Arbenigwyr yn gweini salad creisionllyd, tost smart a mezze oer – Daily Breeze

Mae’n boeth. Ac mae troi’r popty ymlaen yn teimlo fel artaith.

Ond mae Rebekah Culp o Livermore yn brif gogydd heb goginio. Hyd yn oed pan fydd tymheredd yr haf yn cyrraedd y 100 gradd uchaf, nid yw Culp yn torri chwys, oherwydd mae’n cael digon o ysbrydoliaeth cinio gan y “toastinis” creadigol, siâp gem a saladau mawr, swmpus sy’n cael eu gweini yn ei gaffi crefftwr, The Press.

Yn The Press, sydd â lleoliadau yn Pleasanton a Livermore, mae Culp a’i dîm yn defnyddio surdoes gwenith cyflawn Acme a ricotta cartref i wneud llwncdestun tymhorol trawiadol fel Peach a Coppa gyda mêl a basil neu The Eloté-Ro gydag ŷd rhost lleol, cig moch, poeth. tost. saws a “llwch tylwyth teg yr haf”, sef Tajín yn syml. Ond o hyn ymlaen byddwn ni’n galw’r cymysgedd chili-lime hwnnw yn Llwch Tylwyth Teg Haf.

“Mae gennych chi’ch carbs, ychwanegwch eich braster a’ch protein da, ysgeintiwch ychydig o garnishes ar gyfer gwead, ac mae’n dod yn bryd cyflawn,” meddai Culp, sylfaenydd a chydberchennog, gyda’i gŵr, Marshall, o gaffis poblogaidd Tri-Valley.

Mefus Tostini Chwith, Tost Wyau Afocado a Peach Coppa Tostini yw rhai o’r arbenigeddau a wasanaethir gan grefftwr The Press yn Livermore. (Ray Chavez/Grŵp Newyddion Ardal y Bae)

Felly pan fydd y tymheredd yn codi i’r entrychion ac na allwch fwyta salad arall dros y cownter gyda chyw iâr wedi’i brynu mewn siop ar ei ben, mae yna rai dewisiadau amgen anhygoel. Mwynhewch Culp’s Toast, neu ei weini fel ochr berffaith i brydau di-goginio eraill sydd wedi’u cymeradwyo gan gogyddion a blogwyr bwyd o California, o blatiau mezze neu charcuterie i Fowlenni Sushi Sbeislyd Andrea Potischman, Nwdls Oer gyda Saws Pysgnau Almond, lemon Andy Baraghani, watermelon gazpacho neu fersiwn sitrws o burrata.

Lluniodd Culp y syniad agored yn 2015, ar ôl gadael gyrfa mewn bwyta corfforaethol i ddechrau ei fusnes ei hun yn Pleasanton. Ers hynny, mae’r caffi bach hwnnw ar Santa Rita Road wedi dyblu mewn maint. Yn 2018, agorodd y Culps eu hail leoliad ar First Street yn Downtown Livermore, gan weini 10 math o dost ynghyd â Chromatic Coffee.

LIVERMORE, CALIFORNIA - GORFFENNAF 22: Mae perchnogion y Wasg, Rebekah Culp, ar y chwith, a'i gŵr Marshall Culp yn sefyll am lun gyda rhai o'r eitemau bwydlen a weinir yn eu caffi crefftwr yn Livermore, California ddydd Gwener, Gorffennaf 22 Gorffennaf 2022. (Ray Chavez /Grŵp Newyddion Ardal y Bae)
Gadawodd perchnogion y Wasg, Rebekah Culp, a’i gŵr Marshall Culp yn eu caffi crefft yn Livermore. (Ray Chavez/Grŵp Newyddion Ardal y Bae)

“Dywedodd pobl wrtha i nad oedden nhw eisiau’r brecwast safonol o grempogau trwm a thatws,” meddai. “Felly fe wnes i feddwl am afocado a thost wy. A phob blwyddyn, rydyn ni’n parhau i ychwanegu mwy. ”

Ei awgrymiadau: Dechreuwch gyda bara swmpus wedi’i sleisio’n deneuach nag arfer a’i dostio ar wres canolig. Lledaenwch y tost gyda haen o gafr neu gaws ricotta a rhowch sleisys ffres o beth bynnag sydd gennych wrth law ar ei ben: tomato, betys, ffrwythau carreg. Ychwanegu dyfnder gyda diferyn o olew olewydd neu fêl da, a darn o ficrogreens, hadau, cig moch wedi’i friwsioni, neu halen môr. Mae afocado yn wych yn lle ricotta. Ac mae unrhyw fenyn cnau yn gweithio’n wych gyda ffrwythau ffres.

“Maen nhw mor hawdd i’w gwneud ac mor amlbwrpas,” meddai Culp.

Os ydych chi’n gynllunydd, fel Michelle Tam o Palo Alto, gallwch chi achub y blaen ar y gwres trwy goginio sypiau ychwanegol o brotein cyn i’r tymheredd ddechrau codi. Mae blogiwr Nom Nom Paleo ac awdur llyfr coginio arobryn yn profi ryseitiau ar gyfer bywoliaeth, felly ni all gerdded i ffwrdd o’r gegin hyd yn oed pan fydd hi eisiau.

“Os ydw i’n gwybod bod y penwythnos yn mynd i fod yn boeth, rydw i’n taflu dwy stecen ochr ar y gril yn lle un neu’n gwneud swp ychwanegol o gyw iâr wedi’i botsio â sinsir,” meddai Tam. “Mae’r ddau yn blasu’n oer iawn a gellir eu defnyddio mewn gwahanol ffyrdd.”

Hoff ffurf ei theulu yw saladau sy’n llawn llysiau gwyrdd ffres, creisionllyd fel moron, ciwcymbrau, a radis daikon wedi’u diferu â dresin sesame-singer. Ar ddiwrnodau poeth, mae Tam yn aros i ffwrdd o’r popty a’r stôf, ond mae’n dibynnu ar offer llai nad ydyn nhw’n gwresogi’r tŷ, fel y microdon, Instant Pot, neu Air Fryer. Coginiwch gyw iâr cyfan yn eich Ffrïwr Awyr.

Ei arf cyfrinachol yw offer coginio microdon o’r enw Anyday. Wedi’i ddyfeisio gan fenyw Tsieineaidd-Americanaidd a’i chymeradwyo gan y cogydd Momofuku David Chang, mae’r powlenni gwydr sydd wedi’u selio a’u hawyru’n hermetig yn cloi lleithder a chig a llysiau stêm mewn munudau. “Mae’n newidiwr bywyd enfawr, ac rwy’n addo na fyddaf yn gweithio iddyn nhw,” meddai Tam, gan chwerthin.

Pan fydd ei theulu o bedwar yn chwennych mwy na salad, mae’n well gan Tam brydau wyau oer neu dymheredd ystafell fel frittatas neu nwdls wedi’u gwneud â rutabaga neu daikon (gan nad yw’n bwyta glwten, mae’n blino ar y zoodle). “Cofiwch blanch y daikon yn gyntaf i leihau ei brathiad,” meddai.

Yn nhŷ Beth Lee yn San Jose, OMG! Mae’r blogiwr hyfryd ac awdur llyfr coginio Iddewig yn cydosod bowlenni, platiau mezze a byrddau charcuterie trwy chwilota trwy ei oergell.

“Rydych chi fel arfer ychydig yn llai newynog pan mae’n boeth, felly tywalltwch wydraid o lemonêd oer neu rosé i chi’ch hun a rhowch gynnig ar y pethau hynny,” meddai Lee, awdur “The Essential Jewish Baking Cookbook” (Rockridge Press, $17). .

Edrychwch drwy’r drôr caws, darganfyddwch gigoedd deli, ffrwythau ffres neu ddarnau o bysgod, meddai Lee, a pheidiwch byth â diystyru pŵer proscuitto, boed yn dod o Eataly neu Trader Joe’s. Mae’n hysbys ei fod yn gwneud pryd o’r grawn tro-ffrio creisionllyd sydd dros ben. yn fyr gyda pherlysiau neu domatos ac wy yn y canol, i dost wy mewn twll.

Leave a Comment

Your email address will not be published.