Bara cwmwl yw prif gymeriad y ryseitiau syml a blasus hyn

Mae bara cwmwl yn fara cetogenig a heb glwten sy’n flasus ac yn hynod o hawdd i’w wneud, fel arfer dim ond tri neu bedwar cynhwysyn sy’n cynnwys. Mae’r bara pwff poblogaidd yn blasu’n anhygoel ar ei ben ei hun ac yn sylfaen wych ar gyfer nifer o ryseitiau. O pizza i gacen fer mefus, gall bara cwmwl wneud y cyfan. Os ydych chi’n chwilio am ffyrdd o roi’r opsiwn bara carb-isel, di-glwten hwn i weithio, dyma bum rysáit syml a blasus y gallwch chi eu gwneud gyda bara cwmwl.

11 Ffordd y Gall Merched Gau’r Bwlch Cyflog rhwng y Rhywiau i Gyflawni Eu Nodau Ariannol yn Well

Byddwch yn bendant am roi cynnig ar y pizza gyda chrwst bara cwmwl os nad ydych wedi gwneud yn barod. Dechreuwch trwy gyfuno gwynwy wedi’i chwipio â starts corn. Yna taenwch y cymysgedd yn gyfartal ar daflen pobi wedi’i leinio â phapur memrwn a’i bobi ar 300 gradd Fahrenheit am 23 munud. Yna rhowch saws marinara ar y crwst, ac yna caws wedi’i gratio. Yn olaf, rhowch ef yn ôl yn y popty am ychydig funudau arall, neu nes bod y caws yn dechrau byrlymu, cyn ei weini.

Chlöe Bailey ar pam y dylai hunan-gariad fod yn rhywiol:

Mae’r rysáit hawdd hwn yn rhoi tro ar y BLT clasurol. Dechreuwch gydosod y frechdan gyda thafell o fara cwmwl a brynwyd yn y siop neu fara cartref. Nesaf, taenwch ar haen o sriracha-mayo, ac yna caws cheddar a stribedi cig moch crensiog wedi’u trefnu mewn siâp basged. Rhowch domatos, winwns, letys, a sleisen arall o fara cwmwl ar y frechdan, a mwynhewch!

Gall bara cwmwl hefyd weithio fel sylfaen flasus ar gyfer pwdinau, fel y gacen fer fefus hon. Yn gyntaf, cyfunwch y caws ricotta, mêl, sudd lemwn, a halen mewn powlen. Unwaith y bydd yn llyfn, taenwch y cymysgedd ar dafell o fara cwmwl wedi’i brynu mewn siop neu fara cartref. Yna haenwch y tafelli mefus mewn rhesi fertigol ar ben y bara cymylau wedi’i orchuddio â hufen. Yn olaf, arllwyswch ychydig o fêl cyn ei weini.

Mae bara cwmwl blewog yn mynd yn berffaith gyda byrgyrs caws llawn sudd. Dechreuwch trwy wneud y sgons trwy gyfuno gwynwy wedi’i chwipio â blawd corn. Nesaf, siapiwch y cymysgedd yn batties a’i bobi ar 350 gradd Fahrenheit am tua 20 munud neu nes ei fod yn frown euraid. Yna gwastatáu’r cig eidion wedi’i falu’n batis a’i goginio mewn sgilet. Rhowch sleisen o gaws ar ben y byns. Yna pobwch yn fyr yn y popty i ganiatáu i’r caws doddi. Yn olaf, rhowch y byrger caws at ei gilydd, ychwanegwch eich hoff dopinau, a mwynhewch!

Bydd unrhyw un sy’n mwynhau tost afocado yn bendant am roi cynnig ar yr amrywiaeth hwn o fara cwmwl. Yn gyntaf, gwnewch y bara cwmwl gyda’ch cymysgedd safonol o gwynwy wedi’i chwipio a starts corn wedi’i bobi ar 350 gradd Fahrenheit am tua 20 munud. Ar ôl pobi, rhowch afocado stwnsh ar y bara cwmwl. Yna ysgeintiwch ychydig o halen a phupur bagel cyn ei weini.

Dewch i weld sut mae’r ystafell hon yn dod yn werddon fywiog ar ôl gweddnewidiad undydd anhygoel:

Mae In The Know bellach ar gael ar Apple News – dilynwch ni yma!

Os oeddech chi’n hoffi’r erthygl hon, edrychwch y fflotiau meringue hyn yw’r duedd TikTok ddiweddaraf ar gyfer diodydd!

Y post Mae Bara Cwmwl yn chwarae rhan flaenllaw yn y ryseitiau blasus a syml hyn a ymddangosodd gyntaf ar In The Know.

Mwy o In The Know:

7 jumpsuits cŵl i’w gwisgo ar gyfer y briodas haf honno yn lle ffrog

Gwnewch Ffrïod Saws Poeth Gwyrdd Gyda Chymorth Cogydd TikTok Shihan Chowdhury

Mae TikToker yn rhannu darnia sbeis anhygoel

Mae’r barbwr yn dinistrio toriad gwallt Goldendoodle: “Mae hyd yn oed embaras arno”

5 Smwddis Fegan Sy’n Rhydd o Laeth ond Yn Blas Yr Un Mor Blasus

Leave a Comment

Your email address will not be published.