Atebion Yn ôl i’r Ysgol Sy’n Arbed Amser yn y Gegin | Papurau Newydd Cymunedol yr Herald

(Nodweddion Teuluol) Pan fydd y tymor dychwelyd i’r ysgol yn dod ag amserlenni dysgu a gwaith cartref llawn dop, mae pob munud yn cyfrif i’r rhieni sy’n gwneud y dyddiau ysgol hynny’n bosibl. Crëwch ychydig o amser ychwanegol ar gyfer eiliadau arbennig gyda’r bobl arbennig yn eich bywyd trwy flaenoriaethu ciniawau hawdd ond blasus a all helpu rhieni a myfyrwyr i godi tâl.

Mewn dim ond pum munud, gallwch chwipio fersiwn sbeislyd o gyw iâr a reis gyda’r hoff rysáit cyw iâr caws glas byfflo hwn gan y teulu. Mae gwneud ychydig o amser ychwanegol i chi’ch hun mor syml â dechrau gyda Chwpanau Reis Gwyn Un Munud wedi’u pecynnu’n gyfleus mewn cwpanau sengl, heb BPA y gallwch chi orffen eu gwneud mewn dim ond 1 munud.

Pan fyddwch chi’n chwilio am ffordd hwyliog o gyflwyno’ch dysgwr bach i’r gegin, ceisiwch greu eich Saws Buffalo cartref eich hun ar gyfer y pryd hwn trwy gymysgu saws poeth, menyn, finegr gwyn, saws Swydd Gaerwrangon, pupur cayenne, a phowdr garlleg. Cynheswch mewn sosban nes bod y menyn yn toddi a’r cymysgedd yn mudferwi, yna gostyngwch y gwres ac aros iddo oeri.

Os nad yw eich anwyliaid yn hoff iawn o sbeis, trowch at olwg dof ar glasur cyfeillgar i blant gyda “Mac” a Cheese in a Cup, fersiwn reis hufennog o ffefryn y teulu wedi’i wneud â llaeth, cheddar a chaws hufen . Nid oes rhaid i’r ffaith nad oes gennych lawer o amser i’w dreulio yn y gegin olygu dioddef o brydau diflas – galwch yn y microdon am yr opsiwn cyflym ond blasus hwn.

Mae’n hawdd mwynhau blas menyn ac arogl aromatig reis jasmin, waeth pa mor brysur yw’ch amserlen, trwy ddefnyddio Minute Jasmine Reis Cups i wneud ciniawau cyflym yn realiti. Mae’r fersiwn blasus hwn o mac a chaws wedi’i wneud mewn mwg sy’n ddiogel mewn microdon yn arbed y dasg o lanhau ac yn gadael mwy o amser ar gyfer gwaith cartref, gweithgareddau allgyrsiol, prosiectau ysgol, a’r holl gyffro a ddaw gyda blwyddyn ysgol newydd.

I ddod o hyd i fwy o syniadau cinio cyflym ond boddhaol a blasus ar gyfer nosweithiau ysgol prysur, ewch i MinuteRice.com.

Amser paratoi: 2 funud
Amser coginio: 3 munud
Gwasanaeth: 1

 • 1 cwpan o reis gwyn y funud
 • 1 cyw iâr tendr bara, wedi’i sleisio
 • 2 lwy fwrdd o saws byfflo
 • 1 llwy fwrdd o gaws glas wedi’i friwsioni, i’w addurno
 • 1 winwnsyn gwyrdd, wedi’i sleisio, i addurno
 1. Cynhesu reis yn unol â chyfarwyddiadau pecyn.
 2. Mewn powlen fach sy’n ddiogel mewn microdon, cyfunwch gyw iâr a saws. Microdon yn uchel am 2 i 3 munud.
 3. Gweinwch gyw iâr dros reis. Addurnwch gyda chaws glas a winwnsyn gwyrdd.

Amser paratoi: 2 funud
Amser coginio: 3 munud
Gwasanaeth: 1

 • 1 cwpan o reis jasmin munud
 • 1/3 cwpan 2% o laeth
 • 1/3 cwpan caws cheddar wedi’i dorri’n fân
 • 1 llwy fwrdd o gaws hufen
 • 1/4 llwy de o bowdr garlleg
 • 1 pinsiad o bowdr mwstard sych (dewisol)
 1. Cynhesu reis yn unol â chyfarwyddiadau pecyn.
 2. Mewn mwg sy’n ddiogel mewn microdon, cymysgwch reis, llaeth, caws cheddar, caws hufen, powdr garlleg, a mwstard sych, os dymunir.
 3. Cynheswch y microdon yn uchel, gan ei droi’n achlysurol, am 2 funud neu nes ei fod wedi’i gynhesu a’r caws wedi toddi ac yn gorliwio.

Awgrymiadau: Ar gyfer reis cawslyd ychwanegol, ychwanegwch 2 lwy fwrdd o gaws Parmesan wedi’i gratio.

Rhowch 1/2 ewin garlleg ffres wedi’i friwgig yn lle’r powdr garlleg.

Leave a Comment

Your email address will not be published.