Arbennig Haf: 5 diod siocled oer perffaith i’w blasu’r tymor hwn

Mae tymor yr haf ar ei anterth, a’r tro hwn, mae’n ymddangos bod y tymheredd yn cael amser garw mewn sawl gwladwriaeth. Ar bron i 100 gradd Fahrenheit, y cyfan yr ydym am ei wneud yw aros y tu mewn, ymlacio yn yr aerdymheru, a bwyta bwyd oer. Ac yn onest, beth allai fod yn well na sipian ar wydraid oer o ddiod llawn siocledi ac ymlacio yn y gwres yma? Mae’r union syniad o yfed unrhyw fath o ddiod siocled yn ein gadael yn glafoerio! Mae’n un o’r pethau hynny sy’n llenwi ein stumogau ar unwaith ac yn rhoi rhywfaint o ryddhad mawr ei angen rhag y gwres eithafol hwn. Felly er mwyn i chi fwynhau ei ddaioni, dyma ddiodydd siocled i roi cynnig arnynt yr haf hwn. Cymerwch olwg ar y ryseitiau isod:

(Darllenwch hefyd: Pwdin Siocled Cartref: Gwnewch Gooey, Pwdin Siocled ar gyfer Dathliad Gwyliau)

Dyma 5 diod siocled oer i roi cynnig arnynt

1. Diod Coco Oer Arbennig Surat

Rhaid rhoi cynnig ar y rysáit unigryw hwn a dyma ein prif argymhelliad hefyd. Y powdr premix oer yw calon y ddiod hon. I wneud y powdr hwn, cyfuno siwgr, powdr coco heb ei felysu, cornstarch ar gyfer cysondeb trwchus, a powdr cwstard ar gyfer blas ychwanegol. Dewch o hyd i’r rysáit yma.

2. Lassi Siocled

Mae gwydraid o lassi y dydd yn iach ar gyfer eich treuliad a’ch hydradu ac yn eich cadw’n fodlon am gyfnod hir o amser. Mae lassi siocled mor hawdd i’w wneud ag unrhyw lassi arall. Mae cyfoeth y siocled ynghyd â blas y ceuled yn gwneud hwn yn ddiod gwych. Dyma’r rysáit llawn.

mr8m5ttg

3. Siocled Iced Frappuccino

Mae’r rysáit hwn yn syml ac yn gyflym. Mae’n blasu nid yn unig fel siocled ond hefyd fel coffi. Y cyfan sydd angen i chi ei wneud yw cymryd y cynhwysion angenrheidiol a’u cymysgu â rhywfaint o iâ! Bydd pobl o bob oed wrth eu bodd yn rhoi cynnig ar y ddiod hon. Cliciwch yma am y rysáit llawn.

pgote258

4. Ysgytlaeth Cnau Cyll Siocled

Pwy sydd ddim yn caru smwddi melys? Heb os nac oni bai mae’n un o’r pethau hynny rydyn ni’n ei archebu yn yr holl gaffis. Yn y cyfle hwn, dysgwch sut i wneud ysgytlaeth siocled cnau cyll blasus gartref gyda’r rysáit cyflym hwn.

3ukgoc74

5. Fanila, coffi ac ysgytlaeth siocled

Os ydych chi’n chwilio am ddiod i’w wneud mewn pum munud, dyma’r un i chi. Yn gyntaf, crëwch sylfaen coffi oer wedi’i gymysgu â phowdr coco a’i gymysgu i gysondeb trwchus. Yna ychwanegwch sgŵp o hufen iâ fanila i roi blas. Dyma’r presgripsiwn.

Felly, beth ydych chi’n aros amdano? Rhowch gynnig ar y ryseitiau hyn a rhowch wybod i ni pa un yr oeddech chi’n ei hoffi orau yn y sylwadau isod.

Leave a Comment

Your email address will not be published.