beth i’w goginio wythnos yma

O ran gweddill yr wythnos…

Rwyf wrth fy modd â’r Asbaragws Tymhorol Melissa Clark a’r Pasta Pys Primavera hwn, yn hawdd, yn gyflym ac yn flasus. Mae ychwanegu crème fraîche yn gwneud iddo flasu’n fwy sbringlyd a ffres, er y byddai diferyn o olew olewydd yn gweithio mewn pinsied. Mae Tarragon yn hanfodol.

Mae gan Ali Slagle rysáit newydd a fyddai’n gwneud pryd gwych ar ddydd Mawrth: Cawl Haidd Cig Eidion y Cogydd Araf. Does dim crasboeth ar y dechrau, a digon o umami o’r madarch sych. Mae’n dymp-a-mynd clasurol yn y bore, ac yn gwneud swper gwych ar ôl iddi dywyllu.

Dewis Cogyddion: Boed yn rysáit newydd Zainab Shah ar gyfer keema shimla mirch, sy’n cyfuno cyw iâr mâl sbeislyd, persawrus, tomato, pupur cloch a phupur chili; neu fy rysáit dim rysáit ar gyfer kielbasa hasselback. Y naill ffordd neu’r llall, rydych chi’n cael pryd cyflym o’r wythnos ar nos yr wythnos pan fyddwch ei angen fwyaf.

Mae Hetty McKinnon’s Tomato Tofu Egg Drop Soup yn olwg tangy ar dro-ffrio Tsieineaidd clasurol, wedi’i wneud ar ffurf cawl. Oes, mae sos coch yn y rhestr gynhwysion. Mae’n rhoi crispness croeso i’r cawl. Byddwch yn gweld.

Mae miloedd ar filoedd yn fwy o ryseitiau i’w coginio yr wythnos hon yn aros amdanoch chi yn New York Times Cooking. Oes, mae angen tanysgrifiad arnoch i gael mynediad iddynt. Fel yr wyf wedi nodi o’r blaen, mae tanysgrifiadau yn cefnogi ein gwaith ac yn caniatáu iddo barhau. Gobeithio, os nad ydych wedi rhoi un allan eto, y byddwch yn ystyried tanysgrifio heddiw. Diolch.

Nid yw’n stryd un ffordd. Os ydych chi’n cael problemau gyda’n technoleg, cysylltwch â ni yn [email protected] Bydd rhywun yn cysylltu â chi. Neu os ydych am anfon mwydyn neu afal atom, ysgrifennwch ataf: [email protected] Darllenais bob llythyr a anfonwyd. Ac ymwelwch â ni, fel y dywedant, oddi ar y silff. Rydyn ni ar TikTok, Instagram a YouTube, lle rydyn ni’n cael llawer o hwyl.

Nawr, mae’n bell iawn o ysgrifennu am golwythion cig oen Ffrengig neu wisgo hosan goffi, ac mae’n gas gen i bortreadau ffuglennol o newyddiadurwyr mae’n debyg cymaint â’r heddlu yn casáu portreadau ffuglennol o dditectifs, ond mae rhywbeth cyffrous o hyd am y “Tokyo Vice” newydd. ar HBO max.

Yn The Times, mae Molly Young yn gwneud achos cymhellol dros ddarllen cofiant newydd Margo Jefferson, “Building a Nervous System.”

Diddorol: Ellen Ruppel Shell yn Smithsonian Magazine, ar “tonewood” mwyaf gwerthfawr y byd a ddefnyddir i wneud gitarau hardd.

Yn olaf, dyma gerdd gan Taneum Bambrick yn The New Yorker, “Separating.” Mwynhewch, a byddaf yn ôl ddydd Llun.

Leave a Comment

Your email address will not be published.