BAKE WITH BEV: Mae’r haf yn amser gwych i fwynhau ryseitiau gyda ffrwythau yn ganolbwynt sylw | Adloniant

Mae’r haf yma p’un a ydych chi’n ei hoffi ai peidio. Mae wedi bod yn gwpl o wythnosau prysur iawn i ni geisio cyflawni popeth. Mae yna bob amser waith iard i ddal i fyny a gweithio ar ein gerddi blodau a llysiau. Mae bywyd yn dod yn ôl i normal gyda rhenti wythnosol ar 4B’z.

Rwyf wedi bod yn mwynhau rhai o’r ffrwythau tymhorol ffres sydd ar gael mewn siopau groser. Mae’r ffrwythau bob amser yn dda i’w bwyta fel byrbryd a gellir eu defnyddio mewn llawer o ryseitiau. Mae saladau ffrwythau ffres bob amser yn opsiwn iach a phoblogaidd ar gyfer potlucks a potlucks. Mae saladau ffrwythau yn hawdd i’w gwneud ac rwy’n cynnwys rhai ryseitiau salad ffrwythau haf hawdd a blasus. Bydd y ryseitiau’n rhoi syniad i chi o’r mathau o ffrwythau a’r meintiau i’w cyfuno.

2 llwy de o fanila

4 peint mefus, wedi’u plicio a’u torri yn eu hanner

2 gwpan o rawnwin coch, wedi’i dorri’n hanner

2 gwpan o rawnwin gwyrdd, wedi’u torri’n hanner

Rhowch y siwgr, dŵr, a sudd oren a chroen mewn sosban fach a’i droi i gyfuno. Dewch â berw, yna gostyngwch y gwres a mudferwch am 15-20 munud i dewychu ychydig. Ychwanegu dyfyniad fanila. Gadewch i oeri, yna storio yn yr oergell nes ei fod wedi oeri. Cyfunwch ffrwythau mewn powlen fawr ac arllwyswch surop dros ben, gan droi’n ysgafn.

Ar ben y salad ffrwythau hwn mae dresin sitrws llachar gyda dim ond awgrym o sinamon. Mae’n saig ardderchog a hawdd i’w baratoi wrth fwydo torf.

3 cwpan o rawnwin coch heb hadau

3 cwpan o rawnwin gwyrdd heb hadau

3 chwarter mefus, wedi’u golchi a’u plicio

Dewisol: 2 lwy de o sinamon

Golchwch grawnwin a llus. Neilltuo i ddraenio. Rhowch yr holl ffrwythau mewn powlen fawr a’u rhoi o’r neilltu. Mewn powlen ganolig, chwisgwch y sudd oren, y mêl a’r sinamon nes eu bod wedi’u cyfuno’n dda. Arllwyswch y dresin dros ffrwythau a’i daflu’n ysgafn gyda llwy fawr. Gorchuddiwch y ffrwythau gyda lapio plastig a’i roi yn yr oergell neu’r frest iâ nes ei fod yn barod i’w weini. 20 dogn

Mae’r salad ffrwythau hufennog hwn yn defnyddio pwdin fanila ar unwaith fel sylfaen. Gallwch ddefnyddio pwdin heb siwgr os dymunwch. Mae’r saws yn denau, fel gwydredd, ac os ydych chi ei eisiau yn fwy trwchus ac yn fwy hufennog, defnyddiwch lai o sudd ffrwythau.

Salad ffrwythau ffres a hufennog

20 owns darnau pîn-afal mewn sudd ysgafn

12 owns o danjerîns

2 cwpan mefus, haneru

1 ½ cwpan o rawnwin gwyrdd heb hadau, wedi’u torri’n hanner

Cymysgedd pwdin sydyn 3 owns fanila

Draeniwch orennau pîn-afal ac mandarin gan gadw sudd mewn powlen fach. Cyfunwch ffrwythau mewn powlen fawr. Ysgeintiwch y pwdin mewn sudd neilltuedig, chwisgwch nes ei fod wedi’i gyfuno ac ychydig yn drwchus. Arllwyswch y ffrwythau drosodd a’u troi’n ysgafn nes eu bod wedi’u cymysgu.

Rhowch yn yr oergell nes ei fod yn barod i’w weini. Yn gwasanaethu 15.

Mae cwcis pizza ffrwythau yn ffordd wych arall o ddefnyddio ffrwythau ffres. Mae’n haws ei weini pan fyddwch chi’n gwneud y cwcis yn fach ar gyfer dognau unigol. Defnyddiwch ffrwythau lliwgar fel bananas, mefus, ciwi, eirin gwlanog, grawnwin, a phîn-afal ffres. Top cwcis siwgr meddal gyda rhew caws hufen melys.

1 cwpan menyn, wedi’i dorri’n giwbiau

½ llwy de o fanila

½ llwy de o echdyniad almon

2 lwy de o bowdr pobi

8 owns caws hufen ar dymheredd ystafell

1 llwy de o fanila

ffrwythau ffres: aeron, ciwi, banana, tangerinau, ac ati.

Cynheswch y popty i 350 gradd. Irwch daflen cwci yn ysgafn neu leiniwch â phapur memrwn a’i roi o’r neilltu. Mewn powlen fawr, hufenwch y menyn a’r siwgr gyda’i gilydd nes eu bod wedi cymysgu’n dda. Ychwanegwch yr wy, y fanila, a’r darn almon a’i droi eto. Ychwanegwch y blawd a’r powdr pobi yn raddol nes bod toes yn ffurfio. Bydd yn edrych braidd yn friwsionllyd. Tynnwch y toes allan a’u rholio 3 llwy fwrdd o beli toes a’u gwasgu gyda gwydryn i’w daenu. Rhowch yn yr oergell 5 munud cyn pobi i helpu i gadw siâp. Pobwch 8 i 10 munud, yna oeri 5 munud ar daflen pobi cyn oeri ar rac.

Tra byddwch chi’n pobi, gwnewch y gwydredd. Rhowch y menyn, caws hufen, a siwgr powdr mewn powlen. Cymysgwch â chymysgydd llaw nes ei fod wedi’i gyfuno, yn drwchus ac yn llyfn. Cwcis wedi’u hoeri’n hael gyda rhew caws hufen. Top gyda ffrwythau ffres. Storio mewn cynhwysydd papur wedi’i leinio â memrwn. Yn gwneud 18 cwci.

— Mae Bev Barrett yn athrawes economeg y cartref wedi ymddeol sy’n berchen ar ac yn gweithredu Canolfan Ddigwyddiadau 4Bz yn Litchfield gyda’i theulu. Mae Baking with Bev yn ymddangos yn yr Independent Review ddwywaith y mis.

Leave a Comment

Your email address will not be published.