Beth mae hoff rysáit cawl Julia Child yn ei ddysgu i ni am y grefft o goginio

Pan symudais i mewn i’m “fflat oedolyn” cyntaf, rhoddodd ffrind annwyl fag main i mi yn cynnwys anrheg twymo: cannwyll weddi wedi’i haddurno ag wyneb goleuol Julia Child, nawddsant coginio. Roedd yn nod i fy addysg ysgol Gatholig ac yn nod i fy awydd gydol oes i ymgorffori rhwyddineb a llawenydd y Plentyn wrth goginio.

Nid yw hynny’n golygu na wnaeth erioed gamgymeriadau yn y gegin: gwawdiodd Dan Aykroyd Child mewn sgit “Saturday Night Live”, pan mae’n gweiddi ar y gynulleidfa i ddefnyddio iau cyw iâr fel ceulydd ar ôl ei dorri yn ei law, ond symudodd gyda y math o hyder laissez-faire sydd gan y rhai sy’n wirioneddol gyfforddus gyda’i lefel o wybodaeth. Wedi’r cyfan, graddiodd Child o Le Cordon Bleu a threuliodd 10 mlynedd yn ymchwilio ac yn ysgrifennu ei lyfr cyntaf, Mastering the Art of French Cuisine.

CYSYLLTIEDIG: Mae Glanhau’n Ddiffyg Gyda’r 6 Rysáit Cawl Hawdd i’w Gwneud Y Gallwch Goginio Mewn Un Pot

Er bod y gannwyll weddi ar goll yn anffodus yn ystod symudiad, mae fy nghopi hindreuliedig ac ychydig wedi’i staenio o’r llyfr coginio hwnnw wedi bod yn amlwg yn fy ngheginau ers dros ddegawd. Y tu mewn yn tynnu sylw at un o fy hoff ddyfyniadau erioed am y gelfyddyd a’r wyddoniaeth y tu ôl i gariad at fwyd.

“Fel dod yn connoisseur gwin, rydych chi’n dysgu trwy ei yfed, y gorau y gallwch chi ei fforddio, rydych chi’n dysgu am fwyd da trwy ddod o hyd i’r gorau sydd yna, boed yn syml neu’n foethus,” ysgrifennodd Child. “Yna rydych chi’n ei flasu, yn ei ddadansoddi, yn ei drafod gyda’ch cyfoedion ac yn ei gymharu â phrofiadau eraill.”

Mae un o’r ryseitiau Plentyn mwyaf diddorol i edrych arno hefyd yn un o’r rhai symlaf: Vichyssoise. Dim ond saith cynhwysyn sydd gan y cawl oer traddodiadol: tatws, cennin, cawl cyw iâr, hufen chwipio, halen, pupur gwyn a chennin syfi wedi’u torri’n fân. O’i gymharu â rhai o’i ryseitiau eraill, fel Beef Bourguignon neu Jellied Poached Eggs, mae bron yn Spartan.


Eisiau mwy o ysgrifennu gwych a ryseitiau bwyd? Tanysgrifiwch i gylchlythyr Salon Food.


Fodd bynnag, dywedir mai hwn oedd hoff gawl Plentyn, ac mae’n ymddangos y gellir dysgu llawer am goginio trwy astudio beth sy’n gwneud i’r rysáit arbennig hwn weithio. Dyma’r pum gwers wych y mae Vichyssoise y Plentyn yn eu dysgu inni:

Prynwch y cynhwysion gorau y gallwch chi

Dyfynnwyd plentyn unwaith yn dweud, “Nid oes rhaid i chi goginio campweithiau ffansi neu gymhleth, dim ond bwyd da o gynhwysion ffres.” Mae’r cawl hwn yn ymgorffori’r athroniaeth honno. Gyda rhestr gynhwysion fer, mae’n dod yn hanfodol i brynu’r cynhwysion gorau a mwyaf ffres posibl. Er y bydd hynny’n edrych yn wahanol i bob cogydd, dyma’r amser i ysbeilio ychydig ar lysiau organig a llaeth. Dyma hefyd yr amser i dorri’ch stoc cyw iâr cartref!

Gofal wrth baratoi’r cynhwysion.

Mae angen ychydig mwy o TLC ar y cennin a’r tatws cyn eu hychwanegu at y cawl. Yma, mae’n well plicio’r tatws, sy’n cymryd ychydig o amser.

Yn y cyfamser, mae cennin yn cael eu tyfu mewn pridd tywodlyd ac weithiau gallant gynnwys tywod gweddilliol o fewn eu haenau planhigion. Cymerwch ychydig funudau ychwanegol i’w socian mewn powlen o ddŵr oer. Rhowch ysgwydiad i’r cennin, ac yna gadewch iddynt socian am ychydig funudau eraill fel bod y tywod yn setlo i waelod y cynhwysydd. Nesaf, sychwch y cennin yn ysgafn cyn eu sleisio.

Pan fyddwch chi’n prynu cynhwysion da, mae gofalu amdanynt yn iawn yn eu helpu i ddisgleirio.

amser yw eich ffrind yma

Os ydych chi’n taflu tatws mân a chennin wedi’u torri i mewn i broth berw, bydd y ddau yn meddalu mewn ychydig dros 10 munud. Fodd bynnag, nid yw vichyssoise yn rysáit i’w redeg; Mae’r bachgen yn argymell gadael i’r llysiau fudferwi am 40-50 munud. Mae hyn wir yn caniatáu i’r blasau ddatblygu a thoddi cyn cymysgu’r cawl ac ychwanegu’r hufen, halen a phupur gwyn.

nid yw braster yn ddrwg

Un o’r pethau rwy’n ei werthfawrogi fwyaf am arddull coginio Child yw ei frwdfrydedd dros gynhwysion unigol a sut maen nhw’n cwblhau pryd. Roedd hi’n ddisgybl ymroddgar i’r harddwch menyn oherwydd bod “fat flavors things.”

Fodd bynnag, mae menyn ar goll o’r rysáit cawl hwn. Yn ei le mae llawer iawn o hufen. Mae’n ychwanegu llyfnder melfedaidd a blas hufennog i’r cawl sy’n arbennig o amlwg unwaith y bydd y vichyssoise wedi oeri. Fel y byddai Child yn dweud: “Os ydych chi’n ofni menyn, defnyddiwch hufen.”

defnyddiwch eich dychymyg

Er mai rhan o harddwch y cawl hwn yw ei symlrwydd, anogodd Child gogyddion i wneud eu hychwanegiadau eu hunain i’r rysáit “gan ddefnyddio [their] dychymyg rhedeg yn wyllt.” Felly cael hwyl! Amnewid cregyn cennin Rhowch gynnig ar wahanol fathau o datws Gweinwch y cawl hwn yn boeth gyda chig moch wedi’i dorri a chwyrliadau o crème fraîche neu oer gydag eog mwg ac ychydig o dil.

“Efallai y byddwch chi’n darganfod eich bod chi wedi dyfeisio cymysgedd hyfryd, y gallwch chi ei gadw fel cyfrinach tŷ,” meddai Child.

Mwy o’n hoff ryseitiau syml yn ystod yr wythnos:

Mae Salon Food yn ysgrifennu am bethau rydyn ni’n meddwl y byddwch chi’n eu hoffi. Mae gan Salon bartneriaethau cyswllt, felly efallai y byddwn yn cael cyfran o’r refeniw o’ch pryniant.

Leave a Comment

Your email address will not be published.