beth i’w goginio wythnos yma

Bore da. Mae Genevieve Ko yn llenwi dros Sam ac yn sianelu ei hegni: Mae heddiw yn ddiwrnod da i feddwl am fwyd ar gyfer y partïon rydych chi’n eu taflu y penwythnos nesaf.

I mi, mae hynny’n golygu mynd i Costco, fy lle hapus, a llwytho brechdanau ac eirin gwlanog gwastad fel eu bod yn ddigon aeddfed i bobi yng nghrydd crwst fflawiog Edna Lewis, un o fy hoff bwdinau haf gan un o fy hoff awduron o lyfrau coginio .

Ond heddiw rydw i’n mynd i drio’r eirin gwlanog mewn dresin sesame ar gyfer Crisp Wonton Salad Eric Kim (uchod), yr ysgrifennodd amdano yn The New York Times Magazine yr wythnos hon. Weithiau dwi’n ychwanegu gwasgfa ychwanegol i’r salad trwy ffrio nwdls reis sych a chnau daear yn yr olew poeth ar ôl gorffen y papur lapio wonton. Gyda hynny, mojito a rhai rholiau da.

O ran gweddill yr wythnos…

Rhoddais gynnig ar y Stovetop Mac a Chaws hwn gyda Selsig a Chêl, ac mae eisoes yn ffefryn newydd. Wedi’i ysbrydoli gan gymysgeddau pasta mewn bocs o’r 1970au a grëwyd i ymestyn pwys o gig eidion, mae’r fersiwn cartref hwn â blas arbennig o selsig Eidalaidd. Mae’r cyfan yn toddi i mewn i bryd blasus, gooey mewn un badell, gan eich gadael heb fawr ddim golchi llestri.

Gellir defnyddio unrhyw bysgod yn y jorim hwn, stiw saws soi Corea gyda garlleg a sinsir, ond mae’n well ei weini gyda ffiledi brasterog o eog, macrell, neu benfras du. Mae radis cyfan yn mudferwi yn y saws, gyda’r gwres o’r jalapeños, maen nhw’n dod yn dendr a melys.

Mae yna filoedd yn fwy o ryseitiau i’w coginio yr wythnos hon yn aros amdanoch chi yn New York Times Cooking, a hyd yn oed mwy o ysbrydoliaeth ar ein cyfrifon TikTok, Instagram a YouTube. Fodd bynnag, mae angen tanysgrifiad arnoch i gael mynediad at y ryseitiau. Mae tanysgrifiadau yn cefnogi ein gwaith. Os gwelwch yn dda, os nad ydych wedi gwneud hynny eisoes, a fyddech yn ystyried tanysgrifio heddiw? Diolch.

Ac os oes gennych chi broblemau gyda hynny, neu gyda’n technoleg, mae croeso i chi ysgrifennu atom ni: [email protected] Bydd rhywun yn cysylltu â chi.

Fel byddai Sam yn dweud, does ganddo ddim i’w wneud â cwcis na katsu, ond fe wnaeth y sgwrs yma rhwng Jeff Bridges a John Lithgow fy ysbrydoli i ddechrau gwylio “The Old Man” ar FX. (Mr. Bridges, fy nghyfaill.)

Mae llawer o opsiynau newydd ar gyfer darllen yn yr haf, ond yn aml mae’n well gennyf orwedd ar y traeth gyda’r llyfrau a neilltuwyd i mi fel myfyriwr. Maen nhw’n neis pan nad oes eu hangen a phan mae byw’n hirach yn rhoi mwy o ystyr iddyn nhw. Ar hyn o bryd, dyna “The Their Eyes Were Watching God” gan Zora Neale Hurston.

Os ydych chi erioed wedi gweld BTS yn perfformio, yna rydych chi’n gwybod pam maen nhw wedi bod yn un o’r bandiau mwyaf ers bron i ddegawd. Os nad ydych, darllenwch yr erthygl hon o Efrog Newydd gan E. Tammy Kim i ddeall pam fod eich “saib” presennol yn bwysig.

Yn olaf, yn The Times, bydd y sylwebaeth barhaus ar sioe gŵn San Steffan yr wythnos hon yn gwneud ichi chwerthin, a byddwch chi eisiau ci mawr, blewog.

Leave a Comment

Your email address will not be published.