Beth i’w wneud ym mis Mai? 11 syniad hwyliog, ysbrydoledig a fforddiadwy

Mai yw un o’n hoff fisoedd yma yn Tîm CS, ac nid dim ond oherwydd ei fod yn ben-blwydd Camille. Mae’r mis yn llawn digon o resymau i ddathlu (helo, Cinco de Mayo, partïon pwll, a digon o fwyta alfresco). Ni waeth ble rydych chi, mae’n ymddangos mai mis Mai yw’r mis y mae pethau’n dechrau twymo i fyny mewn gwirionedd (a aros cynnes). Mae’r gwanwyn yn ei anterth ac mae addewid yr haf ar y gorwel. Mae gennym ni deimlad y mis hwn yn mynd i fod yn dda, ond os ydych chi’n pendroni beth i’w wneud ym mis Mai, peidiwch â phoeni, mae gennym ni.

Mae cymaint o ysbrydoliaeth i’w ddarganfod yn y mis i ddod. Mae’r blodau’n blodeuo, mae’r haul yn aros yn hirach, ac mae’r egni’n gadarnhaol ac yn llachar. Felly dewch i mewn i’r awyrgylch a sgroliwch ymlaen am 11 syniad hwyliog am beth i’w wneud ym Mayo (gyda ryseitiau margarita). Paratowch i dderbyn y mis gyda breichiau agored.

Delwedd dan sylw o Michelle Nash.

Dewch o hyd i’r anrheg perffaith i fam.

Mae Sul y Mamau ar y gorwel (Mai 8!) a thra bod pob un o’n ryseitiau brecinio wedi’u nodi’n tudalen, mae dod o hyd i’r anrheg perffaith i gynrychioli eich cariad yn dipyn mwy o her. Yn ffodus, rydym wedi crynhoi ein 22 hoff anrhegion sy’n feddylgar ac yn fforddiadwy ($50 ac iau!). Canhwyllau, y sliperi mwyaf cyfforddus, y siocled fegan cyfoethocaf a llawer mwy. plymio i mewn.

Cerddwch eich calon.

Mae heicio yn y gaeaf yn un peth, ac yn bendant does dim byd gwell na dod o hyd i’ch hun ymhlith y dail cyfnewidiol yn y cwymp. Ond mae rhywbeth arbennig am fynd allan pan fydd y tymheredd yn caniatáu o’r diwedd a chael yr holl olygfeydd da o’r gwanwyn i’r haf. Dewiswch ychydig o deithiau cerdded yr hoffech chi roi cynnig arnynt yn eich ardal leol, ffoniwch ffrind a gwnewch apwyntiad ar gyfer penwythnos neu heic ar ôl gwaith.

Ffrydiwch y rhaglenni dogfen gorau nawr.

Rydyn ni’n gwybod, rydyn ni’n gwybod: y misoedd oerach yw pan ddylen ni fod yn gwylio pob un o’n hoff sioeau a ffilmiau, gan ildio i lawer o amser y tu allan yn yr haf. Ond, ac arhoswch gyda ni yma, beth os oedd yna ganllaw i’r rhaglenni dogfen newydd, ysbrydoledig a rhaid eu gweld roedd yn rhaid i chi eu gwylio, yn union ar flaenau eich bysedd? Newyddion da: mae yna o gwbl. Rydyn ni wedi crynhoi’r ffilmiau mwyaf ysbrydoledig sy’n ysgogi’r meddwl i’w ffrydio ar hyn o bryd, yma.

Dewch o hyd i’ch hoff ddiod haf newydd.

Pan fydd yr haul yn curo’n iawn a’r tymheredd yn uwch na 80 gradd, mae’n siŵr y gallwch chi ddod o hyd i mi ar batio gyda spritz Aperol mewn llaw. Dyma fy hoff ddiod o’r tymor ac mae mor adfywiol. Ond rydw i bob amser yn agored i newid pethau, a does dim ffordd well o groesawu’r haf na gyda’r ryseitiau hawdd Mefus Rosé Sangria a Mint Julep. Maent yn ffrwythus, yn llysieuol, ac yn berffaith ar gyfer eu gweini mewn unrhyw gynulliad awyr agored rydych chi’n ei gynnal.

Chwiliwch am eiliadau o harddwch annisgwyl.

Mae hyn yn fwy o fwriad nag o dasg, ond rydym yn ei annog yn llwyr serch hynny. Gyda chymaint yn ei flodau ac yn y tymor, mae digon o gyfleoedd i chwilio am eiliadau sy’n eich ysbrydoli a’ch syfrdanu. Ewch am dro neu brynhawn o archwilio, gan chwilio am vignettes bach o harddwch naturiol cyfansoddiadol rhyfeddol. Triawd o goed mewn lleoliad perffaith neu grŵp o arddias ffres, toreithiog a llawn. Beth bynnag a ddarganfyddwch, beth bynnag a geisiwch, cymerwch ychydig o amser i fod yn bresennol ar gyfer y rhyfeddod naturiol sydd ganddo i’w gynnig.

Coginiwch eich ffordd ffanatig salad.

Datblygwr rysáit a steilydd bwyd Jess Damuck yw’r “Bob Ross of salads” hunan-gyhoeddedig (y disgrifiad hwnnw yn unig a enillodd i mi ar unwaith). Eich llyfrau coginio newydd, ffanatig salad yn cynnwys dros 100 o ryseitiau, gan ddangos yr holl ffyrdd creadigol a gwych y gellir trefnu llysiau a ffrwythau ar blât. Rhoddir llawer o sylw i flas a gwead, ac mae’r prydau sy’n deillio o hyn yn weithiau celf lliwgar a thrawiadol. O salad sitrws i frecwast i salad Cesar gyda pizza (!!!), ffanatig salad mae’n blymio’n ddwfn i fyd rhyfeddol cynhwysion ffres a’r cyfoeth a’r harddwch a geir mewn prydau gwych, boddhaol.

Cinio perffaith ar gyfer diwrnod gwaith yn yr awyr agored.

Wrth siarad am saladau… mae ein Salad Feta Lemon gyda Ffa Gwyn yn union mae’r hyn yr ydym am ei fwyta rhwng hanner dydd a 2pm yn galonnog, hufenog, a digon hallt diolch i’r blociau o feta sy’n cael eu taflu ym mhobman. Gellir rhoi popeth at ei gilydd mewn ychydig funudau a’i fwyta hyd yn oed yn gyflymach. (Psst…os yw sammie amser cinio clasurol yn fwy cyflym i chi, Cegin y New York Times a yw wedi’i orchuddio â’r frechdan tiwna perffaith, gyda mymryn o wasgfa).

Prynwch ddillad nofio cynaliadwy.

Paratoi i nofio yn yr haf? Yr un peth. Y newyddion da yw bod yna lawer o frandiau sy’n dylunio ac yn datblygu siwtiau ecolegol sy’n ddelfrydol ar gyfer unrhyw antur. Ein ffefrynnau? Mae Girlfriend Collective newydd lansio cyfres newydd o ddillad nofio cynaliadwy, cynaliadwy na allwn gael digon ohonynt (y top hwn!) ac mae CUUP, gwneuthurwyr hoff ddillad isaf pawb, wedi trosi eu dyluniadau hardd yn siwtiau nofio. O, a pheidiwch ag anghofio am Everlane: gall eu darnau fod yn finimalaidd, ond maen nhw’n wirioneddol chwaethus.

Diweddarwch eich trefn gofal croen ar gyfer yr haf.

Efallai eich bod chi’n briod â’ch trefn gofal croen 12 cam, ond mae symud i dymor newydd yn amser perffaith i newid rhai o’ch cynhyrchion profedig. Tra bo’r haf yn ymwneud â’r cyfansoddiad lleiaf a’r llewyrch efydd, symudliw rydyn ni i gyd yn ei ddymuno, mae problemau croen yn parhau i fodoli. Felly p’un a oes angen i chi gynyddu’ch gêm diblisgo neu adnewyddu’ch agwedd at retinol, edrychwch ar ein canllaw gofal croen haf a gymeradwywyd gan dderm yma.

Dysgwch sut i wneud y bwrdd caws mwyaf blasus, heb dorri’r banc.

A oes unrhyw beth mwy dramatig neu Nadoligaidd na bwrdd caws wedi’i lenwi â ffrwythau, cnau a llysiau (gyda sawl math o gaws, wrth gwrs)? Ateb: yn bendant ddim. Byrddau caws yw’r canolbwynt perffaith ar gyfer unrhyw grynhoad gwanwyn neu ddolur haf. Er eu bod yn draddodiadol wedi’u cadw ar gyfer blasus, does dim byd yn eich atal rhag chwipio bwrdd sy’n llawn o gydrannau blasus a boddhaol. Cynnwys bwrdd caws ar fwydlen eich cinio nesaf? Arfogwch eich hun gyda’n cyfrinachau cam wrth gam i gampwaith fforddiadwy.

Edrychwch ar ein crynodeb o ryseitiau margarita gorau’r byd a gweld sut y gwnaethom weini margarita gellyg pigog ar gyfer parti y tu mewn i hacienda cudd.

Cyhoeddwyd y swydd hon yn wreiddiol ar Fai 2, 2019 ac mae wedi’i diweddaru ers hynny.

Leave a Comment

Your email address will not be published.