Beth i’w goginio penwythnos yma

Rwy’n cofio derbyn rhifyn cyntaf y cylchlythyr hwn tua saith mlynedd yn ôl pan oeddwn yn gweithio fel cynrychiolydd gwasanaeth cwsmeriaid i gylchgrawn bwyd. A nawr, dim ond am un diwrnod, fi yw’r awdur. Mae bywyd yn dod i chi yn gyflym! Dyma Priya Krishna, gyda llaw.

Rwy’n ysgrifennu o Tulsa, wrth i mi deithio’r wlad ar gyfer ein rhestr flynyddol o’r lleoedd mwyaf cyffrous i giniawa yn America. Fy adlif asid o’r neilltu, bu cymaint o brydau cofiadwy. Croissants Gwenith Sonoran yn Phoenix; cyw iâr Jamaican yn Austin; twmplenni wedi’u lapio mewn dail banana yn Philly. Ni allaf aros i rannu’r rhestr derfynol yn yr hydref.

Yn ystod yr haf, mae teithio yn tueddu i ddargyfeirio fy sylw oddi wrth fwynhau Dinas Efrog Newydd. Felly, wedi fy ysbrydoli gan fy nghydweithiwr Nikita Richardson, gwnes restr o ddymuniadau am y ddau fis nesaf: rhowch gynnig ar bob parlwr hufen iâ o fewn radiws dwy filltir i’m fflat, gweld ffilm gyrru i mewn, mynychu gêm pêl fas, ac yn olaf gweld mae arwyr fy nhref enedigol, y Cywion, yn byw.

Mae rhai pobl yn westeion diymdrech; Dydw i ddim yn un ohonyn nhw, felly dwi’n dibynnu ar ryseitiau parod ar gyfer diodydd a bwyd. Fel te melys, efallai gydag ychydig o wisgi? Neu salad orzo gyda phupur cloch a feta (Orzo: y pasta prin y gallwch chi ei adael i eistedd mewn saws am amser hir).

Mae gen i bron bob amser gynhwysion wrth law ar gyfer y nwdls menyn cnau daear oer hyn. Ac yn boblogaidd iawn mae parti chaat, lle byddaf yn rhoi chakri, sev, tatws wedi’u berwi, winwns, tomatos a siytni a gadael i bobl baratoi eu byrbrydau eu hunain.

Nawr am rai seigiau rydw i’n eu caru ar gyfer penwythnos cyntaf yr haf: mae kimchi bibim guksu Darun Kwak yn ginio ymarferol sy’n wasanaeth gwasanaeth yn bennaf. Roedd corn ffres y siop yn edrych yn rhy drist ar gyfer y Pasta Corn Melissa Clark hafaidd hwn, ond roedd ŷd melys wedi’i rewi yn gweithio’n wych. Fe wnes i Larb Madarch Rhost Yewande Komolafe ar gyfer fy chwaer feichiog a oedd angen bwyd iach gyda blas. Ac mewn eiliad o ysbrydoliaeth, defnyddiais y saws a wneuthum ar gyfer Bowls Sesame Salmon Kay Chun fel sylfaen ar gyfer Tofu Sauteed Cucumbers Hetty McKinnon. Mae’r rysáit yn honni ei fod yn gwasanaethu pedwar, ond [whispers] Bwyteais y cyfan mewn un eisteddiad.

Er fy mod yn siarad llawer am fy nghynlluniau haf, yn realistig, byddaf yn treulio llawer o nosweithiau yn gwylio’r teledu ar fy soffa. Ni allaf aros i weld Harvey Guillen, fy malwch teledu, yn nhymor newydd “What We Do in the Shadows,” sy’n cael ei dangos am y tro cyntaf ar Orffennaf 12 ar FX. Yr wyf yn ddwfn i mewn i “Ms. Marvel” ar Disney + ac mewn cariad ag Iman Vellani. Ac mae tymor newydd “Rutherford Falls” ar Peacock hyd yn oed yn fwy craff a doniol na’r olaf.

Os ydych chi’n byw yn Efrog Newydd ac eisiau mwy o awgrymiadau ar gyfer gweithgareddau’r haf, mae gan The Times gylchlythyr cyfan sy’n ymroddedig i hynny, dan arweiniad tri awdur dawnus, Julia Carmel, Michael Gold a Korsha Wilson.

Wrth siarad am Korsha, mae ganddo stori wych am y bioden o’r enw Moody, sydd y tu ôl i’r Real Mother Shuckers yn Brooklyn, a’r cysylltiad hirsefydlog rhwng Americanwyr Affricanaidd a’r wystrys.

@priyakrishna ydw i ar Instagram a Trydar. Gyrrwch neges ataf os wnaethoch chi fwynhau hwn! Efallai y bydd y pwerau a fydd yn dod â mi yn ôl ar gyfer rownd arall.

Leave a Comment

Your email address will not be published.