Awgrym arall ar gyfer y gegin

Annwyl Eloísa: Dyma awgrym arall i’r ifanc sydd newydd briodi ar sut i goginio cigoedd fel eu bod yn dyner.

Defnyddiwch dresin salad Eidalaidd ar eich cigoedd ar ôl brownio neu frwysio. Gorchuddiwch y sosban neu’r sgilet a phobwch mewn popty isel am ychydig oriau…neu mewn popty araf.

Mae gen i sgilet gyda chaead cromen uchel sy’n ei droi’n ffwrn Iseldireg, ac mae’n berffaith ar gyfer coginio cig nes ei fod yn dyner.

Diolch am eich holl gynghorion. Rwyf wrth fy modd eich colofn! — Margaret D., Fienna Newydd, Ohio

Margaret, dwi’n caru popty Iseldireg. Maen nhw’n ddefnyddiol ar gyfer cymaint o wahanol bethau! — Heloise

ANFON AWGRYM FAWR AT:

heloise

Blwch SP 795001

San Antonio, TX 78279-5001

Ffacs: 1-210-HELOISA

Ebost: [email protected]

CYWIR EIDALAIDD HELOISE

Annwyl Heloise, Bwytodd fy ngŵr a minnau eich Cyw Iâr Eidalaidd tra yn ffrind i ni ac roedd fy ngŵr wrth ei fodd. Roedd hynny rai misoedd yn ôl, ac mae’n dal i wylltio yn ei gylch. Mae hi wrth ei bodd yn coginio a hoffai wneud y rysáit hwnnw eto, ond nid yw’n gwybod pa gynhwysion i’w defnyddio.

A allech chi ailargraffu’r rysáit hwnnw iddo? Mae am ei wneud ar gyfer ei gyd-helwyr ceirw y cwymp nesaf pan fyddant i gyd yn ymgynnull yng ngogledd Michigan. — Sherrie-Ann, Y Fflint, Michigan

Sherrie-Ann, dyma un o fy ryseitiau mwyaf poblogaidd ac mae’n blasu’n wych drwy’r flwyddyn, ond pan mae’n oer, mae’n arbennig o dda! Dyma fe:

1 cyw iâr wedi’i dorri, neu ei gyfwerth mewn rhannau

1 botel (8 owns) dresin salad Eidalaidd di-fraster (neu reolaidd).

1 winwnsyn canolig, wedi’i blicio a’i sleisio

4 tatws canolig, wedi’u torri (wedi’u plicio ai peidio) yn ddarnau bach

Cynheswch y popty i 350 gradd. Chwistrellwch sosban gyda chwistrell nonstick.

Rhowch y cyw iâr mewn padell a’i orchuddio â dresin Eidalaidd. Top gyda nionyn a thatws. Yna pobwch am tua 1 awr neu nes ei fod wedi’i wneud.

Gallwch hefyd ychwanegu (fel opsiwn) moron wedi’u deisio, madarch, zucchini, neu unrhyw amrywiad y credwch y byddai’n gwella’r rysáit hwn.

Os ydych chi’n hoffi ryseitiau sy’n gyflym ac yn blasu’n wych, yna byddwch chi wrth eich bodd â’m llyfryn “Hoff Ryseitiau Holl Amser Heloise”. Ambell waith, y rysáit symlaf yw’r un yr ydych chi’n ei hoffi orau. I gael copi o hwn a sawl rysáit hawdd arall, ewch i Heloise.com, neu anfonwch $5, ynghyd ag amlen hir â stamp (78 cents), wedi’i chyfeirio’ch hun at: Heloise/Favorites, Blwch Post 795001, San Antonio, Texas 78279-5001. Darganfyddwch flasau newydd gyda’r ryseitiau newydd hyn.

BWYD I’R arddegau

Annwyl Eloísa: Mae gen i bedwar o blant yn eu harddegau. Os ydych chi erioed wedi bod gyda bechgyn yn eu harddegau, rydych chi’n gwybod nid yn unig eu bod nhw wrth eu bodd yn bwyta, mae rhai, fel fy un i, yn bwyta bron yn ddi-stop a byth yn ennill pwysau. Yn wir, nid ydynt yn bwyta, maent yn unig yn anadlu.

Gan eu bod yma gyda ffrindiau hanner yr amser, dysgais iddynt sut i goginio byrgyrs.

Rwy’n paratoi’r patties trwy osod dalen o bapur cwyr rhwng pob patty nes bod gen i bentwr o chwech neu saith. Yna rwy’n gosod y pentwr o fyrgyrs mewn bag plastig a’u rhoi yn y rhewgell, gan wneud yn siŵr fy mod yn cadw’r byrgyrs yn unionsyth. Yno dwi hefyd yn cadw bag mawr o winwns amrwd i gyd-fynd â chig yr hamburger.

Maen nhw’n coginio yma ac weithiau maen nhw’n coginio i’w ffrindiau, ond o leiaf rydw i bob amser yn gwybod ble maen nhw. –Laura G., Canby, Oregon

Syndicet Nodweddion Brenin

Leave a Comment

Your email address will not be published.