Beth i wneud penwythnos 4ydd o Orffennaf yma

Dewch o hyd i’ch rysáit ar gyfer y rholyn cimwch perffaith yma.

Popty araf yn tynnu porc.Karoline Boehm Goodnick

brechdanau porc tynnu

Ysgrifenna gohebydd y Globe Lisa Zwirn: “Mae coginio ysgwydd porc mewn popty araf yn eich gwobrwyo â chig hynod dendr, blasus, a di-ffws sy’n berffaith ar gyfer gwneud brechdanau, tacos, neu enchiladas—pryd gweddol hawdd i’w wneud i blentyn yn ei arddegau. Os nad oes gennych chi popty araf, gallwch chi bobi’r porc, wedi’i baratoi yr un ffordd, mewn padell wedi’i gorchuddio mewn popty 325 gradd am tua thair awr (mae’n cael ei wneud pan fyddwch chi’n ei godi i mewn i’r pot gyda fforc ac mae’n wedi’i goginio). tendr wedi cwympo). Neu defnyddiwch stôf neu popty pwysedd trydan, gan ei amseru yn unol â chyfarwyddiadau’r gwneuthurwr. Mae’r popty araf yn cymryd tua saith awr yn isel a gallwch ei wneud un diwrnod, ei roi yn yr oergell dros nos, sgimio’r braster a’i ailgynhesu drannoeth.”

Dewch o hyd i’r rysáit yma.

Dyma sut i wneud stêc wedi’i grilio’n berffaith gan ddefnyddio gwyddoniaeth.Connie Miller/CB Creatives

Sut i wneud y stêc wedi’i grilio perffaith

Ysgrifenna gohebydd y Globe, Valerie Ryan: “Mae’n hen her. Sut ydych chi’n grilio stêc sy’n dendr ac yn llawn sudd ar y tu mewn ac sydd â thu allan serog, blasus a browngoch? Rydym yn adnabod y person i’w holi: Meathead Goldwyn, sylfaenydd, golygydd a ‘swynwr barbeciw’ gwefan boblogaidd AmazingRibs.com. Rhyddhawyd ei lyfr, ‘Meathead: The Science of Great Barbeque and Grilling,’ a ysgrifennwyd gyda’r ffisegydd a chynghorydd gwyddoniaeth AmazingRibs.com, Greg Blonder, [in 2016].”

Mae Goldwyn yn credu y gellir cyflawni’r stêc ddelfrydol trwy ddeall gwyddoniaeth coginio cig. Dysgwch sut yma.

Cawl pysgod yn nhy Sheryl Julian.Charlie Mahoney

Cawl pysgod

Lwcus ni! Mae Sheryl Julian wedi rhannu ei rysáit clam chowder. “Mewn bwytai, mae clam chowder naill ai’n wych neu’n ofnadwy, yn bennaf oherwydd bod rhai cogyddion yn handi iawn gyda blawd a thewychwyr eraill, ac mae’r cawl yn blasu pasteiod. Gartref, fodd bynnag, pan fyddwch chi’n gwneud pot o faint hylaw, dylai fod gan y cawl y corff a’r hufenedd cywir. Yma rydych chi’n cael ychydig o ysmygu o’r cig moch.”

Dewch o hyd i’r rysáit yma.

Brestau Cyw Iâr wedi’u Grilio gyda Saws Mintys Gwyrdd.Karoline Boehm Goodnick

bronnau cyw iâr wedi’u grilio

Daw’r rysáit hon gan ohebydd y Globe Karoline Boehm Goodnick: “Nid yw Salsa verde yma yn cyfeirio at y condiment Mecsicanaidd a wneir gyda tomatillos, chiles, a cilantro, ond at y saws olew olewydd perlysiau a ddefnyddir yn draddodiadol i addurno’r ddysgl Eidalaidd enwog o stecen Florentine. Mae’r saws gwych hwn yn dyrchafu ac yn cydbwyso unrhyw beth sydd wedi’i goginio dros fflam agored. Pureiwch y garlleg, capers, a brwyniaid gyda llond llaw o fintys ffres a phersli mewn prosesydd bwyd. Yn wahanol i pesto, nid yw’r saws hwn yn emwlsio; cadwch ef yn rhydd, ac yn flasus o sbeislyd, gyda darn o heli caper, os bydd angen. Gadewch i’r bronnau cyw iâr orffwys ar dymheredd yr ystafell am 30 munud cyn grilio fel bod y rhan fwyaf trwchus yn coginio cyn i’r croen losgi. Mae hyn yn arbennig o bwysig o ran y bronnau mawr rydyn ni’n dod o hyd iddyn nhw mewn archfarchnadoedd heddiw.”

Dewch o hyd i’r rysáit yma.

Plat llysiau wedi’i grilio.Sheryl Julian ar gyfer The Boston Globe

Plat llysiau wedi’i grilio

Daw’r harddwch hwn gan Sheryl Julian: “Dylai platiau llysiau edrych fel gerddi blodau, ac yr adeg hon o’r flwyddyn, does ond angen i chi fentro o amgylch eich cymdogaeth i gael gwers mewn trefniadaeth bwyd. Wrth i chi gerdded, sylwch ar sut mae’r gerddi blodau wedi’u trefnu fel nad yw’r holl tiwlipau, er enghraifft, yn cael eu grwpio gyda’i gilydd, ond yn cael eu lledaenu. Ar ôl rhostio amrywiaeth o lysiau lliwgar, trefnwch nhw mewn grwpiau o ddau a thri ar blât mawr fel petaech chi’n plannu gwely blodau. Mae hyn yn cynnwys pupurau cloch wedi’u rhostio, zucchini babi wedi’i dorri’n hir, darnau nionyn coch, tomatos ceirios wedi’u sgiwer ar sgiwerau byr, sleisys caws gafr plaen, olewydd, a bara wedi’i grilio. Ysgeintiwch oregano ffres, marjoram, neu bersli. Bron ni waeth sut y byddwch chi’n trefnu popeth, bydd yn edrych yn lliwgar a hardd.”

Dewch o hyd i’r rysáit yma.

Byrgyrs Caws Portobello wedi’u grilio.Sally Pasley Vargas ar gyfer The Boston Globe

byrgyrs portobello

Un arall gan Sally Pasley Vargas: “A ddisgrifir yn aml fel y “madarch cigog,” mae hetiau portobello mawr 4 modfedd yn ymgeiswyr naturiol ar gyfer dewis llysieuol yn lle patis cig eidion wedi’i grilio. Mae ganddynt flas madarch cyfoethog, amlwg ac maent yn sychach na’u cymheiriaid llai. Mae eu coesau’n wydn ac yn goediog, ond mae’r tagellau brown tywyll yn gwbl fwytadwy, ac oni bai eich bod yn eu stwffio, gadewch nhw heb eu cyffwrdd. Tra bod y gril yn boeth, coginiwch sleisys trwchus o winwnsyn melys hefyd, a phan fydd y madarch bron â gorffen, rhowch gaws cheddar ar eu pennau a gadewch i’r caws gynhesu nes ei fod wedi toddi. Gan fod tymheredd y gril yn amrywio, efallai y bydd angen i chi addasu’r amser coginio yma, ond mae’n anodd mynd yn anghywir. Gweinwch y madarch ar bynsen meddal gyda letys, tomatos, a mayonnaise rhuddygl poeth sbeislyd. Ni fyddwch yn colli’r cig.

Dewch o hyd i’r rysáit yma.

Coleslo yw’r ddysgl ochr haf berffaith.Shutterstock

coleslaw clasurol

Dyma’r pryd haf perffaith, hawdd a blasus gan Sally Pasley Vargas. Dewch o hyd i’r rysáit yma.

Bara ŷd yn nhy Sheryl Julian.Dylunio Bwyd/Sheryl Julian a Valerie Ryan

bara corn

“Mae angen rysáit bara corn dibynadwy ar bob cogydd,” ysgrifennodd Sheryl Julian. “Hyd yn oed os nad ydych chi’n pobi llawer, gallwch chi gymysgu’r cytew hawdd hwn o hyd. Mae yna rai cymysgeddau masnachol da ar y farchnad, ond pan fyddwch chi’n tynnu powlen ac yn ychwanegu hylifau atynt, gallwch chi hefyd wneud eich rhai eich hun (ac wrth gwrs, mae bara corn cartref yn fwy ffres ac yn well). Mae’r cymysgedd un-bowlen hon yn dechrau gydag wyau, llaeth enwyn, a llysiau neu olew canola, wedi’u cymysgu’n dda, yna ychwanegu blawd corn melyn, tir carreg os gallwch chi ddod o hyd iddo, ychydig o flawd, a rhywfaint o furum. Nid oes angen i chi wneud mise en place yma (trefnu popeth sydd eisoes wedi’i fesur), er bod angen un arnoch bob amser ar gyfer nwyddau pobi, oherwydd gallwch chi ollwng popeth i’r cynhwysydd wrth i chi fesur.”

Dewch o hyd i’r rysáit yma.

Bisgedi menyn.Sheryl Julian

bisgedi menyn

Unwaith eto gan Sheryl Julian: “Treuliodd y cogydd crwst Stella Parks sawl blwyddyn yn ysgrifennu ar gyfer seriouseats.com, lle cafodd ddilyniant enfawr. Enillodd ei lyfr, ‘BraveTart: Iconic American Desserts,’ Wobr James Beard (2018). Mae wedi dod yn gyfaint poblogaidd i bobyddion cartref. Mae eu bisgedi llaeth enwyn hynod o flaky, wedi’u pobi mewn sgilet haearn bwrw, yn ddigyffelyb. I gymysgu’r ciwbiau menyn i’r blawd, gwasgwch y menyn gyda’ch bysedd nes ei fod yn ffurfio cynfasau bach, yna ychwanegwch ddigon o laeth menyn i ffurfio pêl gludiog. Nid yw’r toes yn cael ei rolio, ond ei dylino, ei blygu dair gwaith a’i stampio i gylchoedd. Paciwch nhw’n dynn i’r badell a’u pobi yn nhraean isaf y popty, fel bod y gwaelodion yn brownio ac yn dod yn gadarn, ac mae gan y cwcis, sy’n codi ac yn cyffwrdd â’i gilydd, ochrau tyner,” ysgrifennodd Julian.

Dewch o hyd i’r rysáit yma.

Rysáit Sheryl Julian ar gyfer Mefus Shortcake. Sheryl Julian

Cacen mefus

Un arall gan Sheryl Julian: “Wedi’i gwneud fel cwcis, mewn powlen gan ddefnyddio cymysgydd stand neu ddwy gyllell ddiflas, mae’r gacen ysgafn hon yn cael ei phobi mewn padell gron 8 modfedd ac yna’n cael ei sleisio’n llorweddol. Gadewch i’r aeron macerate mewn siwgr a chroen oren i echdynnu eu sudd cyn eu haenu ar ben hufen chwipio rhwng haenau.”

Dewch o hyd i’r rysáit yma.

pastai ceirios ffres jean kressy slug: xxkressyrec credyd llun: Karoline Boehm goodnickkaroline boehm goodnick

Tarten geirios delltog

Gan y cyfrannwr Jean Kressy: “Wrth wneud y rhisgl dellt, yn lle gwehyddu’r stribedi, trefnwch un set ac yna gosodwch yr ail set ar ei phen i ffurfio’r patrwm dellt. Mae’n llawer haws a byddwch yn cael yr edrychiad cywir. Mae ychydig o uchder ar ymyl y toes yn atal y suddion rhag arllwys.”

Dewch o hyd i’r rysáit yma.

Ffrwythau haf clafoutis.Sheryl Julian

Ffrangeg clafoutis

Yn sicr, nid yw’r cyfan yn Americanaidd, ond mae’n dal yn wych. Ac ni allai clafoutis Ffrengig, yn llawn ffrwythau haf, fod yn haws i’w wneud, meddai Sheryl Julian.

Dewch o hyd i’ch rysáit yma.


Gellir cyrraedd Chris Morris yn [email protected] Dilynwch hi ar Twitter @morrisglobe.

Leave a Comment

Your email address will not be published.