Bariau Cwci Sglodion Siocled Menyn Pysgnau

Mae’r Bariau Cwci Sglodion Siocled Menyn Pysgnau hyn yn un o’r pobi hynny lle mae pobl yn torri darnau bach dro ar ôl tro nes bod yr hambwrdd cyfan wedi diflannu, fel arfer mewn llai na 30 munud.

Maen nhw’n gyfuniad perffaith o fenyn cnau daear siocled llyfn ac mae ganddyn nhw wead cwci trwchus, i gyd heb unrhyw amser oer.

Bydd unrhyw fenyn cnau daear yn gweithio, yn llyfn neu’n grensiog, er fy mod yn gweld bod y brandiau rhatach yn gweithio’n well na’r pethau ‘naturiol’. Wedi dweud hynny, mae’r ddau yn darparu canlyniad cnau daear blasus iawn.

Ar gyfer y siocled, rwy’n dewis sglodion siocled llaeth, ond bydd unrhyw fath o siocled wedi’i dorri’n gweithio. Bydd siocled menyn cnau daear, siocled gwyn, neu hyd yn oed siocled tywyll yn ychwanegu eu tro eu hunain.

Florence Stanton, blogiwr yn Tating Thyme.

Ar ôl iddyn nhw gael eu pobi, byddwch chi eisiau gadael iddyn nhw eistedd nes eu bod yn oer yn gyfan gwbl cyn eu sleisio, fel arall maen nhw’n tueddu i ddisgyn yn ddarnau. Fe wnes i roi ychydig o fenyn cnau daear wedi’i doddi ychydig oherwydd rwyf wrth fy modd â’r effaith drizzle, ond mae hyn yn amlwg yn ddewisol.

Rwy’n ffan mawr o’r math yna o fenyn cnau daear sy’n hufenog, annaturiol, ac yn llawn ychwanegion ar hap. Mae ychwanegu hwnnw a thipyn o siocled i bobi yn bleser euog go iawn, a does gen i ddim bwriad i newid unrhyw bryd yn fuan.

Mae Bariau Cwci Sglodion Siocled Menyn Pysgnau hefyd yn hynod gludadwy ac yn hawdd i’w pacio, boed hynny ar gyfer anrhegion athrawon, arwerthiannau pobi, neu hyd yn oed i fynd â nhw at gydweithwyr neu ffrindiau sy’n anhwylus – rydych chi’n siŵr o gwrdd â rhai wynebau hapus. .

Mae hwn yn bobi hawdd sy’n cymryd 10 munud i’w baratoi ac mae’n hwyl iawn i’r teulu cyfan gymryd rhan ynddo. A dim ond 25 munud y mae’n ei gymryd i bobi!


Bariau Cwci Sglodion Siocled Menyn Pysgnau

yn gwasanaethu 10

Bariau Cwci Sglodion Siocled Menyn Pysgnau.

Cynhwysion

 • 150g o fenyn heb halen, wedi’i feddalu
 • 100g o siwgr gronynnog
 • 120g o siwgr brown meddal
 • 1 Wy Gwlad Ganolig
 • 175g menyn cnau daear llyfn
 • 250g o flawd plaen
 • 1 llwy de o soda pobi
 • 200g sglodion siocled llaeth

Dull

 1. Cynheswch y popty i 180C Fan/200C/400F/Marc Nwy 6. Leiniwch badell bobi 8 modfedd sgwâr.
 2. Mewn powlen fawr, neu mewn powlen o gymysgydd stand, cyfunwch y menyn a’r ddau siwgr ar uchel tua 3 munud, nes eu bod wedi’u cymysgu’n llwyr. Ychwanegwch yr wy a’r menyn cnau daear a chymysgwch eto. Dylai fod yn hufennog ond yn drwchus!
 3. Ychwanegwch y blawd a’r soda pobi a chymysgwch. Ychwanegwch y sglodion siocled a chymysgu eto.
 4. Gwasgwch i mewn i badell wedi’i leinio a’i bobi am 20 i 25 munud. Dylai’r top edrych yn solet ac ychydig yn chwyddedig! Oerwch ar rac am o leiaf awr cyn ei dorri a’i weini.
 5. Dewisol: arllwyswch ychydig o fenyn cnau daear/siocled wedi’i doddi ar gyfer addurno

Edrychwch ar ein banc ryseitiau, neu gallwch gael mwy o ysbrydoliaeth pobi o wefan neu dudalen Instagram Florence.

Instagrammer a blogiwr pobi o Aberdeen yw Florence Stanton.


Am fwy fel hyn…

Eisoes yn danysgrifiwr? Mewngofnodi

[Peanut butter and chocolate chip cookie bars]

[[text]]


Leave a Comment

Your email address will not be published.