Bara Byr Mefus ysblennydd – The Philadelphia Sunday Sun

CULINARIO.NET

Pan fydd gennych awydd am rywbeth melys, weithiau ni allwch ei gael allan o’ch meddwl nes eich bod wedi cymryd un brathiad. Mae angen rhywbeth bach, blasus a rhywbeth a fydd yn tawelu’ch chwant. Mae’r rysáit danteithion mefus hwn sydd wedi’i orchuddio â siocled nid yn unig yn hwyl i’w wneud, ond bydd hefyd yn rhoi’r byrbryd bach perffaith rydych chi wedi bod yn aros amdano.

Mae’r rysáit yn dechrau gyda mefus ffres ac yn gorffen gyda diferyn o saws menyn cnau daear blasus. Mae hon yn rysáit wych ar gyfer rhai bach sydd am helpu yn y gegin. Mae’r mefus hyn yn hwyl i dipio ynddynt a hyd yn oed yn fwy pleserus i’w bwyta.

Gall y byrbryd hwn hefyd fod yn berffaith ar gyfer noson ddyddiad, dyddiad rhamantus, neu ddim ond picnic yn y parc gyda ffrindiau. Maent yn hawdd i’w cludo o un lle i’r llall ac nid ydynt yn gadael llanast mawr i’w glanhau yn nes ymlaen.

Mae hefyd yn syml toddi, chwisg, trochi ac ailadrodd. Mae aeron coch aeddfed yn orlawn o liw ac mae siocled wedi’i wydro ar ei ben ar gyfer y brathiad perffaith.

Y rhan orau yw y gallwch chi fod yn greadigol a dipio’r mefus hyn i mewn i nifer o’ch hoff gynhwysion sydd gennych eisoes yn eich pantri gartref. Mae hyn yn cynnwys sglodion, candies bach, drizzle siocled gwyn, a gwahanol fathau o gnau.

Mae’r posibiliadau’n ddiddiwedd.

Y tro nesaf na allwch chi gael siocled allan o’ch pen, tretiwch eich hun i rywbeth blasus, cyfoethog a byrbryd ysblennydd.

Dewch o hyd i ragor o ryseitiau brechdanau yn: www.Culinary.net.

Os gwnaethoch chi’r rysáit hwn gartref, defnyddiwch #FyCysylltiadCoginio ar eich hoff rwydwaith cymdeithasol i rannu’ch gwaith.

Danteithion Mefus wedi’u Gorchuddio â Siocled

Gwasanaeth: 5

1 1/4 sglodion siocled pobi

1/2 sglodion pobi menyn cnau daear

3 llwy fwrdd olew cnau coco, wedi’i rannu

1 pwys o fefus ffres

cnau coco wedi’i gratio

almonau wedi’u malu

Mewn sosban, ychwanegwch sglodion siocled pobi a dwy lwy fwrdd o olew cnau coco. Toddwch dros wres isel i ganolig a chwisgwch nes ei fod yn llyfn.

Mewn powlen fach ychwanegwch sglodion pobi menyn cnau daear ac 1 llwy fwrdd o olew cnau coco. Microdon mewn cyfnodau o 30 eiliad nes toddi. Curwch gyda’i gilydd nes yn llyfn.

Leiniwch daflen pobi gyda phapur memrwn.

Dipiwch yr holl fefus yn y siocled wedi’i doddi. Yna trochwch 1/3 mewn cnau coco, 1/3 mewn cnau almon a 1/3 dim ond siocled a’i roi ar yr hambwrdd.

Ysgafn o fenyn cnau daear wedi toddi dros fefus wedi’u gorchuddio â siocled.

Rhowch yn yr oergell am o leiaf 30 munud neu nes bod danteithion mefus wedi oeri.

Leave a Comment

Your email address will not be published.