell gartref

MIAMI, Ebrill 19, 2022 /PRNewswire/ — Cael eich cacen a’i bwyta hefyd! O ganlyniad i’w lwyddiant gyda’i brownis, mae Eat Me Guilt Free yn cyflwyno ei Gymysgedd Cacen Siocled a Chymysgedd Cacen Fanila newydd i’w amrywiaeth flasus o frownis, tortillas, bara protein a baguettes sy’n canolbwyntio ar iechyd. Mae Eat Me Guilt Free yn ymroddedig i arloesi cynnyrch a gwella ei gynhyrchion presennol ac mae yr un mor ymrwymedig i greu fformiwlâu newydd a gwell. Wrth wella ansawdd y cynhwysion yn ei gynhyrchion, mae’r brand yn parhau i ganolbwyntio ar gynnal cymhareb digynsail o brotein uchel a charbohydrad isel.

Mae Eat Me Guilt Free yn falch o gynnig y cymysgedd cacennau gorau i chi gyntaf ar y farchnad i ddefnyddwyr. Mae ganddyn nhw gynhwysion o Ewrop, lle mae rheoliadau yn erbyn ychwanegion bwyd yn llymach nag yn yr Unol Daleithiau Mae cymysgeddau cacennau siocled a fanila llawn protein, sy’n well i chi yn berffaith ar gyfer pobi cacennau pen-blwydd, cacennau cwpan, cacennau Bundt a mwy ar gyfer unrhyw achlysur dathlu gyda chymysgedd cacennau bocsio confensiynol yn cartref. Mae Eat Me Guilt Free yn ymfalchïo mewn arloesi cynnyrch a chreu profiadau bwyta heb eu hail. Mae Cymysgeddau Cacen Protein Di-euog Eat Me Rot yr un mor hawdd i’w paratoi ag unrhyw gymysgedd confensiynol o gacennau mewn bocsys a dim ond dau gynhwysyn sydd eu hangen: olew ac wyau. Mae’r tafelli cacennau yn anhygoel o ddirywiedig a dim ond chwe gram o siwgr yn erbyn 22 gram o siwgr sydd ganddyn nhw mewn sleisen cacen draddodiadol. Gwell-i-chi erioed wedi blasu mor flasus.

pob blas yn $9.99 y blwch ac yn cynnwys 11 gram o brotein a chwe gram o garbohydradau net fesul dogn.
Gellir prynu’r Chocolate Cake Mix yn https://www.eatmeguiltfree.com/products/chocolate-cake-mix ac mae’r Vanilla Cake Mix ar gael yn https://www.eatmeguiltfree.com/products/vanilla-protein -cacen -mixture.

Mae ymgyrch “Free Delicious” Eat Me Guilt Free yn cynrychioli cred graidd y brand na ddylai fod unrhyw gyfyngiadau ar ryddid. Prif neges yr ymgyrch “Free Delicious” yw bod bwyta bwydydd gwell i chi sy’n blasu’n dda yn ddewis y dylai defnyddwyr ei wneud drostynt eu hunain. Am ddegawdau, bu cwmnïau bwyd yn pennu beth oedd yn flasus trwy ychwanegu cynhwysion caethiwus at gynhyrchion i’w gwneud yn flasu’n dda. Gyda’i ymgyrch Am Ddim Delicious, mae Eat Me Guilt Free yn ailddiffinio blasus ac yn ei amgylchynu â chyfrannau gwell o wybodaeth faethol, llai o siwgr, dim cadwolion, a dim GMOs. Mae’r cymysgeddau cacennau newydd yn adlewyrchu’r un syniad.

“Yn Eat Me Guilt Free, rydyn ni’n ymfalchïo yn y ffaith ein bod ni’n gallu arloesi ac ehangu ein llinell gynnyrch ac rydyn ni wrth ein bodd yn lansio’r cymysgedd cacennau gwell i chi cyntaf,” meddai. cristie besu, sylfaenydd Eat Me Guilt Free. “Mae ein cymysgeddau cacennau siocled a fanila gwreiddiol yn berffaith ar gyfer dathlu holl eiliadau arbennig bywyd a byddant yn gwneud i ddefnyddwyr deimlo’n dda y tu mewn a’r tu allan.”

Dechreuodd Besu bobi danteithion Eat Me Guilt Free o’i chegin ei hun yn 2013 wrth weithio fel nyrs gofrestredig a maethegydd chwaraeon ardystiedig. Buan y daeth yr hyn a ddechreuodd fel prosiect angerdd yn fusnes bach i’r fam i dri o blant wrth iddi ddarganfod pwysigrwydd a boddhad darparu bwydydd protein uchel gwell i chi i eraill.

Ers ei sefydlu, mae Eat Me Guilt Free wedi tyfu o fod yn fusnes ar-lein uniongyrchol-i-ddefnyddiwr gyda gwerthiannau a yrrir gan Instagram i ddosbarthu cenedlaethol a rhyngwladol. Bellach mae gan y cwmni dîm o 30 o weithwyr ac mae’n parhau i greu cynhyrchion unigryw a blasau hwyliog i bawb eu mwynhau. Mae brownis, bara, baguettes a tortillas Besu sy’n rhydd o euogrwydd ac wedi’u lapio â phrotein ar gael i’w prynu mewn mwy na 7,600 o fanwerthwyr annibynnol ledled y wlad, ennill-dixieUnited Supermarkets, GNC, The Vitamin Shoppe, Albertsons, Safeway, Planet Fitness, Gold’s Gym ac Anytime Fitness, yn ogystal ag Amazon.com, Walmart.com ac EatMeGuiltFree.com.

I gael rhagor o wybodaeth neu i brynu cynhyrchion Eat Me Guilt Free, ewch i EatMeGuiltFree.com.

Ynglŷn â Bwyta Fi’n Ddieuog
Sefydlwyd Eat Me Guilt Free gan Nyrs Gofrestredig a Maethegydd Chwaraeon Ardystiedig Cristie Besu yn Miami Fflorida yn 2013. Buan y daeth yr hyn a ddechreuodd fel prosiect angerdd yn fusnes bach i’r fam o dri o Giwba-Americanaidd, pan ddarganfuodd bwysigrwydd a boddhad darparu bwydydd llawn protein i eraill sy’n well i chi. Eat Me Guilt Free, sy’n dod o hyd i gynhwysion yn bennaf Ewrop ar gyfer safonau bwyd o ansawdd uwch, yn cynnig atebion iach i’r rhai sy’n ymdrechu i fyw ffordd iach ac egnïol o fyw. Nid yw Besu byth yn aberthu blas a gwead trwy greu ryseitiau gwreiddiol, wedi’u gwneud â llaw gan bobyddion crefftus mewn sypiau bach i sicrhau’r ffresni gorau posibl. Mae’r brand hefyd yn defnyddio pecynnau atmosffer wedi’u haddasu ar gynhyrchion dethol i eithrio cadwolion diangen. Mae llinell gynnyrch Eat Me Guilt Free o fara, brownis, byrbrydau a lapiadau tortilla yn cynnig cymhareb protein-i-carbohydrad digynsail, gan eu gwneud yn ddewis protein-isel, carbohydrad isel yn lle byrbrydau a bwydydd traddodiadol. Mae Eat Me Guilt Free yn llenwi bwlch yn y farchnad am ddewis arall yn lle candy y gall pobl deimlo’n dda am ei roi yn eu cyrff. Ar gael yn https://www.eatmeguiltfree.com/, Amazon, The Vitamin Shoppe, a GNC, mae Eat Me Guilt Free hefyd yn cynnig tanysgrifiad unigryw. Mae Eat Me Guilt Free yn cael ei gydnabod gan Gyngor Cenedlaethol Mentrau Busnes Merched.

Yn 2021, lansiodd Eat Me Guilt Free ei ymgyrch “Free Delicious” gan ymgorffori cred graidd y brand na ddylai fod unrhyw gyfyngiadau ar ryddid. Prif neges yr ymgyrch “Free Delicious” yw bod bwyta bwydydd gwell i chi sy’n blasu’n dda yn ddewis y dylai defnyddwyr ei wneud drostynt eu hunain. Am ddegawdau, bu cwmnïau bwyd yn pennu beth oedd yn flasus trwy ychwanegu cynhwysion caethiwus at gynhyrchion i’w gwneud yn flasu’n dda. Gyda’i ymgyrch Am Ddim Delicious, mae Eat Me Guilt Free yn ailddiffinio blasus ac yn ei amgylchynu â chyfrannau gwell o wybodaeth faethol, llai o siwgr, dim cadwolion, a dim GMOs.

Am ragor o wybodaeth ewch i https://www.eatmeguiltfree.com/ , www.instagram.com/eatmeguiltfree , www.facebook.com/eatmeguiltfree neu www.twitter.com/EatMe_GuiltFree.

Cyswllt Cyfryngau:
Duree & Company, Inc.
954.723.9350 / [email protected]

FFYNHONNELL Bwytewch Fi’n Ddieuog

Leave a Comment

Your email address will not be published.