Bargeinion Diwrnod Cenedlaethol Adenydd Cyw Iâr: Ble i Gael Adenydd Cyw Iâr Rhad

Trwy garedigrwydd Charley’s

Mae yna rywbeth y mae byd bwytai a chwmnïau taflu ieir yn ei garu am fis Gorffennaf. Mae’n gartref i Ddiwrnod Cenedlaethol Cyw Iâr wedi’i Ffrio, Diwrnod Cenedlaethol Cyw Iâr Tendro, a Diwrnod Cenedlaethol Adenydd Cyw Iâr.

Felly, mae’n fis anodd i fod yn iâr. Eto i gyd, rydyn ni’n dathlu’r olaf ohonyn nhw ar Orffennaf 29. Mae Diwrnod Cenedlaethol Adenydd Cyw Iâr yn dod â llawer a llawer o fargeinion ar freichiau adar i fwytai ledled y wlad, a gallwch chi fod yn fuddiolwr y parti. Mae bwytai fel Buffalo Wild Wings, Hooters a Raising Cane yn cynnig bargeinion.

I’ch helpu i wneud y mwyaf o’r diwrnod, dyma’r bargeinion gorau ar gyfer adenydd cyw iâr y byddwch yn dod o hyd iddynt ar Ddiwrnod Cenedlaethol Adenydd Cyw Iâr.

Cyw Iâr Am Ddim ar Ddiwrnod Cenedlaethol yr Adenydd

adenydd gwyllt byfflo
Y fargen:
Sicrhewch chwe adain ddi-asgwrn neu draddodiadol am ddim pan fyddwch chi’n gwario o leiaf $10 wrth fwyta.
Pryd: Gorffennaf 29

Titw
Y fargen:
Prynwch 10 adain a chael 10 adain heb asgwrn am ddim.
Pryd: Gorffennaf 29

O’r Taco
Y fargen:
Sicrhewch Taco Cyw Iâr Crispy am ddim pan fyddwch chi’n prynu un yn ystod wythnos y Diwrnod Gyrru-Thru Cenedlaethol. Bydd rhaid i chi fod yn Del Ie! Aelod gwobrau, serch hynny.
Pryd: tan 31 Gorffennaf

gan Zaxby
Y fargen:
Yn cynnig prydau BOGO Boneless Wings trwy ap Zaxby.
Pryd: Gorffennaf 29

papayas
Y fargen:
Tarwch yr archeb leiaf $20 ar Grubhub a gallwch gael brechdan cyw iâr am ddim a danfoniad am ddim gyda’r archeb honno.
Pryd: dydd Gwener hyd awst

dim ond adenydd ydyw
Y fargen:
Wrth gwrs, mae It’s Just Wings yn dathlu Diwrnod Cenedlaethol Adenydd. Archebwch werth $20 neu fwy o adenydd ar wefan y bwyty a gallwch gael 11 adenydd heb asgwrn am ddim gyda’r cod “WINGDAY22.”
Pryd: Gorffennaf 28-29

gan fazoli
Y fargen:
Sicrhewch bum adain heb asgwrn am ddim pan fyddwch chi’n nodi’r cod “WINGDAY” yn adran hyrwyddo’r app.
Pryd: Gorffennaf 28 – Awst 3

codi cyrs
Y fargen:
Gall aelodau Clwb Caniac gael bys cyw iâr am ddim i anrhydeddu Diwrnod Cenedlaethol Bysedd Cyw Iâr. Yn syml, cyflwynwch y cynnig yn yr ap neu sweipiwch eich cerdyn Clwb Caniac.
Pryd: Gorffennaf 27-30

Arwerthiant Dydd Hooters Adain Cyw Iâr
Trwy garedigrwydd Hooters

Bargeinion Cyw Iâr ar Ddiwrnod Cenedlaethol yr Adenydd

Pizza Pasqually ac Adenydd
Y fargen:
Cael $5 oddi ar unrhyw archeb o $40 o leiaf gyda chod “WINGS”.
Pryd: tan 31 Gorffennaf

Bar adain ar gyfer pluwyr
Y fargen:
Sicrhewch $1 Wings a $2 Goleuadau Blagur fel rhan o gyfres o gytundebau Pen-blwydd Pluckers yn 27.
Pryd: Gorffennaf 29

7-Eleven, Speedway a Stripes
Y fargen:
Gall aelodau 7Rewards a Speedy Rewards gael 10 Adenydd Clasurol am $10 mewn lleoliadau sy’n cymryd rhan.
Pryd: Gorffennaf 29

Gril ac Adenydd Brodorol
Y fargen:
Sicrhewch adenydd am 59 cents i ddathlu Diwrnod Cenedlaethol Adenydd Cyw Iâr. Gallwch hefyd archebu pizza pepperoni mawr am $9.
Pryd: Gorffennaf 29

charleys
Y fargen:
Mynnwch $2 oddi ar archeb adenydd os ydych chi’n aelod o Charleys Rewards. Hefyd, gallwch gael $5 oddi ar archeb adenydd 30 neu 50 darn ar-lein gyda’r cod “HAPPYWINGDAY.”
Pryd: Gorffennaf 29

Chwedlau Tafarn a Gril
Y fargen: Cael adenydd 50 cent gyda phrynu diod.
Pryd: 29 Gorffennaf, 11:30 – 17:00

Bar adain ar gyfer pluwyr
Y fargen:
Sicrhewch $1 Wings a $2 Goleuadau Blagur fel rhan o gyfres o gytundebau Pen-blwydd Pluckers yn 27.
Pryd: Gorffennaf 29

hottie
Y fargen:
Cael danfoniad am ddim trwy’r mis.
Pryd: tan 31 Gorffennaf

cwt tyner
Y fargen:
Sicrhewch ddanfoniad am ddim ar unrhyw archeb dros $12.
Pryd: Gorffennaf 27-31

melinda
Y fargen:
Mae’r cwmni saws pupur artisan yn cynnig gostyngiad o 20% ar ei 31 saws pan fyddwch chi’n defnyddio’r cod “WINGWEEK20” ar ei wefan.
Pryd: tan Medi 5

dim ond adenydd yw bargeinion adain cyw iâr y dydd
Trwy garedigrwydd It’s Just Wings

Bargeinion Lleol ar Ddiwrnod Cenedlaethol Adenydd Cyw Iâr

Diego Pops – Scottsdale, Arizona
Y fargen:
Sicrhewch flasau hanner pris, $2 o gwrw, $6 Diego Margaritas a bargeinion oriau hapus eraill.
Pryd: Dyddiol, 3-6 pm

bargeinion bwyd
Trwy garedigrwydd Marble Slab Dairy

Bargeinion eraill ar Ddiwrnod Cenedlaethol Adenydd Cyw Iâr

Gorsafoedd Penn Llongau tanfor Arfordir y Dwyrain
Y fargen:
Cymerwch frechdanau BOGO o’r gadwyn eilaidd. Defnyddiwch y cod “SUMMER2022” yn y lleoliadau sy’n cymryd rhan.
Pryd: tan 31 Gorffennaf

Cimwch Coch
Y fargen:
Sicrhewch ddanfoniad am ddim trwy DoorDash neu ar archebion a roddir trwy wefan Cimychiaid Coch yn ystod Wythnos Siarcod.
Pryd: tan 31 Gorffennaf

Nwdls a Chwmni
Y fargen:
Sicrhewch archeb fach am ddim o Potsticers i’w Rhannu neu archeb o Beli Cig Barbeciw trwy brynu entren Asiaidd. Fodd bynnag, bydd angen i chi fod yn aelod o Nwdls Rewards.
Pryd: tan 31 Gorffennaf

Hir John Silver
Y fargen:
Sicrhewch ddanfoniad am ddim pan gyrhaeddwch y lleiafswm o $15 yn y lleoliadau sy’n cymryd rhan.
Pryd: tan 31 Gorffennaf

llaethdy slab marmor
Y fargen:
Gall aelodau Gwobrau adbrynu gwobr ar hap yn yr ap ar unrhyw adeg yn ystod Mis Hufen Iâ Cenedlaethol. Gallwch gael hufen iâ bach am ddim, hufen iâ BOGO bach neu ostyngiadau llai eraill.
Pryd: tan 31 Gorffennaf

pokeworks
Y fargen:
Rhowch archeb o $30 o leiaf a gallwch gael gostyngiad o $5 gyda’r cod “POKPICNIC”. Bydd angen i chi fod yn aelod gwobrau ac archebu ar-lein neu drwy’r ap.
Pryd: tan 31 Gorffennaf

Eisiau mwy o fargeinion bwyd?

Dyma ein rhestr gyfoes enfawr o’r holl fwydydd am ddim y gallwch eu cael ar hyn o bryd, yn ogystal â’r bargeinion pizza gorau, rhaglenni gwobrau, anrhegion pen-blwydd, bargeinion cardiau anrheg, bargeinion dosbarthu bwyd, bargeinion dosbarthu bwyd, alcohol a manteision ar gyfer cael eich brechu rhag COVID. -19. Os ydych chi eisiau ychydig yn fwy na, dyweder, taco rhad ac am ddim, rydym hefyd wedi eich gorchuddio â rhestr hir o brydau y gallwch eu cael mewn cadwyni bwyd cyflym am lai na $5. Dim problem.

Ydych chi eisiau mwy o Thrillist? Dilynwch ni ar Instagram, TrydarPinterest, YouTube, TikTok a Snapchat.

Leave a Comment

Your email address will not be published.