Beth i’w goginio: pedair ffordd hawdd o goginio gyda thatws

Er bod letys a phupur cloch yn mynd yn ddrytach y dyddiau hyn, mae’r daten ostyngedig mor fforddiadwy ag erioed.

Mae tatws yn plesio’r dorf ac yn amlbwrpas. Gallwch eu rhostio, eu ffrio, neu eu torri i’w defnyddio mewn cawl a salad.

O meatloaf i gawl swmpus, dyma bedwar syniad tatws hawdd.

Mae’n dywydd perffaith ar gyfer torth cig gyda thatws stwnsh hufennog ar ei ben.(ABC Bob Dydd: Annika Kafcalloudis)

Mae pastai bugail Julia Busuttil Nishimura yn cyfuno briwgig cig oen gyda phys, moron a thatws stwnsh blasus.

Ei gynhwysyn cyfrinachol? Saws soî.

Mae hi’n dweud ei fod yn dod â “chyfoeth braf i’r cymysgedd cig eidion daear.”

Gwneir y frittata gydag wyau, persli, caws wedi’i gratio a thatws pob.(ABC Bob Dydd: Heidi Sze)

Os ydych wedi pobi tatws yn yr oergell, beth am eu gwneud yn frittata?

Mae’r rysáit hwn gan Heidi Sze yn bryd rhad heb gig a all fod ar y bwrdd mewn llai na hanner awr.

Mae fersiwn Heidi yn defnyddio pys a chaws sawrus, ond gallwch chi addasu’r rysáit trwy ychwanegu perlysiau, math gwahanol o gaws, neu gyfnewid y pys am lysiau eraill.

Mae’r cawl hwn yn syml, yn gysurus, ac yn llawn llysiau.(ABC Bob Dydd: Tim Gray)

Mae’n well gweini’r cawl llysiau swmpus hwn gyda thost menyn ar noson braf o aeaf.

Mae’n well gan Heidi ddefnyddio tatws cwyraidd yn y rysáit hwn, fel bintje, kipfler, neu hollandaise, gan eu bod yn dal eu siâp yn well wrth eu hailgynhesu.

Gallwch wasgu pryd arall i mewn trwy droi cawl dros ben yn saws pobi pasta.

Yn syml, stwnsiwch unrhyw fwyd dros ben ac arllwyswch y cymysgedd dros basta wedi’i goginio’n ysgafn, gan ychwanegu eog neu diwna os dymunir.

Rhowch gaws ar ei ben, pobwch yn y popty nes ei fod yn frown euraidd, a chewch bryd arall hawdd yn ystod yr wythnos.

Gwneir y salad tatws hwn gyda chennin syfi, sialóts, ​​a dresin syml.(ABC Bob Dydd: Heidi Sze)

Ni fyddai rhestr o ryseitiau tatws yn gyflawn heb salad tatws.

Mae’r fersiwn di-fai hwn yn llysieuol a gellir ei wneud â chynhwysion pantri.

Mae’n opsiwn gwych ar gyfer picnic, cynulliadau neu ginio, ond gellir ei weini hefyd ar gyfer swper gyda rhywfaint o diwna mewn olew ar yr ochr.

ABC bob dydd yn eich mewnflwch

Derbyn ein cylchlythyr i gael y gorau o ABC Bob Dydd bob wythnos

Leave a Comment

Your email address will not be published.