Awdur y llyfr coginio, Colu Henry, yn rhannu ei hoff ddewisiadau o Gwm Hudson

Nid yw Colu Henry yn ffan o grwst. Cymaint fel bod yr awdur ryseitiau a’r datblygwr wedi ceisio enwi ei llyfr coginio diweddaraf “Os gwelwch yn dda Dewch â Phwdin,” nod i’r hyn y mae hi ei eisiau gan westeion yn ei chartref yn Hudson. Byddai ei gyhoeddwr – darllenwyr pryderus yn tybio bod y teitl yn golygu mai llyfr pobi ydoedd – yn gwrthwynebu.

Nid oes ots. Henry, cyfrannwr yn y New York Times y mae ei ail lyfr coginio, “Colu Cooks: Easy Fancy Food,” yn dod allan Ebrill 26, yn disgleirio yn y byd sawrus beth bynnag. Mae’r rhan fwyaf o’i lyfr diweddaraf wedi’i neilltuo i ryseitiau syml sy’n cael eu dyrchafu’n seigiau hardd trwy gadw at y cysyniad “nad oes angen i fwyd soffistigedig fod yn ffyslyd.”

Mae Henry yn gadael i ddarllenwyr fynd i mewn i’w pantri a’i oergell i weld beth sydd ganddo wrth law i wneud bwyta hawdd, cain yn realiti. Mae rhai o’i ryseitiau’n annog bwyd bys a bawd: berdys menyn kimchi, wyau wedi’u berwi’n feddal gyda chilies wedi’u piclo, ac amrywiaeth o dostiaid cain.

Wedi’i gynnwys ar ei dudalennau mae’r rysáit ar gyfer pasta e ceci a ddaeth yn un o ryseitiau mwyaf poblogaidd y New York Times yn 2020. Roedd y fersiwn honno o’r stiw ffacbys clasurol yn llysieuol, tra yn “Colu Cooks,” y rysáit o’r enw “My Cec” orders pancetta Wrth siopa am pancetta yn lleol, mae Henry yn dewis ei gadw’n syml, gan awgrymu Shoprite neu Price Chopper (“Nid gourmet mohono ond mae’n gweithio,” meddai).

Rysáit hawdd a chain arall yw Madarch wedi’u Rhostio gyda Hufen Sour, Perlysiau a Lemwn. “Mae’n hynod syml ac yn edrych gymaint yn harddach nag y dylai,” meddai. Daw ei hoff fadarch o Tivoli Mushrooms, fferm fadarch y cogydd Devin Gilroy yng Ngwesty Tivoli.

“Fe ddechreuon nhw wneud yn uniongyrchol i ddefnyddwyr yn ystod y pandemig. Fe wnes i archebu tunnell. Os ydych chi’n coginio madarch, mae Henry’n awgrymu dilyn rysáit yn y bennod “Garnishings” ar gyfer “chili Eidalaidd creision: garlleg, hadau ffenigl, a phupur poeth. Chwistrellu hwnna dros ben llestri yw’r lefel nesaf.”


Rysáit hawdd a chain arall o lyfr coginio diweddaraf Colu Henry yw Madarch rhost gyda Hufen Sour, Perlysiau a Lemwn. “Mae’n hynod syml ac yn edrych gymaint yn harddach nag y dylai,” meddai.


Tara Donne

Salad Esgus fy mod ar wyliau yn yr Eidal, gan y datblygwr ryseitiau ac awdur y llyfr coginio Colu Henry.

Salad Esgus fy mod ar wyliau yn yr Eidal, gan y datblygwr ryseitiau ac awdur y llyfr coginio Colu Henry.


Tara Donne


Madarch Rhost gyda Hufen sur, Perlysiau, a Lemon, a Salad Esgus fy mod ar wyliau yn yr Eidal, gan Colu Henry. (Lluniau gan Tara Donne)

Mae Henry, sydd hefyd yn awdur “Back Pocket Pasta,” yn gobeithio cychwyn ar daith lyfrau a fydd yn cynnwys taith o amgylch Arfordir y Gorllewin: Sonoma, San Francisco, Portland, Los Angeles, ac efallai Austin. “Roedd y llyfr i fod i ddod allan flwyddyn yn ôl. Dydw i ddim yn berson a allai ddefnyddio hyrwyddo llyfr trwy Zoom,” meddai.

Yn enwedig nid un sydd â chenhadaeth i ysbrydoli pobl i wneud bwyd syml, syml sydd hefyd yn gain, yn bert ac yn arbennig.

Yr hyn mae’n debyg nad ydych chi’n ei wybod amdanaf i …

Fe wnes i majored mewn theatr gerddorol a chanu cabaret yn Ninas Efrog Newydd pan symudais o Boston ym 1999. “Peel Me A Grape” gan Dave Frishberg oedd fy nghân ymneilltuol.

Fy hoff le yn Nyffryn Hudson yw…

Fy iard gefn. Yn ystod y pandemig, cawsom ein golygu llawer mwy gan ffrindiau a threuliasom lawer o amser y tu allan oherwydd na allem fynd i mewn. Gwnaeth fy ngŵr ein iard gefn yn hardd. Rydyn ni’n byw yn y ddinas, nid yw’n debyg iawn i ardd, ond fe wnaeth ffens hardd. Dyna lle daeth pawb i dreulio amser.

Ni allaf fyw heb…

Coffi Cig Oen. Mae’n newydd. Shaina[Loew-Banayan]Agorais y bwyty anhygoel hwn gyda phopeth rydw i eisiau ei fwyta: brechdan bologna wedi’i ffrio, uwd reis olew tsili creisionllyd a chyw iâr, saladau anhygoel o hardd. Mae’n fwydlen drwm. Daw eu Bloody Mary gyda phicls tymhorol a lletem o gaws. Mae’n ddigywilydd o drugarog ac yn agos iawn at fy nhŷ. Mae ganddyn nhw omlet tatws wedi’i ffrio! Maen nhw’n gwneud cynnwrf ysgafn a dyna beth rydych chi eisiau iddo fod. Rwy’n meddwl mai dyma’r bwyd gorau yn Hudson ar hyn o bryd.

Ochr ddwyreiniol neu orllewinol yr afon?

Dwyrain. Dyna lle dwi’n byw, lle dwi’n cyfarfod fy ffermwyr. Gallaf fynd i far nad oes neb arall rwy’n ei adnabod yn mynd iddo er ei fod yn iawn yn y dref gyda fy nghymydog drws nesaf ac yfed martinis. Pan fyddwch wedi cyfosod hwnnw â Morningstar Farm, mae gennyf y gorau o ddau fyd. Rwy’n hoffi bod yna Amtrak sy’n mynd i’r dref. Mae hynny’n gyfleus.

Y peth rhyfeddaf yn fy mhoced ar hyn o bryd yw…

Prynais y waled gynfas cwyr hon i’m gŵr 12 mlynedd yn ôl. Roedd yn cwympo’n ddarnau; Roeddwn i’n rhoi tâp dwythell arno. Rhoddodd ffrind i ni waled iddo fel jôc ar gyfer y Nadolig. Dywedais, rwy’n meddwl ei bod hi’n bryd gollwng hyn, a ydych chi am ei daflu? Yr oedd fel, ie. Ac ni allwn! Rwy’n ei gadw yn fy mhoced. Mae gen i siaced rwy’n ei gwisgo bob dydd. Rwy’n gwybod ei fod yn rhyfedd ac yn gawslyd, ond rwy’n ei hoffi. Mae’n gwneud i mi deimlo’n ddiogel. Rwy’n hoffi plygu i lawr a gallu dal gafael arno.

Dyn, hoffwn pe bai’r twristiaid yn stopio …


Traffig penwythnos!

Oni symudoch chi i Ganada?

Fe brynon ni dŷ yn Nova Scotia. Mae’n stori wallgof iawn! Aethon ni i edrych yng nghwymp 2020. Roedd angen i mi fynd allan o’r fan hon a phriodais i Ganada felly roedd gen i’r moethusrwydd o wneud hynny. Fe aethon nhw â ni o ble roedden ni eisiau bod; roedd pobl yn Vancouver yn prynu eiddo. Haf diwethaf edrychon ni ar dai ymhellach i’r de. Mae’n 14 erw gyda choed afalau ac ar draws y stryd o’r traeth. Rydyn ni’n bwriadu mynd trwy’r haf. Angen gwaith. Bydd yn drist colli haf yma a Medi yn fwy na dim arall. Fy ngobaith yw bod pobl yn dod i ymweld â mi; Rwyf am iddo fod yn dŷ lle mae pobl yn dod i gael cymrodoriaeth.

Mwy o Flasau Dyffryn HudsonLeave a Comment

Your email address will not be published.